Građanski aktivizam

Pusti me da tečem: Neretvica ne smije biti ugrožena procesom iskorištavanja šuma

Neretvica ne smije biti ugrožena procesom iskorištavanja šuma: Zahtijevamo urgentno održavanje sastanka i gospodarenje šumama u skladu s propisima!

“Nakon što nam je jedan od članova pokreta „Neretvica – Pusti me da tečem“ dostavio videozapis na kojem se jasno vidi kako je u Dubokom potoku došlo do privlačenja šumskih drvnih sortimenata preko Neretvice korištenjem šumskih traktora Timberjack, u poslijepodnevnim satima smo otišli na teren kako bismo utvrdili činjenično stanje”, navode iz UG Neretvica – Pusti me da tečem.

Kao što pokazuju fotografije koje smo zabilježili, evidentno je da je u šumskom odjeljenju 69 privredne jedinice „Neretvica“, u neposrednoj blizini lovačkog doma u Dubokom potoku, izvršeno strogo zabranjeno privlačenje šumskih drvnih sortimenata preko vodotoka (Neretvice), odnosno da na desnoj obali nije formirano odgovarajuće šumsko stovarište, kako je to bilo predviđeno Projektom za izvođenje.

Kao pokret čija borba za Neretvicu traje neprekidno, i poslije velike pobjede u borbi protiv izgradnje malih hidroelektrana na slivu naše rijeke, ističemo sljedeće:

– Oštro osuđujemo ovakvo djelovanje i zahtijevamo održavanje urgentnog sastanka između predstavnika pokreta „Neretvica – Pusti me da tečem“ te rukovodstva Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic i predstavnika izvođača radova u šumskom odjeljenju 69 PJ „Neretvica“, firme “Šahić” d.o.o, a sve s ciljem kako više nikada ne bi došlo do sličnih prestupa;

– Zahtijevamo i privremenu obustavu svih radova na privlačenju i izvozu šumskih drvnih sortimenata iz odjeljenja 69 PJ „Neretvica“ do održavanja predmetnog sastanka i postizanja konačnog dogovora;

– Zahtijevamo sanaciju terena i narušenog prirodnog ambijenta oko lovačkog doma u Dubokom potoku koji je u vlasništvu Lovačkog društva „Neretvica“;

– Zahtijevamo, što ćemo ponoviti i na predstojećem sastanku, da dio regionalnog putnog pravca R-437 od Kragulje do Dubokog potoka (skretanje za Fojnicu), kao i drugi krak – od Dubokog potoka prema izvoru Neretvice bude adekvatno održavan, odnosno saniran poslije oštećenja uzrokovanih od tzv. šticara koji vrše prijevoz drvne mase i

– Osuđujemo i izjavu poslovođe radilišta „Neretvica“ Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic u kojoj je, između ostalog, jednom od članova našeg pokreta rekao da on neće popravljati put zbog njega, odnosno nas. Ovakav bahati pristup i iskazano nepoštovanje prema lokalnom stanovništvu koje spomenuti putni pravac koristi prilikom sakupljanja ljekobilja ne doprinosi međusobnom uvažanju i kreiranju dobrih, prijateljskih odnosa preduzeća šumarstva s jedne i ovdašnjeg stanovništva s druge strane.

Pokret „Neretvica – Pusti me da tečem“ uvijek je bio dio rješenja, ostavljajući prostor za razgovor i saradnju gdje god za to postoji prostor. Iskreno vjerujemo da će ova situacija biti riješena na obostrano zadovoljstvo, kako članova našeg pokreta, tako i preduzeća koje zapošljava više od 130 ljudi, odnosno hrani najmanje 130 porodica, odnosno da neće biti potrebe da poduzimamo pravne radnje koje nam stoje na raspolaganju.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije