NGG "Sačuvajmo rijeke Foče" i UG "Bjelava" - Inicijativa protiv izgradnje MHE u opštini Foča

NGG “Sačuvajmo rijeke Foče” i UG “Bjelava” – Inicijativa protiv izgradnje MHE u opštini Foča

Udruženje građana „Bjelava“, te neformalnu grupu građana “Sačuvajmo rijeke Foče” osnovali su građani Foče, kako bi započeli borbu protiv izgradnje mHe na rijekama Bjelava, Velika i Mala Bjelava.

U jeku pandemije koronavirusa, u martu 2020. godine, preduzeće „Srbinjeputevi“ započelo je pripremne radove na izgradnji dvije male hidroelektrane na rijekama Bjelava i Mala Bjelava na području opštine Foča, iako je tek nakon mjesec dana dobijena zvanična dozvola za početak radova na terenu.

Nezadovoljni i zabrinuti građani su odmah prijavili nadležnima u lokalnoj zajednici da su započeti građevinski radovi te tražili inspekcijski nadzor. Tek nakon što su građani organizovali proteste, čime su na kratko zaustavili radove, inspekcija je izašla na teren, i  to po prijavi Centra za životnu sredinu.

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je 29. aprila izdalo rješenje investitoru kojim se odobrava izvođenje detaljnih geoloških istraživanja, 30. aprila je inspektor izašao na teren, a radovi su započeti već sredinom marta. Na upit Centra za životnu sredinu, inspekcija je odgovorila da preduzeće „Srbinjeputevi“ obavlja “pripremne radove za potrebe vršenja istražnih radnji, odnosno geoloških ispitivanja sastava tla za potrebe projektovanja i izgradnje planiranih mini hidrocentrala”.

Centar za životnu sredinu je, u ime Koalicije za zaštitu rijeka BiH, podnio krivičnu prijavu protiv osumnjičenog privrednog subjekta, jer je u odgovoru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS potvrđeno da nije pokrenut upravni postupak za izdavanje potrebnih dozvola za gradnju malih hidroelektrana na ovim rijekama.

Neformalna grupa građana “Sačuvajmo rijeke Foče” organizovala je i peticiju protiv izgradnje MHE koju je potpisalo preko 2.500 građana, a koji dijele zabrinutost zbog gradnje MHE na rijeci Bjelavi sa čijeg izvora se cijeli grad napaja pitkom vodom.

Izgradnjom mini hidroelektrana ugrožen je opstanak lokalnog stanovništa, a fočansko preduzeće „Srbinjeputevi“ je još prije dvije godine dobilo od Vlade RS koncesiju za izgradnju i korištenje dvije male hidroelektrane na rijekama Bjelava i Mala Bjelava na području ove opštine.

Kontakt sa ovom grupom možete uspostaviti putem njihovih Facebook stranica: Sačuvajmo rijeke Foče i Udruženje građana „Bjelava“ Foča ( link: https://www.facebook.com/SacuvajmoRijekeFoce/; https://www.facebook.com/ugbjelava/)

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije