Građanski aktivizam

Poričani, nakon današnje sjednice OV Bugojno: “Razočarani smo u vlast i sistem, narod pati, a političari igraju svoje igre”.

Sjednica OV Bugojno, 26.10.2023. (Foto: Z.A.)
Današnja odluka SDA-ovih vijećnika Bugojna  je dodatno potvrdila sumnje mještana Poriča o postojanju sistemske favorizacije investitora od strane lokalne, pa i kantonalne vlasti i sumnju da se još neko „želi ugraditi i okoristiti otvaranjem kamenoloma“.

Redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno, koja je održana danas, donijela je razočaranje i frustraciju mještanima MZ Poriče, koji su mjesecima čekali priliku da njihovi zahtjevi budu ozbiljno razmotreni. Naime, vijećnici opozicije su još jednom pokušali staviti temu spornog kamenoloma na dnevni red sjednice Vijeća predloživši da se donese odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne saglasnosti društvu „Kvatro“ od 8.12.2021. za pokretanja postupka za dobijanje koncesije za istraživanje i eksploataciju kamena na lokaciji Bukovački potok u Bugojnu.

Nažalost, Poričani ni danas nisu dočekali da se na ovu temu raspravlja na Općinskom vijeću. Uprkos snažnoj podršci opozicije, broj ruku nije bio dovoljan budući da su vijećnici SDA još jednom odlučili su se ogluše o potrebe svojih sugrađana glasajući protiv prijedloga da se tema sporne Odluke nađe na dnevnom redu.

“Dugo smo čekali ovu sjednicu (pola godine) u nadi da će se nešto riješiti. Nažalost, SDA i dalje donosi odluke koje štete interesima građana. Razočarani smo u vlast i sistem, narod pati, a političari igraju svoje igre. No, takve odluke samo nas dodatno motiviraju da nastavimo svoju borbu. Ne posustajemo i nastavljamo dok se sporna odluka ne poništi.” – izrazili su nezadovoljstvo aktivisti neformalne grupe građana iz Poriča.

„Zahvaljujemo se vijećnicima opozicije, a posebno vijećniku NIP-a Arminu  Čusti koji nas podržava i svaki put pokušava staviti na dnevni red naš najveći problem MZ Poriče-kamenolom. Danas je 9 opozicionih vijećnika podržalo zahtjev vijećnika Čuste, ali vijećnici SDA su ponovo pokazali da ih ne interesuju problemi mještana Poriča, nego se drže principa podobnosti – kako kaže “veliki šef””, ističu aktivisti NGG .

Podsjećamo, OV Bugojno je krajem 2021. godine donijelo Odluku o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu „Kvatro“ d.o.o. Bugojno za istraživanje i eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu Bukovački potok. Ta odluka je donesena bez ijednog dokumenta i analize, ali što je i najbitnije, bez javne rasprave i mišljenja mještana koji žive u neposrednoj blizini planiranog kamenoloma, a na osnove nje je Vlada SBK izdala koncesiju na 30 godina. U tom procesu, Općinsko vijeće je ignorisalo građansku inicijativu za poništavanje navedene odluke, sa preko 1200 potpisa, ali i Instituciju ombudsmana za ljudska prava, koja im se u više navrata obraćala tražeći obrazloženje za ignorisanje inicijative građana.

Pitanje integriteta i poštenja nadležnih u općini Bugojno je aktuelna i neiscrpna tema. U ovom momentu se vode postupci i strpljivo čekaju presude protiv nadležnih u općini Bugojno, nakon što su aktivisti, u aprilu ove godine, podnijeli krivične prijave Kantonalnom tužilaštvu SBK protiv načelnika općine, Šefa Službe za privredu i ostalih odgovornih lica u OV Bugojno, a kasnije i protiv četiri člana Savjeta MZ, jer sumnjaju da su osumnjičeni pogodovali investitoru i svojim djelovanjem prekoračili granice službene dužnosti u procesu donošenja Odluke o izdavanju prethodne saglasnosti za otvaranje kamenoloma na području MZ Poriče.

„Kakva će biti Odluka, ne znamo, ali se nadamo da će biti u korist mještana jer smo sigurni da su dokazi koje smo dostavili tužiteljstvu dovoljni da se poništi Odluka OV Bugojno o davanju prethodne saglasnosti investitoru, bez ikakve dokumentacije, skice ili nacrta, bilo kakvog plana, projektnog prijedloga ili nešto slično.“, ističu aktivisti.

Današnja odluka SDA-ovih vijećnika Bugojna  je dodatno potvrdila sumnje mještana Poriča o postojanju sistemske favorizacije investitora od strane lokalne, pa i kantonalne  vlasti i sumnju da se još neko „želi ugraditi i okoristiti otvaranjem kamenoloma“.

Za sada, u toj namjeri, na putu im stoje odlučni mještani MZ Poriče predvođeni neformalnom grupom, ali i inspekcijski organi (Federalni i kantonalni) koji su do sada korektno obavljali svoj posao.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije