OznakaSigurna kuće

Državi potrebne nove sigurne kuće

Nužno je obezbijediti fizičku sigurnost i psihičko blagostanje žrtava rodno zasnovanog nasilja i djece, kao i sigurne kuće koje će finansirati država...

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije