Građanski aktivizam

Prije početka sudskog procesa za novo sporno povećanje cijena – Komunalno preduzeće u sprezi sa lokalnom vlašću se ponovo narugalo Dobojlijama

U gradu Doboju postoji Savjet za zaštitu potrošača čije članove je nezakonito, neovlašteno i zakašnjelo imenovao gradonačelnik, a da prethodno Skupština grada nije osnovala ovaj Savjet i propisala njegov djelokrug rada, sastav, način imenovanja članova i ostalo. U ovom savjetu koji ima pet članova, četvoro je iz gradske uprave i samo jedan predstavnik potrošača, koji je nedovoljno uticajan, diskriminisan i najčešće preglasan. Osim što se predstavnik potrošača  ne oglašava prilikom povećanja cijena na štetu potrošača, problem predstavlja njegovo učešće u radu Savjeta koji je nelegitiman i koji treba biti pokriće za bezakonje, pljačku i profitersko-koruptivne interese komunalnih preduzeća i predstavnika gradske vlasti.

Pripremnim ročištem u Osnovnom sudu u Doboju, 22. februara započinje sudski postupak po tužbi Centra za humanu politiku protiv lokalnih vlasti i komunalnih preduzeća iz ovog grada, koja su povećala cijene svojih usluga za 15 odsto, sa lažnim obrazloženjem da će uslijediti povećanje cijena električne energije. Lokalne vlasti u Doboju su 2015. godine dale saglasnost da tri komunalna preduzeća povećaju cijene svojih usluga, zbog čega su građani ovog grada plaćali račune KP “Progres”, “Vodovodu” i “Gradskoj toplani” uvećane za 15 odsto na dotadašnje cijene.

U tužbi Centra za humanu politiku je i drugo povećanje, jer su odbornici Skupštine Grada 11.11.2022. dali novu saglasnost za povećanje cijena, pa su decembarski računi od te godine za isporuku toplotne energije “Gradske toplane” bili veći za 30 odsto, a “Vodovoda” za deset odsto. Od decembra ove godine povećane su i cijene odvoza smeća, čak za 30 odsto u odnosu na dotadašnje, što je izazvalo novo nezadovoljstvo potrošača.

Ljutnja je usmjerena na komunalce i lokalne vlasti, koje su dale saglasnost za novi cjenovnik, a CHP je postavio pitanje i za učešće predstavnika Udruženja za zaštitu potrošača u Savjetu za zaštitu potrošača Grada Doboj u ovom komunalnom preduzeću.

“Na sastanku održanom 20.11.2023. smo razmatrali dopis, odnosno prijedlog Odluke Gradske skupštine o davanju saglasnosti na prijedlog cjenovnika o visini mjesečne naknade za usluge odvoza  komunalnog  otpada. Ono što je onemogućilo bilo kakvu reakciju na ovu odluku jeste da je u novembru 2023. godine istekao  četvorogodišnji ugovor Grada sa “Progresom”, te je Gradska uprava od 01.12. potpisala novi Ugovor, tako da ova cijena nije imala status povećanja” – portal Antikorupcija.info je dobila odgovor na ovu temu iz UG ToPeeR, čiji je član uključen u Savjet.

Reagujući na nove okolnosti, u vezi sa više nego bezobraznim novim povećanjem cijena od strane ovog privatizovanog komunalnog preduzeća, iz CHP su najavili dopunu krivične prijave, odnosno tužbe, a predložili su da se zbog nemogućnosti uticaja predstavnika Udruženja za zaštitu potrošača njihov član povuče iz gradskog Savjeta.

Iznose i tvrdnje da se u Doboju od 2015. godine povrjeđuju prava potrošača prilikom utvrđivanja i davanja saglasnosti na cijene komunalnih usluga, zbog čega je CHP podnio tužbe 2019. i 2023. godine. Podsjećaju da su komunalna preduzeća 2015. godine neosnovano povećala cijene svojih usluga za 15 odsto, zbog povećanja cijene električne energije kojeg nije bilo, uz napomenu da je te godine “Progres” povećao cijene odvoza smeća za domaćinstva za 28,5 odsto, umjesto za odobrenih15 odsto. Navode i da nakon poslednjeg neosnovanog povećanja cijene odvoza smeća za domaćinstva za 30 odsto, nove cijene odvoza smeća u odnosu na cijene u 2015. godini veće su za 83,46 odsto. Privatizacija “Progresa” sa većinskim privatnim kapitalom, smatraju u CHP, bila je greška, jer to preduzeće zbog monopola u vršenju usluga i strukture kapitala ima veći ucjenjivački kapacitet. CHP će zbog svega i novih momenata dopuniti tužbeni zahtjev iz 2023. godine zbog poslednjeg povećanja cijene odvoza smeća na pripremnom ročištu koje je zakazano za dvije nedjelje.

“Povredu prava potrošača od strane grada Doboja i davaoca komunalnih usluga nema ko da štiti. U gradu Doboju postoji Savjet za zaštitu potrošača čije članove je nezakonito, neovlašteno i zakašnjelo imenovao gradonačelnik, a da prethodno Skupština grada nije osnovala ovaj Savjet i propisala njegov djelokrug rada, sastav, način imenovanja članova i ostalo. U ovom savjetu koji ima pet članova, četvoro je iz gradske uprave i samo jedan predstavnik potrošača, koji je nedovoljno uticajan, diskriminisan i najčešće preglasan. Osim što se predstavnik potrošača  ne oglašava prilikom povećanja cijena na štetu potrošača, problem predstavlja njegovo učešće u radu Savjeta koji je nelegitiman i koji treba biti pokriće za bezakonje, pljačku i profitersko-koruptivne interese komunalnih preduzeća i predstavnika gradske vlasti. Davanje saglasnosti na novi cjenovnik “Progresa” kojim je cijena odvoza smeća povećana za bezobraznih 30 odsto bez potrebnog obrazloženja i opravdanih razloga, nova je povreda prava potrošača od strane gradske skupštine i Savjeta za zaštitu potrošača” – stav je CHP.

CHP predlaže da se predstavnici potrošača povuku iz ovog i drugih neligitimnih savjeta za zaštitu potrošača i komisija za reklamaciju u komunalnim preduzećima, dok se ne izvrši osnivanje savjeta i komisija od strane Skupštine Grada, obezbijedi veće učešće potrošača, poslodavaca i drugih u radu savjeta i komisija, stvore uslovi za nediskriminativan rad u savjetu i komisijama i obezbijedi socijalna komponenta u cijenama komunalnih usluga. Vezano za novi cjenovnik “Progresa”, u kojem su ponovo kriterijumi za određivanje cijene odvoza smeća broj članova za domaćinstva i površina prostora i djelatnost za ostale korisnike ili potrošače, CHP smatra da ga treba osporiti iz razloga što se kao osnov za obračun troškova odvoza smeća ne koristi količina odloženog i odvezenog smeća i što se diskriminišu ostali korisnici po osnovu površine prostora i vrste djelatnosti.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije