Građanski aktivizam

Pokrenuta peticija: Otvorite zdravstvene institucije za sve pacijente

Pokret “Most 21” pokrenuo je online peticiju kojom se zahtjeva da se otvore zdravstvene institucije za sve pacijente.

Cilj je prikupiti što veći broj potpisa građana kako bi se krenulo u pravnu bitku za otvaranje zdravstvenih institucija i pružanje zdravstvene pomoći pacijentima koji su uskraćeni za istu pod izgovorom epidemije.

“Ukoliko se što prije Vlada FBiH, Vlada KS, ministarstva zdravstva u FBiH i KS ne oglase o ovim zahtjevima, javnost ćemo informisati o daljim koracima koje će građani, poreski obveznici koji finansiraju rad svih vlada i zdravstvenih institucija, dalje preduzeti s ciljem sprečavanja smrti stanovnika Federacije BiH, zbog uskraćivanja mogućnosti liječenja čime se građanima uskraćuje pravo na život, a oni za tojoš i plaćaju svakog mjeseca”, navodi se u saopštenju Pokreta “Most 21”, čiji je predsjednik Amir Reko.

Peticija je dostupna na linku: https://www.onlinepeticija.com/traimo_da_se_otvore_zdravstvene_institucije_za_sve_pacijente

U peticiji se navodi:

  1. Tražimo isti tretman svih građana, prema Zakonu o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata FBiH. Zahtijevamo da se kontinuirano pružaju zdravstvene usluge svim pacijentima kojima su iste neophodne jer pacijenti čekaju operacije, biopsije, kemoterapije, fizikalne i druge terapije i dijagnostiku, pod izgovorom epidemije. Zdravstvo mora biti u službi građana jer građani finansiraju javno zdravstvo! Ukoliko se budu odbijale i dalje zdravstvene usluge građanima, objavit ćemo novi zahtjev i prijedlog djelovanja građana.
  2. Podsjećamo da se u Zakona  o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata FBiH  navodi da “Svaki građanin ima pravo na dostupnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa zdravstvenim stanjem i ličnim potrebama, zakonom i u granicama materijalnih mogućnosti i sistema zdravstvene zaštite. Zabranjena je diskriminacija u odnosu na vrstu oboljenja”. Dalje se u članu 8. Zakona navodi da “Svaki pacijent ima pravo na sve vrste informacija o svom zdravlju, zdravstvenim uslugama, pravima i obavezama”. U Članu 30. Zakona se definise i “pravo na zaštitu dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, uz poštovanje ličnosti…”.
  1. Zahtijevamo da se hitno definiše i i javno objavi put pacijenata oboljelih od Covid 19 i put pacijenata koji imaju i druge bolesti (jasne upute kome se pacijenti obraćaju u kojim stanjima, na koji način se obraćaju- telefonom ili lično, na koje brojeve telefona, postoji li dovoljan broj telefonskih linija za podršku pacijentima, postoje li ambulantna vozila koja će prevesti zaražene covidom u bolnicu ukoliko je zdravstveno stanje pacijenta loše i druge važne upute za pacijente).
  2. Zahtijevamo da se posebno tretiraju teške socijalne grupe, koje mogu biti potencijalni masovni prenosioci bolesti, i to zbog nemogućnosti da sebi priušte sredstva za dezinfekciju i samozaštitu (Romi, migranti i drugi). Da im se minimalno obezbijede pokretni plastični toaleti kako ne bi vršili nuždu na zemljištu i dalje širili razne vrste zaraznih bolesti!
  3. Tražomo da se hitno oformi web stranica na kojoj će se javno objavljivati podaci iz javnih zdravstvenih institucija, ministarstava, zavoda i fondova, kao i Kriznih štabova KS i FBIH o javnim nabavkama sve medicinske opreme i druge opreme i zdravstvenih usluga u Kantonu Sarajevo s podacima: Najave javnih nabavki, nazivi subjekata koji su dobitnici u procesu javnih nabavki/ dobavljači, na osnovu kojih kriterija su izabrani, koje su cijene pojedinačnih artikala koje su predmet javne nabavke i kojim zdravstvenim ustanovama će nabavljeni artikli biti isporučeni i kada? Ovaj zahtjev se poziva na Zakon o pristupu javnim informacijama. Podsjećamo da se sve navedene institucije najvećim dijelom finansiraju iz prihoda na plate, honorare paušale građana- radnika.

Ukoliko se što prije Vlada FBIH, Vlada KS, ministarstva zdravstva u FBiH i KS ne oglase o ovim zahtjevima, javnost ćemo informisati o daljim koracima koje će građani, poreski obveznici koji finansiraju rad svih vlada i zdravstvenih institucija, dalje preduzeti s ciljem sprečavanja smrti stanovnika Federacije BiH, zbog uskraćivanja mogućnosti liječenja čime se građanima uskraćuje pravo na život, a oni za to još i plaćaju svakog mjeseca.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije