Građanski aktivizam

Sarajevski otvoreni centar: Mnoge sfere društva i dalje ostaju zatvorene za LGBTI osobe

17. maja, povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije Sarajevski otvoreni centar podsjetio je na obaveze Bosne i Hercegovine kada su u pitanju ljudska prava LGBTI osoba.

Na današnji dan, 17. maja 2023. godine, Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije želimo podsjetiti na obaveze Bosne i Hercegovine kada su u pitanju ljudska prava LGBTI osoba. Naglašavamo da ove obaveze proizilaze iz Ustava BiH, ali i iz Evropske konvencije o ljudskim pravima koja se direktno primjenjuje u BiH – saopćeno je iz Sarajevskog otvorenog centra.

Ističu da proces regulacije istospolnih partnerstava je proces koji teče izuzetno sporo u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u Republici Srpskoj još nije ni započeo.

– Uprkos tome, bilježimo i podržavamo veliki broj istospolnih parova koji partnerstva ili brakove zaključuju u drugim državama i traže priznavanje istih u BiH. Nekoliko takvih slučajeva se već nalazi pred bh. sudovima uz podršku Sarajevskog otvorenog centra. Zadatak za vlasti u FBiH i RS će u narednom periodu biti da pokrenu proces u RS-u, odnosno ubrzaju isti u FBiH – navodi se u saopćenju.

U oblasti prava i položaja transrodnih osoba, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, Emina Bošnjak ističe da “zajedničkim naporima trans aktivista i aktivistkinja, Sarajevskog otvorenog centra i grupe roditelja i njihove LGBTI djece, problemi i izazovi na polju zdravstvene zaštite za transrodne osobe i administrativne promjene spola došla su na radar kantonalnih, ali i entitetskih vlasti”.

– Nadamo se da će na tom valu, upravo 2023. godina biti ona u kojoj će biti postavljeni temelji novim propisima i praksama koja će u potpunosti uvažavati ljudska prava trans osoba kada su u pitanju zdravstvena zaštita i administrativna procedura promjene spola – kazala je Bošnjak.

Iz Sarajevskog otvorenog centra ističu da nažalost, potrebe i položaj interspolnih osoba i dalje ostaje neprepoznat od većine zdravstvenih i drugih institucija.

Protekla, 2022. godina je godina u kojoj su se desilo nekoliko ključnih iskoraka u BiH na polju ljudskih prava LGBTI osoba. Jedan od njih je i konačno usvojeni Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u BiH. Ovo je prvi put da je na nivou države usvojena jedna javna politika koja ima za cilj na sistemski i sveobuhvatni način odgovoriti na različite izazove s kojima se LGBTI osobe susreću i daje jasna uputstva i obaveze nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti. Period koji je ispred nas biće upravo period insistiranja na provedbi i izvještavanju o tome koliko onoga na šta smo se kao država obavezali, zaista i ispunjava i provodi. Također, sva kantonalna tužilaštva u Federaciji su imenovali kontakt osobu za krivična djela počinjena iz mržnje prema LGBTI osobama. Ovo je plod dugogodišnjeg rada Sarajevskog otvorenog centra  kroz zagovaranje, održane obuke i zagovaračke sastanke. Svaka uspješno održana Bh. povorka ponosa predstavlja također veliki napredak za LGBTI zajednicu i aktiviste ali i podsjeća na sva sporna pitanja koja sa sobom vuče postojeća regulacija prava na slobodu okupljanja – navode iz Sarajevskog otvorenog centra.

Dodaju da su ipak, napadi na LGBTI zajednicu i aktiviste zabilježeni u martu 2023. godine u jednoj mjeri zasjenili sve navedene iskorake i još jednom pokazali obim problema homofobije prisutne u javnoj, političkoj ali i institucionalnoj sferi.

Uz bitne iskorake koji su se desili u proteklom periodu, i dalje ostaju gorući problemi kao što su sigurnosna pitanja, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, nesankcionisani govor mržnje u javnosti, potpuna marginalizacija u manjim sredinama BiH. Mnoge sfere društva i dalje ostaju zatvorene za LGBTI osobe, poručuju iz Sarajevskog otvorenog centra.

Nadamo se da će institucije i društvo, u narednom periodu, biti spremni da prate tempo neophodan za društvene promjene koji za sada iz godine u godinu u najvećoj mjeri drže organizacije i pojedinci civilnog društva koje se bave aktivizmom i ljudskim pravima – naglašava Darko Pandurević, rukovoditelj programa i zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije