Građanski aktivizam

Predstavljen projekt ‘Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH’

Cilj ovog projekta je da doprinese suzbijanju diskriminacije nad LGBTIQ osobama u BiH.

Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine i Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva juče su predstavili projekt “Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH”, koji realizuju uz podršku USAID/INSPIRE programa.

Cilj ovog projekta je da doprinese suzbijanju diskriminacije nad LGBTIQ osobama u BiH kroz jačanje kapaciteta nadležnih institucija i sindikata i poslodavaca da kreiraju efikasne mehanizme zaštite LGBTIQ zajednice u radnom okruženju.

Ovom prilikom predstavljeni su rezultati istraživanja o navedenim oblicima diskriminacije, te najavljeni programi jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, sindikata, udruženja poslodavaca, ministarstava rada i drugih pojedinaca da zajednički kreiraju inicijative usmjerene ka poboljšanju položaja LGBTIQ osoba u ovoj oblasti.

Zagovaračke aktivnosti koje će u ovom pogledu biti provedene odnose se i na usklađivanje Zakona o radu FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH sa Zakonom o zabrani diskriminacije, zatim jačanje kapaciteta sindikata za pružanje pravne pomoći u ovim slučajeva i jačanje kapaciteta poslodavaca da kreiraju podsticajno radno okruženje jednako za sve radnike i radnice, bez bilo kakvog oblika diskriminacije.

Projekt će trajati do maja 2023. godine.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije