U fokusu

“Rušenje jednog od stubova demokratije!”

Dževad Nekić (Foto: Capital)
Na skandaloznu informaciju da je i Ured za reviziju postao predmet postizborne stranačke trgovine i, i inače neprihvatljive, podjele rukovodećih mjesta u javnim institucijama i preduzećima između stranaka vladajuće koalicije, reagovao je, u ime ovog ureda, još uvijek aktuelni generalni revizor Dževad Nekić, saopštenjem za javnost, u kome je naglašeno: „Nezavisna, efektivna i kredibilna vrhovna revizijska institucija ključna je komponenta demokratskog sistema u kojem odgovornost, transparentnost i integritet predstavljaju neodvojivi dio stabilne demokratije. Umjesto da idemo naprijed i gradimo stabilnu demokratiju, politička dodjela Ureda je korak unazad u jačanju nezavisnih institucija i rušenje jednog od stubova demokratije.“

Imajući u vidu da se u medijima posljednjih dana objavljuju spiskovi javnih preduzeća i institucija FBiH koje su date u nadležnost i upravljanje određenim političkim strankama, a da se i Ured za reviziju institucija u FBiH kao nezavisna institucija našao na tom spisku, vodeći računa da je Ured za reviziju, kao vrhovna revizijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine, osnovan Zakonom i dužan da radi u skladu s Međunarodnim standardima za vrhovne revizijske institucije, objavljuje se saopćenje u cilju informisanja javnosti i pozivanja nadležnih da zaštite nezavisnost Ureda za reviziju institucija u FBiH:

Davanjem Ureda „u nadležnost“ određenoj političkoj stranci na najeklatantniji način zanemaren je Zakon o reviziji i principi Međunarodnog okvira profesionalnih objava koje donosi Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), te je ugrožen dugogodišnji kredibilitet ove nezavisne institucije.

Ured za reviziju nije i ne smije biti dio dogovora koji se tiče podjele institucija političkim strankama.

Svojim kompletnim radom, zapošljavanjem najstručnijeg kadra, objektivnim revizorskim izvještavanjem, revidiranjem najaktuelnijih i najakutnijih problema u društvu, u proteklom periodu ne samo da smo postali prepoznati u našem okruženju, već smo izgradili pozitivan imidž i u međunarodnoj zajednici vrhovnih revizijskih institucija.

Ovakva postupanja, poput „dodjele Ureda političkoj stranci“, u samo jednom momentu narušavaju sve što je ova institucija postigla i dovode u direktno pitanje povjerenje građana u naš profesionalizam i objektivnost budućeg rada.

Ured za reviziju je Zakonom uspostavljena nezavisna institucija, i treba da ostane u kategoriji nezavisnih institucija poput sudova, tužilaštava i drugih, a ne da se stavlja pod politički uticaj.

Podsjećamo da je u Zakonu o reviziji institucija u FBiH precizno navedeno:

  • Ured za reviziju je nepolitičan i ne smije podržavati ili biti u vezi s bilo kojom političkom strankom;
  • Ured za reviziju u vršenju svojih dužnosti i nadležnosti, u skladu sa ovim Zakonom, nezavisan je i ne podliježe upravljanju ili kontroli bilo koje druge osobe ili institucije, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno;
  • zaposleni će biti nepristrasni, a posebno se: a) suzdržavati od postupka ili propusta, ili se ne sukobljavati sa dužnostima utvrđenim ovim Zakonom, a posebno se uzdržavati od javnog manifestiranja svojih političkih ili religijskih uvjerenja.

Sve ove odredbe imaju cilj da očuvaju nezavisnost Ureda za reviziju i da onemoguće stavljanje Ureda pod direktni uticaj politike.

Međunarodni okvir profesionalnih objava INTOSAI-ja je set međunarodno priznatih profesionalnih principa i standarda koji podržavaju učinkovito djelovanje vrhovnih revizijskih institucija u javnom interesu i koji podstiču kredibilitet i relevantnost državne revizije.

U skladu sa Limskom deklaracijom, vrhovne revizijske institucije mogu ispunjavati svoje zadatke objektivno i učinkovito samo ako su nezavisne od subjekta revizije i ako su zaštićene od vanjskog uticaja, i trebaju imati potrebnu funkcionalnu i organizacijsku nezavisnost za ispunjavanje njihovih zadataka.

Prema Meksičkoj deklaraciji, revizijske institucije ne podliježu usmjeravanju ili miješanju zakonodavne ili izvršne vlasti u odabir predmeta revizije, planiranje, programiranje, provođenje, izvještavanje i praćenje rezultata revizija i organizovanja i upravljanja radom Ureda.

U posljednjem Izvještaju o profesionalnoj ocjeni rada vrhovnih revizijskih institucija u BiH koju je provela SIGMA konstatovano je da „uredi za reviziju razvijaju svoje prakse u skladu sa očekivanjima unutar Okvira profesionalnih objava kako bi se izgradile nezavisne i kredibilne institucije koje obavljaju revizorski rad koji je, u objektivnom smislu, visokog kvaliteta. Uredi za reviziju su uložili dosta truda da sačine svoje revizijske prakse, uključujući izradu i primjenu pouzdanih, dobro postavljenih priručnika i metodologija za reviziju i vodiča za kontrolu kvaliteta. Ako posmatramo region, oni su lideri u izradi i provođenju revizija koje su usklađene sa standardima usvojenim u IFPP.“

Uredu je Zakonom o reviziji osigurana finansijska, operativna i funkcionalna nezavisnost u skladu sa INTOSAI-jevim Okvirom profesionalnih objava. Ostaje da se u skladu s tim Okvirom Ured uvrsti u Ustav, kako bi se u potpunosti ispunili međunarodni zahtjevi i UN-ova Rezolucija.

Nezavisna, efektivna i kredibilna vrhovna revizijska institucija ključna je komponenta demokratskog sistema u kojem odgovornost, transparentnost i integritet predstavljaju neodvojivi dio stabilne demokratije. Umjesto da idemo naprijed i gradimo stabilnu demokratiju, politička dodjela Ureda je korak unazad u jačanju nezavisnih institucija i rušenje jednog od stubova demokratije.

Svi koji rade na tome, a i oni koji pasivno stoje po strani, podržavaju rušenje nezavisnih institucija.

Pozivamo Parlament FBiH kao najviše zakonodavno tijelo i Međunarodnu zajednicu da aktivno djeluju kako Ured za reviziju ne bi pao pod politički uticaj i kako bi nastavio profesionalno i objektivno raditi u skladu sa Zakonom i Međunarodnim revizijskim standardima.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije