Podsjećanja

Podsjećanja (IV 2021.): Obrazovanje u kandžama politike – Politička podobnost ispred stručnosti i iznad zakona u izboru Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje BiH

“To je nečuven primjer korupcije i bahatosti vlasti. I još jedan primjer srozavanja institucija.” – izričit je bio delegat u Domu naroda državnog parlamenta Mladen Bosić, a sa njim se složio i kolega mu Denis Bećirović, najavljujući da će kao delegat tražiti dodatne provjere za ovaj slučaj. (U redovnoj nedjeljnoj rubrici Podsjećanja, portala Antikorupcija, tekst iz aprila 2021.) 

Nakon izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata Privremene zajedničke komsije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure izbora, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH je na 18. sjednici Predstavnikog doma PS BiH dobila novi Upravni odbor. Bez uvodnog obrazloženja predsedavajućeg ili članova komisije, a izostala je i bilo kakva rasprava po toj tački dnevnog reda.

Formalno je sve u redu – urađeno po proceduri i u skladu sa zakonskim regulativama. Počevši od imenovanja Komisije, donošenja Poslovnika o radu, objavljivanja konkursa u službenim glasnicima i javnim glasilima dostupnim u cijeloj BiH, do kandidovanja i izbora najbolje rangiranih kandidata. No, u suštini, vladajuće nacionalne stranke, ponovo su izabrale sebi bespogovorno odane ljude, koji će, u njihovom interesu, nadzirati i kontrolisati rad važne agencije koja će odlučivati o akreditaciji i ocjenjivanju javnih i privatnih univerziteta.

Dovoljno je bilo pogledati sastav komisije, u koju su iz Predstavničkog doma imenovani Nikola Lovrinović, Nenad Stevandić i Denis Zvizdić a iz Doma naroda Bariša Čolak i Sredoje Nović, te i pretpostaviti na koji način će kandidati biti birani.

Od dvadeset kandidata sa kojima su obavljeni intervjui prednost “sedmorici veličanstvenih” data je Sanjinu Kodriću, Suadu Kunosiću, Lucijani Boban, Zorani Štaka, Nedeljku Stankoviću, Dini Mujkiću i Marku Odaku. SDA se pitao kada je u pitanju bio izbor dva člana iz reda Bošnjaka, SNSD za dva srpska, HDZ dva hrvatska, a zajednički je odabran i jedan iz reda “ostalih”.

To su, bez ustezanja, nakon sjednice u svojim izjavama potvrdili delegati Doma iz vladajuće koalicije, konstatacijom da su Klubovi konstitutivnih naroda predlagali kandidate za Upravni odbor i da su vođeni primarno nacionalnim ključem. Delegati iz redova opozicije glasali su protiv, obrazloživši svoje protivljenje da je, po njima, ključna trebala biti stručnost. To su, prije izbora novog Upravnog odbora, tražili i iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, kao i da se ispoštuju preporuke Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

“Parlamentarna skupština nije ispoštovala ni preporučene kriterije izbora u Upravni odbor predstavnika studenata, niti predstavnika privrede”, rekao je na ovu temu doskorašnji direktor ove Agencije Enver Halilović.

Reakcije nakon izbora su posebno oštre bile kada je u pitanju izbor člana UO Nedeljka Stankovića, koji je vlasnik, odnosno rektor i dekan privatnih univerziteta Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli i Evropskog univerziteta u Brčkom. On bi trebao sada nadzirati i kontrolisati rad Agencije koja će odlučivati o akreditaciji njegovih privatnih univerziteta koji godinama, bezuspješno, pokušavaju biti akreditovani. Odnosno, Stanković sam sebe da kontroliše, akredituje i ocjenjuje.

“Nastojaću da pomognem da se akredutuje sve što valja, a da se onome ko ne zaslužuje oduzme akreditacija, odgovorio je Stanković na prozivke.

Delegat u Domu naroda Mladen Bosić, iz opozicionog SDS-a, je posebno kritički komentarisao izbor Stankovića, smatrajući da se radi o čistom sukobu interesa.

“Nevjerovatan slučaj. Imenovan je čovjek koji je zadnji čovjek u BiH koji bi mogao biti imenovan na tu funkciju, s obzirom da je dekan, rektor i vlasnik na dva univerziteta, koji nisu akreditovani. To je nečuven primjer korupcije i bahatosti vlasti. I još jedan primjer srozavanja institucija. Institucija koja bi trebala da održava zdravlje prosvjetnog sistema je na ovaj način jasno prikazana kao korumpirana”, izričit je bio Bosić, a sa njim se složio i Denis Bećirović iz SDP, najavljujući da će kao delegat tražiti dodatne provjere za ovaj slučaj.

Izboru Stankovića nije se “obradovao” ni novi direktor državne Agencije Enes Hašić, rekavši da u Upravnom odboru ne bi smio biti niko ko je u sukobu interesa.

“Agencija ne učestvuje ni u predlaganju ni izboru kandidata, već smo dužni da provodimo odluke koje će donositi Upravni odbor, ali u ovom slučaju mogućnost sukoba interesa postoji”, rekao je Hašić, koji je tek odnedavno na ovoj funkciji.

Da je politika iznad struke kada je u pitanju visoko obrazovanje u BiH unazad deset mjeseci svog djelovanja u kampanji „STOP neakreditovanim fakultetima – inicijativa neformalne grupe mladih Republike Srpske“ ukazivali su i studenti okupljeni u nastojanjima da obezbijede da samo akreditovane visokoškolske ustanove izdaju diplome u RS.

Članovi neformalne grupe studenata “STOP neakreditovanim fakultetima” u HEA BiH – Foto: Lj.Đ.

Oni su, u traganju za pronalaženjem rješenja i prenošenjem informacija i preporuka o validnosti fakulteta i diploma koje izdaju, razgovarali sa nadležnima u obje agencije, entitetskoj i Agenciji HEA BiH, te im prenijeli svoje utiske i stav da je politika dominatnija od struke kada je visoko obrazovanje u pitanju.

„Ne negiramo. I kada nas pitate gdje je rješenje, uputili bi smo vas na adresu: “Trg BiH 1, Sarajevo”. A tamo je Parlamentarna skupština BiH, odnosno vlasti ove države i politika”, rekao je na sastanku sa predstavnicima Grupe Dalibor Anteljević, viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta u Sektoru za osiguranje kvaliteta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije