Građanski aktivizam

Roditelje nit ko šta pita, nit ih obavještava, niti odlučuju i o čemu, niti koga interesuje imaju li oni para za ekskurzije

78,48% anketiranih roditelja smatra da cijene ekskurzija u RS nisu prihvatljive za njih, 71,64% ih nije upoznato sa kriterijumima koje škola primjenjuje pri odabiru ponuđača, 85,07% roditelja nije bilo uključeno u proces odlučivanja, te, nisu imali uvid u više ponuda, 82,63% anketiranih smatra da roditelji treba da imaju više uticaja na donošenje odluke o mjestu i načinu organizacije navedenih aktivnosti...

Anonimno višemjesečno anketiranje roditelja učenika na prostoru cijele Republike Srpske, na temu cijena osnovnoškolskih ekskurzija i transparentnosti procesa odabira najboljeg ponuđača, dalo je rezultate po kojima bi aktivistima banjalučkog Udruženja “ITEA” dali za pravo da projekat pod prvobitnim nazivom “Djeca nisu profit” preimenuju u “Djeca su profit”.

“Anketiranje smo radili na relevantnom uzorku širom Republike Srpske, a obrađeni rezultati su poražavajući. Prema rezultatima ankete, 78,48% anketiranih roditelja smatra da cijene ekskurzija u RS nisu prihvatljive za njih, 71,64% ih nije upoznato sa kriterijumima koje škola primjenjuje pri odabiru ponuđača, 85,07% roditelja nije bilo uključeno u proces odlučivanja, te, nisu imali uvid u više ponuda, 82,63% anketiranih smatra da roditelji treba da imaju više uticaja na donošenje odluke o mjestu i načinu organizacije navedenih aktivnosti, 57,27% roditelja je plaćanje vršilo gotovinski pri čemu nisu dobili račun od agencije/škole, poražavajućih 63,18% anketiranih poznaje nekog ko nije išao na ekskurziju, a samo 4,42% roditelja je upoznato sa zakonskim okvirom koji reguliše ovu oblast“ – prezentirali su podatke iz ovog Udruženja.

Iz „ITEA“ naglašavaju da dobijeni rezultati jasno ukazuju na potrebu za većom transparentnošću i uključenjem roditelja u proces donošenja odluka o školskim izletima.

„Kada se uzme u obzir činjenica da su poslata dva dopisa na adrese 56 osnovnih škola sa zahtjevom da se dostavi javna dokumentacija u vezi sa organizacijom ekskurzija, te da niti jedna škola nije takvu dokumentaciju dostavila, postavlja se pitanje zašto se uprave škola oglušuju, zašto njihov rad nije transparentan i u skladu sa zakonom, zašto se od roditelja krije sama procedura, zašto se sve stavke uračunate u cijenu ne navode taksativno, te zašto je i dalje toliko veliki procenat djece koja ne idu na ekskurzije tokom obaveznog osnovnog školovanja?“ – navode iz „ITEA“, sa konstatacijom da roditeljski stavovi jasno ukazuju na izraženu sumnju u transparentnost i integritet procesa organizacije školskih izleta i ekskurzija. Visok procenat roditelja koji nije upoznat sa kriterijumima za odabir organizatora izleta, kao i nedovoljna uključenost u proces donošenja odluka, stvaraju osnovanu sumnju u moguće koruptivne radnje ili nedostatak transparentnosti u ovom segmentu.

Banjalučko Udruženje je od novembra prošle godine pokrenulo aktivnosti u Republici Srpskoj, kojima žele promijeniti dosadašnju praksu i akte koji definišu oblast organizacije izleta u prirodi i ekskurzija. Stavljajući fokus na jedan od dugogodišnjih gorućih problema koji pogađa brojne roditelje u RS, a on je u visokim cijenama osnovnoškolskih ekskurzija i transparentnosti procesa odabira najboljeg ponuđača, poslali su upit osnovnim školama u ovom entitetu da im dostave svoja iskustva na tu temu. Međutim, izostala je saradnja rukovodstava i nijedna škola nije odgovorila na upitnik.

“Nije pomoglo ni to što smo direktno kontaktirali odgovorne u ustanovama osnovnog obrazovanja, jer su se direktori većinom vadili na to da ne mogu dati takve informacije ili su nas upućivali na obraćanje Ministarstvu prosvjete i kulture RS. Obraćali smo se i njima, ali bez konkretnog rezultata, mada smo te tražene informacije trebali dobiti u  skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i direktno od škola, što je bila njihova  zakonska obaveza – kažu iz organizacije ITEA, izražavajući sumnju o organizovanost sakrivanja traženih podataka i da je to urađeno sa razlogom, što je itekako sumnja u moguće zloupotrebe i korupciju.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije