Građanski aktivizam

Podnešena krivična prijava Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju, za devastaciju korita rijeke Bosne i zemljišta u Kožuhama

Iz Grupe smatraju da su podneseni dokazi jasan pokazatelj Tužilaštvu da na pomenutoj lokaciji postoje obilježja krivičnog djela „Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstva i dobara od opšteg značaja“.

Neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ predala je danas (27.04.2023.) Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju krivičnu prijavu zbog protivzakonitog zauzimanja i eksploatisanja prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja, zbog čega je nastupila imovinska šteta za Republiku Srpsku i jedinicu lokalne samouprave.

U prijavi su kao osumnjičeni označena NN lica, koja se sumnjiče na počinjenje krivičnih djela iz člana 391 stav 2), 3), 4) „Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja, u vezi sa članovima 264 „Utaja poreza i doprinosa“, 320 „Davanje mita“ i 248 „Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju“ Krivičnog zakonika Republike Srpske.

U prijavi se navode sumnje da je NN lice ili više njih protivno propisima vršilo devastaciju korita rijeke Bosne nelegalnom i nekontrolisanom eksploatacijom mineralnih resursa iz korita rijeke Bosne na lokaciji KO Kožuhe Grad Doboj sa namjerom sticanja protivpravne imovinske koristi. Takođe, da NN lice ili više njih za nelegalno izvađene količine materijala nisu prijavili prihod iz kojih radnji proističe obilježje krivičnog djela utaja poreza. Iz prijave se navodi da postoji sumnja da su NN osoba ili više njih za devastaciju korita rijeke Bosne u Kožuhama službenom ili odgovornom licu ponudila poklon ili drugu  korist da u okviru svog službenog ovlaštenja ne izvrši službenu radnju koju je moralo izvršiti i tako omogući osumnjičenom sticanje protivpravne koristi i izvršenje krivičnog djela. Iz svega proizilazi, navodi se u prijavi da su, u namjeri pribavljanja imovinske koristi za svoje pravno lice, uskratili sredstva koja predstavljaju javni prihod iz kojih radnji proističe obilježje krivičnog djela.

Neformalna grupa građana u obraloženju Krivične prijave navode da je, prema pribavljenoj foto i video dokumentaciji i priloženoj mapi RUGIP sa lica mjesta, iskop vršen u nepredviđenim razmjerama nakon čega je korito rijeke Bosne ostalo devastirano, što se jasno vidi iz fotografija i dokaza priloženih uz krivičnu prijavu. Okružnom javnom tužilaštvu je dostavljena raspoloživa foto dokumentacija.

Iz Grupe smatraju da su ovi dokazi jasan pokazatelj Tužilaštvu da na pomenutoj lokaciji postoje obilježja krivičnog djela „Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstva i dobara od opšteg značaja“. Od OJT traže da se istragom utvrdi i eventualna odgovornost i drugih lica, ukoliko Tužilaštvo smatra da postoji sumnja da su zloupotrebom položaja ili ovlaštenja ili primanjem mita omogućili NN licu ili više njih vršenje radnji propuštanjem i nečinjenjem potrebnih mjera radi sprečavanja devastacije korita rijeke Bosne na području Kožuha, čime je nastupila imovinska šteta za Republiku Srpsku i jedinicu lokalne samouprave.

Ovu prijavu su aktivisti NGG uputili tačno dvije godine nakon prijave za brutalnu devastaciju 1.500 hektara poljoprivrednog i priobalnog zemljišta uz rijeku Bosnu u širem području Osječana kod Doboja. Dvadesetak dana nakon podnošenja te prijave, iskop u Osječanima, inače susjednom naselju Kožuhama, je zaustavljen.

OJT je za devastacije u Osječanima podiglo tri optužnice protiv odgovornih lica u tri privredna društva, koje su potvrđene od nadležnog Osnovnog suda u Doboju.

“Naredne sedmice dostavićemo zvaničan upit Osnovnom sudu da nam odgovore u kojoj fazi su ti predmeti, jer nije bilo u javnosti informacija o početku procesa. Takođe, tražićemo i iformaciju od OJT u kojoj fazi su i dvije naknadno podignute optužnice protiv šljunkara za sumnje u počinjena Krivična djela na području Doboja i Šamca” – navode aktivisti neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije