Građanski aktivizam Podsjećanja

Podsjećanja (2007.): GROZD POKRENUO AKCIJU PROTIV NETRANSPARENTNOG TROŠENJA NOVCA

U rubrici Podsjećanja, ove nedjelje objavljujemo vijest novinske agencije FENA, iz septembra 2007. o akciji organizacije Građansko organizovanje za demokratiji, s ciljem buđenja šireg javnog interesa za rad revizora i korištenje njihovih izvještaja za informisanje o nezakonitostima i neregularnostima u radu vlasti na svim nivoima, pogotovo u segmentu trošenja javnog novca.

Revizorski izvještaji su pokazali da se novac troši i raspoređuje bez prateće dokumentacije, a iznosi koji se izdvajaju za praznične poklone te na reprezentaciju su, prema riječima predstavnika GROZD-a Ševke Bajića, zabrinjavajući i sramni.

“Raspodjela novca je netransparantna, nabavke se vrše bez raspisivanja javnih tendera, a činjenicu da je Vlada FBiH samo za ručne satove izdvojila 6.450 KM neću ni komentirati”, kazao je novinarima Bajić.

Revizorski izvještaji pokazali su i da je npr. Ministarstvo energije i rudarstva FBiH bez javnog poziva raspodijelilo 1.340.000 KM za poticaj industrijskoj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva. Ministarstvo kulture i sporta FBiH je bez prateće dokumentacije potrošilo 7.760.432 KM. U nekoliko slučajeva registrirana su prekoračenja i nepostojanje izvještaja za trošenje novca.

GROZD poziva parlamentarce FBiH te Tužilaštvo FBiH da reagira na ove izvještaje i poduzme zakonom predviđene mjere.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije