Podsjećanja

Podsjećanja (X 2023.): Aktuelna vlada FBiH malo manje krade od teško oboljelih, nego prethodne. No, to onima koji ostaju na listama čekanja ne znači puno.

„Ne postoji vlada koja ima moć da poštuje zakon“, zapisao je svojevremeno Pol Valeri. (U rubrici Podsjećanja, tekst objavljen na portalu Antikorupcija prije 6 mjeseci)

Iako je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Prijedlogom rebalansa Budžeta FBiH za 2023. godinu izdvojila dodatnih 10 miliona KM za Fond solidarnosti FBiH, što je usvojio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH na sjednici održanoj 25.10.2023. godine, to nije dovoljno da se riješi problem pacijenata u FBiH koji se liječe posredstvom Fonda, stav je udruženja koja okupljaju najteže oboljele pacijente u Federaciji BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora provoditi Zakon, budući da je upravo kršenje zakona rezultiralo listama čekanja za najteže oboljele pacijente, onemogućavajući im da ostvare svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. Zaključno sa 30.09.2023. godine više od 1740 pacijenata koji su uvedeni u pravo na liječenje posredstvom Fonda solidarnosti FBiH nije u mogućnosti da to svoje pravo i ostvari, isključivo zbog nedostatka sredstava u Fondu.

Podsjećamo, Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da se rad Fonda finansira iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Budžeta FBiH i drugim prihodima. Ovaj zakon propisuje obavezu Vlade da za svaku kalendarsku godinu, a na osnovu prijedloga Ministarstva zdravstva, utvrđuje procenat obaveznog izdvajanja sredstava za potrebe rada Fonda solidarnosti, od ukupno prikupljenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Federaciji BiH. Isti Zakon Vladu obavezuje da iz Budžeta FBIH za rad Fonda obezbijedi iznos sredstava – identičan sredstvima obezbijeđenim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje! Međutim, od formiranja Fonda solidarnosti FBiH, 2002. godine, Vlada Federacije nikada nije ispoštovala ovu svoju obavezu u potpunosti, čime je na direktan način uticala na mogućnost Fonda da građanima Federacije BiH, odnosno pacijentima, pruži odgovarajuću uslugu.

Nepostupanjem po Zakonu, Vlada FBiH je od 2002. godine, izbjegla plaćanje svoje obaveze u aposlutnom iznosu od cca 1,53 milijarde KM. Para za Fond, u zakonom predviđenom obimu, se nije našlo nijedne od 21 protekle godine, u kojim je budžet Federacije rastao od 1,6 milijardi, koliki je bio 2002. do aktuelnih skoro 7 milijardi.

Na neprihvatljivost ovakvog ponašanja i njegove posljedice, upozoravano je u više navrata i iz nevladinog sektora i iz medija, ali i iz institucije koja je glavni kontrolor trošenja javnog novca i sredstava u Federaciji – Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji je nakon provedene finansijske revizije za 2021. konstatovao da je za potrebe Fonda izdvojeno svega 18,9% od iznosa koji je predviđen zakonom, što „ za posljedicu ima duge liste čekanja za pružanje zdravstvenih usluga, kao i za lijekove koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, a može uticati na konačan ishod liječenja zbog čekanja.“.

Dakle, Ured za reviziju je osjetio potrebu da Vladu upozori da ne samo da krši zakone, nego i da se „igra“ sa životima ljudi. I to ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog kojih je Fond solidarnosti i stvoren.

To što niti jedna Vlada FBiH u prethodnih 21 godinu, koliko postoji Fond solidarnosti FBiH nikada nije izdvojila zakonski previđen iznos sredstava za njegov rad ne umanjuje odgovornosti aktuelne vlade. Jer je to je praksa sa kojom se mora prestati. Jer se radi i o krajnjem nedostatku empatije i o bezakonju. Koje, uzgred, samo potvrđuje nepostojanje pravne države na ovim prostorima, odnosno političku kontrolu nad pravosuđem. Jer u iole normalnoj državi kršenje zakona, bez sankcija, ne bi bilo moguće ni jednu a kamoli dvadeset i jednu godinu.

Iskorak aktuelne vlade FBiH, u vidu izdvajanja dodatnih 10 miliona KM u rebalansu budžeta FBiH za 2023. godinu za rad Fonda solidarnosti, iz udruženja koje okupljaju teško oboljele posmatraju kao pozitivan gest, ali i upozoravaju da to treba biti tek početak radova na konačnom uređenju finansiranja Fonda solidarnosti FBiH, odnosno ispunjavanju zakonskih obaveza Vlade. I da se ti radovi moraju završiti što prije.

“Mi se nadamo da ćemo dobiti i ostalih 60 miliona koji fale da bi se obezbijedila terapija i zdravstvene usluge za svih cca 1740 pacijenata koliko ih se u FBiH trenutno nalazi na listama čekanja.”, navode iz udruženja. Pri čemu pominjanjem cifre koja nedostaje i koj se duguje Fondu samo za ovu godinu, Vladinu “velikodušnost” dovode u realan okvir. I pritom naglašavaju da su se oni i za onih 10 miliona izborili.

“Bolesni su morali da se dignu i da se bore za svoja prava.”, konstatuju, rezignirani što su bili prinuđeni obavljati posao Fonda, za koji smatraju da je trebao biti neko ko je trebao ukazivati da sredstava nema i ne trpiti 21 godinu da im Vlada duguje novac i sprečava ih da pomažu teško oboljelim ljudima.

Prvi test za istinsku opredijeljenost Vlade FBiH da riješi ovaj problem biće nacrt Budžeta FBiH za 2024. godinu u kome će Vlada iskazati svoj stav o važnosti finansiranja Fonda solidarnosti FBiH, ali i o pravnoj državi.

Udruženja koja okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti FBiH su precizna – traže da se obezbijede sredstva kojim će se ukinuti liste čekanja za najteže oboljele u FBiH. I da se time prekine neprihvatljiva praksa da bolesni ljudi i njihove porodice, suočeni sa bešćutnosti vlasti, u javnim kampanjama prikupljaju novac za svoje liječenje.

Kao potvrdu svoje odlučnosti da se riješi višedecenijska agonija pacijenata u Federaciji BiH koji pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju posredstvom Fonda, predstavnici pacijentskih udruženja iskazali su i najavom pravne bitke kako bi se utvrdila odgovornost svih onih koji su u prethodnom periodu svoju postupcima doveli pacijente u trenutnu situaciju odnosno koji su doprinijeli uspostavljanju liste čekanja i smrti onih koji ostvarenje svog prava na liječenje nisu dočekali, odnosno nisu ga mogli ostvariti, zbog neuplate zakonom predviđenih sredstava Fondu od strane Vlade.

“Pozvat će se mnogi čelnici koji su bili na vlasti i institucijama na odgovornost”, navode.

U međuvremenu, pomenutih 10 miliona KM još uvijek nisu u Fondu. Ali predstavnici pacijenata očekuju da će i Dom naroda FBiH, na sjednici zakazanoj za zadnji dan oktobra, podržati aktuelni prijedlog Vlade za izdvajanje dodatnih sredstava za Fond, nakon čega bi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja  FBIH, u okviru koga je Fond solidarnosti i uspostavljen, trebao da što prije omogući da ta sredstva budu operativna odnosno da lijekovi i medicinske usluge postanu dostupni dijelu najteže oboljelih građana u FBiH.

Dodajmo i da ono što ljekare najviše frustrira jeste činjenica da sredstava i inovativnih načina liječenja ima, ali ne i za pacijente u našoj zemlji.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije