Građanski aktivizam

Počeo upis u novu akademsku godinu – Nesređeno stanje u visokom školstvu i afera “Klaster” nad glavama studenata

Neuobičajeno ranije počeo je upis za novu akademsku godinu. Brčaci prvi startovali, intenzivnije u Republici Srpskoj upis na privatnim visokoškolskim ustanovama, a u Federaciji BiH se sa mogućnostima upisa studenata na Univerzitetima i Visokim školama manje zvanično oglašavaju.

Za novu akademsku 2024/2025. godinu su sa upisom startovali u Brčko Distriktu. Na prvi i drugi ciklus studija prijava i upis na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka (PIM) započeli su 27. maja. Zvanično 03.06.2024. godine je upis na Internacionalnom univerzitetu Brčko Distrikt i trajaće do 28. juna. PIM je i u svom sjedištu u Banja Luci, kao i u Odjeljenju u Trebinju, prvi u Republici Srpskoj započeo upis studenata – prijave je počeo primati od početka ove nedjelje, tačnije 27. maja. Inače, ova visokoškolska ustanova u produženom roku do 03.04.2024. godine nije uspjela da se reakredituje, pa mu je gotovo neposredno pred ovogodišnji upis Dopunskim rješenjem određen novi produženi rok i smatra se akreditovanim do 02.10.2025. godine.

Od ponedjeljka će svršeni srednjoškolci imati priliku da se upišu i na jedan od četiri studijska programa Visoke škole za primjenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka. Prvi upisni rok im traje do 31.07.2024. godine, a drugi će biti u periodu od 12.08. – 30.09.2024. Na pet studijskih programa Visoke medicinske škole zdravstva Doboj upis u prvom terminu počinje 04. juna i trajaće do 05. jula, na Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac upis je od 05.-28.06.2024. godine, prijemni ispit zakazan je za 05.07., dok je upis primljenih kandidata od 10.- 16.07.2024. godine.

Studentski aktivisti kažu da prikupljaju informacije o raspisanim konkursima za upis u novu 2024/2025. akademsku godinu i za ostale visokoškolske ustanove u RS, Federaciji BiH i Brčko Distriktu i da će tokom mjeseca juna upoznavati na prigodne načine studente o raspoloživim mjestima za studiranje, kao i o trenutnim statusima visokoškolskih ustanova, kada su u pitanju njihove akreditacije.

„Kao što već možemo primjetiti, među prvima su konkurs objavili banjalučki „Prometej“, kojem je više od godinu dana istekao produženi dvogodišnji rok za reakreditovanje, koji se kod Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS) vodi da je u postupku akreditacije, a Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) ga je izbrisala iz Državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova. Ne sumnjamo da će studente i ove godine upisivati i drugi sa upitnim akreditacijama, pa i Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka škola za hotelijerstvo i turizam Trebinje, koje rade i djeluju 17 godina i izdale su stotine diploma, a još uvijek nisu upisane u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH, a entiteska AVORS ih u svom registru vodi u „vječitom“ statusu „u postupku akreditacije““ – informacije su iz Neformalne grupe građana.

Inače, kada je riječ o dva javna univerziteta u RS, oni konkurs za upis raspisuju na osnovu odluke Vlade RS o broju studenata za upis i rokovima upisa. Prema informacijama do kojih su došli studentski aktivisti, na Univerzitetu u Banja Luci konkurs za upis u akademsku 2024/2025. godinu biće objavljen 12.6.2024. na veb-stranici Univerziteta, www.unibl.org, kao i u dnevnim listovima, koji se štampaju u ovom entitetu.

„Nismo više sigurni da li ima uticaja da u ime studenata ukazujemo na anomalije u visokom obrazovanju u našoj zemlji, jer nadležni rijetko reaguju, osim što obave vanredni inspekcijski nadzor i izvjeste nas o nalazu, nakon čega se ništa ne mijenja. Pisali smo prošle sedmice u Otvorenom pismu na četiri adrese u RS i BiH za sve ono što smatramo da je problem, a to su generalno neriješene akreditacije za ne mali broj visokoškolskih ustanova i to što ni nakon 15 mjeseci nema pomaka u rasvetljavanju afere kupoprodaje diploma „Klaster“, koja naprosto visi nad glavama studenata“ – reakcija je studentskih aktivista okupljenih u inicijativi “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

“Primjetno je da su informacije o upisu na novu akademsku godinu šture kada su u pitanju visokoškolske ustanove u Federaciji BiH, iz kojih još uvijek, barem zvanično, nema dostupnih informacijama o upisu, tako da te informacije očekujem da ćemo pribaviti tek u slijedećoj sedmici” – kažu aktivisti.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije