Vijesti

“PROINTER” zgrnuo desetine miliona u COVID pandemiji!

Iz Transparency podsjećaju da je od početka godine do 3 . jula, kompanija Prointer sklopila čak 56 ugovora. IT kompanija Prointer, sa kojom blisko sarađuje sin Milorada Dodika, Igor Dodik, nije imala probleme u poslovanju tokom epidemije virusa Korona. Od dana proglašenja vanredne situacije, pa do kraja juna, Prointer je od sklopljenih poslova zaradio više od 13 miliona maraka.

Rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske skoro dvije godine odbija da objavi ugovor sa IT kompanijom Prointer o nabavci implementacije sistema za konsolidaciju poslovne štampe koja je koštala preko 210 hiljada maraka, tvrde iz Transparensi Internešenela BiH.

Tražili su na uvid ključna dokumenta o ovoj nabavci kao što su izjave o sukobu interesa članova komisije, zapisnik sa otvaranja ponude, izvještaj o ocjeni ponuda, odluku o dodjeli ugovora, kopiju ugovora kao i izvještaj o njegovoj realizacije.

Transparensi je već dobio jedan sudski spor pred Okružnim sudom u Banjaluci, ali UKC i dalje odbija sa dostavi tražene informacije, jer ih PROINTER smatra poslovnom tajnom, a da je u pitanju zaštita komercijalnih interesa ove kompanije, potvrđeno nam je i iz Kliničkog centra.

U međuvremenu je raspisan novi tender za istu nabavku, cijena je utrostručena i iznosi preko 600 000 maraka, a brojna pitanja iz prethodnog postupka i dalje ostaju bez odgovora.

Iz Transparensija podsjećaju da je od početka godine do 3 . jula, kompanija Prointer sklopila čak 56 ugovora.

“Problem je što u većini tih ugovora su postavljeni uslovi koji odgovaraju samo Prointeru, te traže se određene specifikacije i licence koje oni imaju. U tom sektoru je praktično ugušena konkurencija” – poručuje Ivana Korajlić.

IT kompanija Prointer, sa kojom blisko sarađuje sin Milorada Dodika, Igor Dodik, nije imala probleme u poslovanju tokom epidemije virusa Korona. Od dana proglašenja vanredne situacije, pa do kraja juna, Prointer je od sklopljenih poslova zaradio više od 13 miliona maraka.

Ono što je zanimljivo, jeste da je ogromna zarada stizala uglavnom od saradnje sa institucijama i javnim preduzećima Republike Srpske i BiH. Između ostalih, to su:

1. Grad Doboj – nabavka i montaža LED rasvjete-  4.062.408  KM

2. JP “Putevi Republike Srpske” poslovni softver – 3.997.716 KM

3. ZP “Elektro Doboj” – mjernopriključni ormarići – 500.000 KM

4. Grad Banjaluka – informatička modernizacija saobraćaja – 200.854 KM

5. Vlada RS – održavanje telefonskog sistema i kontakt centra – 209.934  KM

6. Poreska uprava RS – softverska licenca – 118.000 KM

7. RUGIP – novi Geoportal – Prva faza –  213.570 KM

8. “Elektroprivreda RS” – unapređenje i tehnička podrške IT infrastrukture – 199.200 KM

9. “Elektroprivreda RS” – obnova proizvođačke podrške i licence za Ček Point Fajrvol uređaje – 254.690 KM

10. “Hidroelektrane na Trebišnjici” – iznajmljivanje poslovne štampe – 80.000 KM

Iz IT kompanije Prointer nam u dopisu objašnjavaju da su mnogi postupci pokrenuti prije epidemije virusa korona, te da su u nizu sklopljenih ugovora i poslova učestvovali kao član konzorcijuma, a ne samostalno.

“Prilikom uvida u postupke javnih nabavki treba imati u vidu da sami postupci traju 60 i više dana, kao i da su mnogi od njih pokrenuti prije datuma koji navodite u vašem dopisu, odnosno neki još i u prošloj godini. Dakle, naručilac i zakonske procedure mjerodavno utiču na sam termin zaključivanja ugovora u ovim slučajevima”, saopšteno je iz “Prointera”.

Iz Prointera takođe ističu da su sve informacije o tenderima transparentno predstavljene na portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije