Vijesti

Šabotić: Rak-rana našeg društva su tužioci

Mi nemamo nadležnosti da izvršimo provjere, da napravimo kostur i to proslijedimo tužilaštvu, kazao je direktor Agencije tokom saslušanja pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, rekao je tokom saslušanja pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH da ova Agencija nema nikakve operativno-izvršne nadležnosti po pitanju borbe protiv korupcije.

– Agencija sarađuje sa svim nivoima vlasti, ali u zakonu nigdje nije definisano ako neko ne sarađuje kako ga natjerati da to uradi ili da ga sankcionišemo. Uputili smo 2017. inicijativu za izmjenu zakona, ali ništa od toga nije urađeno, kaže Šabotić.

Članica Komisije Mirjana Marinković Lepić upitala je Šabotića kako Agencija postupa kada dobije prijave sa indicijom koruptivnog ponašanja.

– Mi nemamo nadležnosti da izvršimo provjere, da napravimo kostur i to proslijedimo tužilaštvu, kaže Šabotić dodajući da nema presuda visoke korupcije te da su u pitanju sporadične presude za sitna krivična djela.

U nastavku saslušanja Šabotić je kazao da su rak rana našeg društva kada je u pitanju borba protiv korupcije tužioci.

– Ja sam pokušao okupiti sve kantonalne tužioce 2017. godine i tada mi je na zvaničnom sastanku tužioc Dautović kazao da on nikada neće postupati po anonimnoj prijavi, kaže Šabotić.

Članica Komisije Alma Čolo upitala je Šabotića konkretno šta je problem kada je u pitanju tužulaštva, da li su oni pod političkim utjecajem ili je kod procesuiranja potreban veći nivo znanja uključujući i poznavanje finansijske regulative.

– Svi segmenti su tu uključeni sve što ste nabrojali, kaže Šabotić dodajući da je Agencija prošle godine zaprimila 116 prijava sa sumnjom na počinjena krivična djela korupcije.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije