Građanski aktivizam

Poništena odluka kojom je utvrđeno da bivši savjetnik Željke Cvijanović nije u sukobu interesa

Komisija za žalbe Republike Srpske poništila je  odluku kojom je utvrđeno da doskorašnji savjetnik  Željke Cvijanović i bivši ministar u Vladi RS Slobodan Župljanin nije u sukobu interesa. Odluka je uslijedila nakon žalbe Transparency International u BiH (TI BIH) na rješenje Komisija za utvrđivanje sukoba interesa koja je oslobodila Župljanina odgovornosti za kršenje zakona uz obrazloženje da se postupak ne može provesti jer on ne obavlja više funkciju savjetnika.

TI BIH se žalio na ovakvu odluku jer je Župljanin tokom prošle godine bio istovremeno na funkciji savjetnika i predsjednika Organizacije starješina VRS koja se finansirala iz budžeta a u zakonu se jasno navodi da se postupak za primjenu sankcija može pokrenuti u roku od dvije godine od kršenja zakona. To je potvrdila Komisija za žalbe i naložila provođenje postupka, u kojem se između ostalog trebaju prikupiti sve potrebne informacije o finansiranju ove organizacije iz budžeta tokom prošle godine.

Na adresu TI BIH stizale su brojne prijave nezadovoljnih članova ovog udruženja  koji su tvrdili da se dodijeljena sredstva troše netransparentno, što je TI BIH pokušao provjeriti, tražeći od Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS informacije o budžetskim izdvajanjima za organizacije od javnog interesa, kao i onima kod kojih je utvrđeno nenamjensko trošenje sredstava.

Ipak Ministarstvo uporno krije podatke o isplatama ovom i drugim udruženjima koje i dalje odbija dostaviti, iako je TI BiH dobio jednu sudsku presudu u kojoj je utvrđeno da je ovo Ministarstvo prekršilo Zakon o slobodi pristupa informacijama. Objavljivanje ovih informacija je važno i zbog toga što je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS više puta upozorila da su sredstva brojnim udruženjima dijeljena mimo procedura, a da su mnoga od njih javni novac trošila u druge svrhe, a ne za realizaciju  aktivnosti za koje su sredstva odobrena.

Skrivanje informacije o finansiranju ovih organizacija od kojih su mnoge u više navrata pravile skupove podrške aktuelnoj vlasti, posebno je ironično ako se uzme u obzir da je Slobodan Župljanin u javnosti jedan od najvećih zagovornik donošenja Zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija čiji je cilj prema mišljenju TI BIH gušenje kritike i targetiranje organizacija koje se finansiraju kroz međunarodne projekte, iz kojih se finansira i sama Vlada RS.  Nacrt ovog zakona razmatraće se već na narednoj sjednici Narodne skupštine RS a predlaže ga vlast koja uporno skriva podatke o milionskim iznosima koje izdvaja za finansiranje neprofitnih organizacija.

Na istoj sjednici naći će se i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa kojim se praktično pokušava ozakoniti ova pojava kod finansiranja neprofitnih organizacija. Njime će se omogućiti svim licima da u ovakvim slučajevima ostanu istovremeno i na javnim funkcijama i na čelu udruženja koja se finansiraju iz budžeta “ako za to ne primaju platu”.  TI BIH je već upozorio da su ove izmjene upućene u proceduru nakon što se jedan od savjetnika Milorada Dodika našao u sukobu interesa i da ovaj zakon treba da spriječi funkcionere da novac iz budžeta dijele organizacijama sa kojima imaju političke ili druge veze, pa se pojava sukoba interesa nikako ne može svesti na primanje plate.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije