Komentari i analize

Selektivnom i diskriminirajućom primjenom odluke o komunalnim naknadama vlasti u Drvaru se svjesno odriču vlastitih prihoda

“Samo kod nas može biti suficit u opštinskom budžetu preko tri miliona KM na kraju godine a da se u narednu prenese 2,4 miliona, a aktuelne vlasti nemaju odgovor gdje je 714 hiljada KM razlike.”

Nakon višegodišnje nepravilne primjene Odluke o komunalnoj naknadi, vlasti Opštine Drvar su se, ipak, odlučile da u budžet prihoduju neophodna sredstva za svoje, ionako teško funkcionisanje.

Na to će ih, po svemu sudeći, natjerati stručno mišljenje nadležnog resornog Ministarstva graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okolišta Kantona 10, kao i doneseni Zaključak o pokretanju postupka preispitivanja primjene Odluke o komunalnoj naknadi sa poslednje sjednice Opštinskog vijeća. Vlasti su se, očigledno, suočile sa činjenicom da je  izbjegavanjem rješavanja i utvrđivanje obaveza plaćanja komunalne naknade svim obveznicima, određenim u odredbi člana 2 Odluke o komunalnoj naknadi Opštini Drvar prouzrokovana ozbiljna novčana šteta.

“To je i potvrđeno dostavljenim mišljenjem resornog ministarstva, od koga sam zatražio dostavljanje njihovog stava, odnosno stručnog mišljenja. Tri i po godine, koliko sam odbornik, ukazujem da je selektivna primjene naše odluke, tako što nadležna opštinska služba izdaje rješenja o obavezi plaćanja komunalne naknade za vlasnike stanova koji još od 1995,.godine ne žive u Drvaru niti imaju prebivalište u stanovima, a ne izdaju rješenje za vlasnike poslovnih i proizvodnih objekata do kojih su došli u privatizaciji i stečajnim postupcima” – kaže za portal Antikorupcija.info nezavisni odbornik u OV Drvar Miloš Kralj.

Te nekretnine od bivših vlasnika pokupovala su pravna i fizička lica, a prema njegovim tvrdnjama više od 50 hiljada kvadratnih metara je poslovnog prostora za koji se ne obračunava naknada i za preko 100 hiljada metara kvadratnih građevinskog zemljišta.

“Što je najgore, kada je od Suda u Opštinu stizalo rješenje o uknjižbi novih vlasnika, načelnica opštine je propustila da imenuje komisiju da utvrdi činjenično stanje na terenu, tako da novi vlasnici i nisu bili u obavezi da plaćaju pripadajuću naknadu, dok su rješenja izdavana za ona lica koja su odavno van Drvara i žive ko zna gdje. Nekoga bi možda i čudio ovaj paradoks, ali ne i mene, jer sam, primjera radi, ukazivao i na drastičnije slučajeve kada je riječ o našoj opštini. Jedan od njih je da samo kod nas može biti suficit u opštinskom budžetu preko tri miliona KM na kraju godine, a da se u narednu prenese 2,4 miliona, a aktuelne vlasti nemaju odgovor gdje je 714 hiljada KM razlike” – izjava je Kralja.

U odgovoru, koji je na njegov zahtjev dostavljen iz kantonalnog Ministarstva graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okolišta, jasno je precizirano da se obaveza plaćanja komunalne naknade rješenjem nadležne opštinske službe utvrđuje za svakog pojedinog obveznika.

Nakon ovog stava iz ministartva, Kralj je posredstvom Kluba nezavisnih odbornika kandidovao ovu temu i prema Opštinskom vijeću, koje ga je i uvrstilo na poslednju sjednicu u formi “Inicijativa za preispitivanje primjene Odluke o komunalnoj naknadi broj: 01-02-1202-2/18 od 12.04.2018. godine”. Zaključku o pokretanju postupka preispitivanja primjene Odluke o komunalnoj naknadi nakon šest godina od usvajanja nisu su protivili ni ostali odbornici. Takođe ni načelnica Dušica Runić, vjerovatno iz razloga što ta sporna Odluka nije donesena za vrijeme njenog mandata, jer je na funkciju načelnice imenovana 2019. godine na prijevremenim lokalnim izborima, a mandat joj je potvrđen i na lokalnim izborima održanim u novembru 2020. godine.

Ipak, Runić priznaje da se pitanjem primjene ove odluke, na traženje onih koji su ukazivali na nedosljednost njene primjene, trebala pozabaviti ranije, ali je izostanak toga pravdala organizacionim problemima u funkcionisanju nadležne opštinske službe.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije