Građanski aktivizam

Pokret Pravde uputio zahtjev Gradonačelniku Banjaluke

Prenosimo u cjelosti.

Poštovani gradonačelniče Banjaluke, U skladu sa Vašim nadležnostima i procedurama koje ste već pokrenuli u Gradskoj upravi, a tiču se kadrovskih promjena u odjeljenjima Gradske uprave, ovom prilikom Vas obavještavamo da pomno pratimo sva dešavanja.

Pozdravljamo Vašu odluku kojom ste primorali gospodina Mladena Ćućuna, dotadašnjeg šefa Odsjeka za poslove civilne zaštite, da podnese ostavku zbog nezakonitih javnih nabavki. Međutim, očekivali smo od Vas da na isti način postupite i prema načelniku Odjeljenja komunalne policije gospodinu Milenku Letiću.

Podsjećamo Vas da je komunalna policija grada Banjaluka kontinuirano (godinu i po dana; od aprila 2019. do oktobra 2020. godine) uništavala “Davidovo srce”, tj. obilježje koje su građani Banjaluke postavljali na mjestu gdje je pronađeno beživotno tijelo ubijenog Davida Dragičevića (cvijeće i kamenje koje je postavljeno u obliku srca) pokazujući na taj način potpunu neljudskost i prema nerasvjetljenoj tragediji koja je zadesila naš grad, kao i prema porodici Davida Dragičevića i svim građanima koji su svaki put nakon rušenja “Davidovog srca”, od strane nečasnih pripadnika komunalne policije, iznova i iznova, gradili novo “Davidovo srce”.

Podsjećamo Vas da je nečasni pripadnik komunalne policije Vladimir Pudar u rješenju o uklanjanju “Davidovog srca” iz aprila 2019. godine naveo kako postavljeno obilježje predstavlja, između ostalog, i opasnost po zdravlje i život ljudi, što je potpuno skandalozno. Građani Banjaluke su svojim aktivizmom i pravnom borbom dobili presudu Okružnog suda u Banjaluci kojom je navedeno rješenje poništeno i postupanje komunalne policije ocijenjeno kao nezakonito, neutemeljeno i proizvoljno.

Koristimo priliku da Vas obavijestimo da je pomenutom presudom kabinetu Gradonačelnika naloženo da u roku od 30 dana od donošenja presude isplati 950 KM na ime troškova nastalih vođenjem postupka. Prošlo je više od 5 mjeseci od donošenja presude, a sredstva još uvijek nisu isplaćena.

Pozivamo Vas da i po pitanju toga utvrdite odgovornost onih čija je bila dužnost da izvrše isplatu pomenutih sredstava i da ih, u skladu sa zakonom, sankcionišete.

Takođe, očekivali smo od Vas da razriješite dužnosti i načelnika Odjeljenja za komunalne poslove gospodina Petra Bilčara. Isti je potpuno nezakonitno postupao prema članovima udruženja građana “Put pravde” koje je nastalo iz neformalne grupe građana “Pravda za Davida”.

Konkretno, pomenuto udruženje je u junu 2020. godine podnijelo zahtjev za zauzimanje javne površine na Trgu Krajine radi promovisanja ciljeva udruženja.

Odjeljenje za komunalne poslove najprije je odugovlačilo sa donošenjem rješenja da bi na kraju dostavili “dopis” kojim je data saglasnost za zauzimanje javne površine, a potom istog dana kada je zauzeta javna površina ekspresno donijelo novi “dopis” kojim je saglasnost za zauzimanje javne površine ukinuta. Oba dopisa potpisao je Petar Bilčar. Tada je komunalni policajac Dragan Babić članovima udruženja građana “Put pravde” naredio da odmah sve uklone sa Trga Krajine.

Takođe, po našim informacijama dobijenim iz Gradske uprave, pomenuti komunalni policajac je aktivno učestvovao u redovnom uništavanju “Davidovog srca”. Predstavnici pomenutog udruženja su na navedeni dopis o ukidanju prethodno date saglasnosti uložili žalbu gradonačelniku koji je rješenjem poništio pomenute dopise Odjeljenja za komunalne poslove i utvrdio da su prekršena osnovna načela Zakona o opštem upravnom postupku. Ništa od ovoga, naravno, nije slučajno.

Režim koji je vladao Banjalukom, ali i dalje vlada Republikom Srpskom, činio je sve, a čini i dalje, da u potpunosti uguši svaki mogući vid borbe građana Banjaluke koji su članovi grupe “Pravda za Davida”.

Gušenje borbe čini se progonom, represijom i diskriminacijom. Konkretno, u primjerima koje navodimo, progon i diskriminaciju činili su službenici Odjeljenja za komunalne poslove na čelu sa načelnikom Petrom Bilčarom i službenici Odjeljenja komunalne policije na čelu sa načelnikom Milenkom Letićem. Ovakvo nezakonito i neljudsko ponašanje službenika Gradske uprave Banjaluka u potpunosti je nedopustivo, jer doprinosi stvaranju nepovjerenja građana Banjaluke u častan, pošten i zakonit rad Gradske uprave i kreira negativnu sliku, ne samo o Gradskoj upravi, već i o našem gradu.

Službenicima koji ograničavaju ili ukidaju Ustavom data prava i slobode građana svakako nije mjesto u Gradskoj upravi.

Zbog svega navedenog, zahtijevamo preispitivanje odgovornosti i u skladu s tim udaljavanje sa svih poslova u Gradskoj upravi sljedećih službenika:

1. Milenka Letića – doskorašnjeg načelnika Odjeljenja komunalne policije

2. Petra Bilčara – doskorašnjeg načelnika Odjeljenja za komunalne poslove

3. Vladimira Pudara – komunalnog policajca

4. Dragana Babića – komunalnog policajca

5. Ostalih iz Gradske uprave Banjaluka koji su učestvovali u nečasnim radnjama prema članovima grupe “Pravda za Davida”

Neispunjenje ovog našeg zahtjeva smatraćemo kao saglasnost sa nedjelima gorepomenutih lica, a njihov ostanak u službi, nagradom za njihov dosadašnji rad, stoji u saopštenju Pokreta Pravde

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije