Građanski aktivizam

Problemi u budžetskom finansiranju neprofitnih organizacija u Brčko distriktu i dalje su prisutni – naročito u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu

 „Ko daje toliko slobodu Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH da ignoriše sve zahtjeve za pristup informacijama, da ne reaguje na mehanizme žalbe,... Odnosno, koji zakonski i pozakonski akti su osnov za ovakav oblik ponašanja, koji se skoro pa može izjednačiti sa anarhijom?“, pitaju se u nvo Omladinski centar “Vermont“, čiju (obrađenu) informaciju, prenosimo u cjelosti.

Godine 2021., nakon dugotrajne kampanje nevladinog sektora za transparentnim finansiranjem neprofitnih organizacija iz Budžeta, zasnovanim na preciznim kriterijima, te nakon velike korupcijske afere koju su otkrili mediji, a koja je u konačnici završila i hapšenjem i presudom jednog poslanika lokalne skupštine, Brčko distrikt je usvojilo novi Zakon o udruženjima građana i fondacijama koji reguliše rad istih.

Na osnovu Zakona, u konačnici su definisani i pravilnici koji određuju finansiranje odnosno sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, fondacija, pravnih i fizičkih lica Brčko distrikta BiH. Odjeljenja Vlade Brčko distrikta, kao i oni na koje se pravilnici odnose, na početku su se našli u poteškoćama oko primjene istih, ali vrlo brzo situacija se stabilizovala i utvrdili su se načini tumačenja pravilnika u svim odjeljenjima koja finansiraju/sufinansiraju programe, odnosno projekte udruženja građana, fondacija, fizičkih i pravnih lica, osim Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu. Ionako kritična situacija u tom Odjeljenju, dodatno se zakomplikovala novim pravilnikom.

Nejasno postavljeni članovi Pravilnika dali su slobodu Komisiji za dodjelu sredstava i usvajanje izvještaja programa i projekata samovolju u odlučivanju. Svaki projekat odnosno program i svaki korisnik sredstava imaju individualan tretman od strane Komisije, koji je vrlo često nažalost i pogrešan. Veliki broj sportskih i kulturnih kolektiva nalazi  se „na koljenima“ jer Odjeljenje, iako istima dodijeli sredstva, tokom izvještavanja pronađe niz nepravilnosti u programskoj i finansijskoj realizaciji zbog čega Komisija traži povrat dijela dodijeljenih sredstava a nerijetko i čitavog odobrenog iznosa. Greške koje se pronalaze u izvještajima su često formalne prirode, ponekad čak i neopravdane sa stanovišta forme, suštine, finansijskog ili programskog rada.

Ništa bolja situacija nije ni u pogledu dodjele donacija u istom Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH. Zbog nemogućnosti da se uradi Pravilnik o donacijama koji će podržati samovolju Komisije za dodjelu donacija kao i kad su projekti i programi u pitanju, za 2023. godinu donacije nisu ni dodjeljivane sportskim i kulturnih kolektivima. Usvajanje Pravilnika o donacijama sa nejasnim kriterijumima je obustavljeno zbog pritiska javnosti ali i donosioca odluka koji su svjesni problema u ovom odjeljenju kada je finansiranje sporta i kulture u pitanju.

Udruženja građana i fondacije, kao i pojedinci uputili su niz inicijativa prema Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikt BiH za tumačenje Pravilnika, žalbe na odbijene projekte odnosno programe, žalbe zbog odbijanja izvještaja, ali sve je uzalud. Brojni zahtjevi za bilo koji vid pristupa informacijama su samo očajnički koraci davljenika koji se hvataju i za slamku kako bi pronašli spas, a spasa izgleda da nema. Pomoć je potražena i od strane Institucije ombudsmana u BiH koji se uključio u proces i pokušao i sam da dodje do informacija ali odgovora za njega takođe nema. 467 dana.

Brčko distrikt BiH kao grad sporta i kulture došao je u situaciju da se gase klubovi i KUD-ovi koji postoje i preko 50 godina, a oni koji pokušavaju da opstanu grcaju u dugovima koji iz dana u dan postaju sve veći. Problem prepoznaju i lokalni zvaničnici izvan ovog odjeljenja, koji su i sami bezuspješno pokušavali i pokušavaju da traže izlaz iz ovog problema.

Iz cjelokupna situacije postavlja se pitanje: „Ko daje toliko slobodu Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH da ignoriše sve zahtjeve za pristup informacijama, da ne reaguje na mehanizme žalbe, odnosno koji zakonski i pozakonski akti su osnov za ovakav oblik ponašanja koji se skoro pa može izjednačiti sa anarhijom?“

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije