Građanski aktivizam

Prosvjetna inspekcija, na zahtjev studentskih aktivista, ponovo „češlja“ rad Slobomir P Univerziteta

Inspekcija je, nakon izvršene kontrole, studentskim aktivistima dostavila potrebne informacije, na čemu su im oni odali priznanje, ističući da je rješavanje ovih problema prvenstveno u interesu studenata ovog univerziteta, ali, posredno, i cijelog visokog školstva, koje u posljednjih godinu dana potresaju ozbiljne afere i stanje u kojem zahtjeva konačni, od politike dugo najavljivani ali nikad započeti, obračun sa negativnim pojavama i sređivanje stanja u ovom segmentu društva.

Inspektori Republičke uprave za inspekcijske poslove – Sektor prosvjetne inspekcije ponovo su u Vanrednoj inspekcijskoj kontroli na Slobomir P Univerzitetu, nakon zahtjeva studentskih aktivista inicijative „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ i izraženih sumnji da je ova ustanova u nemogućnosti da obavlja djelatnost visokog obrazovanja, zato što je izgubila prostor u vlasništvu, nakon okončanja stečaja u kompaniji „Slobomir“ i prodaje njenih nekretnina.

Prvo je u februaru ove godine bez četvrospratnice ostalo Odjeljenje SPU u Doboju, čiji je novi vlasnik, Grad Doboj, ovu zgradu, od fočanskog “Pavgorda” kupio za smještaj Gradske uprave za 12.764.000 KM. Potom je u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini 31.10.2023. održano javno nadmetanje za nepokretnu i pokretnu imovinu “Slobomir P univerziteta”. Novi vlasnik nepokretne i pokretne imovine opet je postala pomenuta fočanska kompanija koja je, kao tražilac izvršenja, sa potraživanjem od 3.135.807 KM, imovinu SPU kupila za 2.757.000 KM. Tržišna vrijednost pomenutih nekretnina, prema nalazu i mišljenju vještaka građevinske struke, utvrđena je na iznos od 4.843.404 KM, dok je tržišna vrijednost pokretnih stvari iznosila 668.615 KM. Početna cijena za javno nadmetanje iznosila je 50 odsto utvrđene tržišne vrijednosti, odnosno 2.422.000 KM za nekretnine i 335.000 KM za pokretne stvari “Slobomir P univerziteta”.

Stoga je razumljivo što Prosvjetnoj inspekciji prilikom kontrole nije predočen dokaz o vlasništvu prostora u kojem se obavlja djelatnost visokog obrazovanja, ali je inspekcija 29.11.2023. godine dobila akt kojim je u dijelu Vlasnički list navedena Kompanija „Slobomir“.

„Pokrenuli smo ovo pitanje sa sumnjama da SPU više ne može obavljati svoju osnovnu djelatnost, jer joj to zakon ne dozvoljava, budući da su javne informacije o prodaji kompletne imovine, za što posjedujemo dokaze. U ovom slučaju ispada da inspekcija više vjeruje administraciji Univerziteta nego Sudu ili je neažurnost novog vlasnika i to što još nije izvršena promjena vlasništva od strane notara pogodovalo SPU da obmane inspektore“ – reakcija je studentskih aktivista na odgovor koji su dobilo od Inspektorata RS. Uz napomenu da je njihov osnovni motiv uključivanja u ovaj problem briga za sudbinu studenata koji studiraju na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Kažu i da se, prema obraćanjima studenata SPU, nastava u oba kampusa jedva može nazvati tim imenom i da je ona uglavnom konsultativna, da je kritično mali broj studenata uopšte, te da im ni profesori ne kriju da su nezadovoljni uslovima u kojima rade i da su posebno nezadovoljni svojim primanjima.

Da postoje brojni problemi na „prvoj privatnoj visokoškolskoj ustanovi u BiH“, konstatovano je i ranijim vanrednim inspekcijskim pregledima, a očigledno je da su prilikom posjete inspektora i prije dvije nedjelje utvrđeni propusti.

U odgovoru aktivistima inspektori su apostrofirali funkciju rektora, koju od 21.05.2021. godine obavlja pijanista Vojislav Avramović (70) iz Beograda. U njegovoj zvaničnoj biografiji navedeno je da je od 2007. godine redovni profesor klavira na Univerzitetu Union u Beogradu, ali od 2015. godine i redovni profesor klavira na Univerzitetu Slobomir P u Bijeljini.

„U Biografiji rektora Avramovića navodi se da je i redovni profesor SPU u Beogradu, što bi inspekciji takođe trebao biti znak da ispitaju ove navode, jer koliko znamo SPU nema istureno odjeljenje u drugoj državi, odnosno Beogradu. Inspekcija je i u ranijim kontrolama zvaničnno konstatovala nepravilnosti u izboru rektora i obavljanju ove fukcije, pa i prorektora, profesora i rada neakademskih radnika. Istina, u odgovoru koji smo dobili inspekcija je najavila preduzimanje daljnih mjera i da će za utvrđene nepravilnosti republički inspektor donijeti odgovarajuće rješenje“ – informacije su iz NGG „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“.

Inače, osim Prosvjetnoj inspekciji, sa zahtjevom za dostavu informacija o statusu SPU, studentski aktivisti okupljenih oko inicijative za rješavanje problema studenata u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj obratili su, prošlog mjeseca, i upravi Univerziteta, tražeći odgovore na sljedeća pitanja: „Kakav je trenutni status „Slobomir P Univerziteta“, uzimajući u obzir činjenicu da je, prema članu 35. stav 3 Zakona o visokom obrazovanju RS, Visokoškolska ustanova dužna da ima odgovarajući prostor u sopstvenom vlasništvu kako bi obavljala djelatnost visokog obrazovanja?“ i „Da li se i na koji način prodaja poslovnih prostorija SPU može odraziti na studente koji studiraju na Vašoj visokoškolskoj ustanovi?“

Međutim iz SPU su ignorisali njihov zahtjev.

S druge strane, Inspekcija je, nakon izvršene kontrole, studentskim aktivistima dostavila potrebne informacije, na čemu su im oni odali priznanje, ističući da je rješavanje ovih problema prvenstveno u interesu studenata ovog univerziteta, ali, posredno, i cijelog visokog školstva, koje u posljednjih godinu dana potresaju ozbiljne afere i stanje u kojem zahtjeva konačni, od politike dugo najavljivani ali nikad započeti, obračun sa negativnim pojavama i sređivanje stanja u ovom segmentu društva.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije