Radnički protesti

Sindikati oštro osuđuju potez Vlade FBiH, najavljuju masovne proteste

"Moramo naglasiti da je sindikalni pokret tekovina radničke klase a nikako elitističkih pokreta, jer se u suprotnom pretvara u svoju suprotnost a Federacija i BiH postaje zemlja paradoksa", stoji u saopštenju Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine nezadovoljan tekstom Prijedloga Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji predlaže Vlada Federacije BiH najavljuje masovne proteste.

“Ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine koji okuplja 18 granskih sindikata sa više od 85% sindikalno organizovanih radnika (više od 140.000), oštro osudio insistiranje Vlade FBiH i Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, koji su uputili tekst Prijedloga Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca bez usaglašenih stavova sa socijalnim partnerima, i time i još nekim odlukama vlade izazvali oštro negodovanje članstva koje bi se moglo završiti masovnim protestima.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine oštro osuđuje ignorisanje delegacije sindikata u ESV-u, bez čije je saglasnosti upućen tekst Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u dalju proceduru, a delegacija sindikata je iskorištena kao alibi ,da su izvršene pro forma konsultacije” bez usaglašenih spornih članova Nacrta predmetnog Zakona.

Napominjemo da navedeni tekst zakona u ovoj formi može prouzokovati nesagledive posljedice za poslodavce, s obzirom da se odnosi na sve poslodavce bez obzira na strukturu kapitala (privatno ili javno), a ovakvim prijedlogom se omogućuje da manjina upravlja većinom ili blokira (manjina) rad preduzeća i ustanova ili perfidno uspostavi legitimno sindikalno predstavljanje (preneseno političko previranje legitimnog predstavljanja naroda ili elita u ruhu sindikata). Ovakav prijedlog zakona će izazvati uništenje sindikalnog pokreta jer će njime biti omogućeno formiranje 5-6 sindikata kod poslodavaca, u granskim oblastima i u samoj Federaciji što će za posljedicu imati ostavljanje radnika bez bilo kakvih osnovnih prava zaštićenih po konvencijama i preporukama MORA ratifikovane u BiH.

U konačnici ovakav zakon će napraviti ogromne probleme i Federaciji Bosne i Hercegovine, jer će imati hiljade sindikata koji će na potpuno legitiman način moći blokirati proces rada i u privatnim iu javnim preduzećima.

Na kraju koristi od ovakvog zakona neće imati „ni oni zbog kojih se on donosi”, jer je u članu 12. navedeno da će u kolektivnom pregovaranju učestvovati svi usitnjeni ili mali reprezentativni sindikati, tako da svaki od 5-6 reprezentativnih sindikata može blokirati proces kolektivnog pregovaranja i onemogućiti da se dođe do kolektivnih ugovora, što je svojevrsni nonsens u odnosu na rješenja ovih pitanja važećim Zakonom. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH na čelu sa resornim ministrom će tendencioznim politiziranjem svjesno Prijedlogom ovog zakona prekršiti član 175. ZOR-u i član 158. istog zakona i u vrlo kratkom periodu će dovesti Federaciju Bosne i Hercegovine u kolaps.

S obzirom da je donošenje ovog Zakona, praktično lična karta sindikata (Zakon se isključivo odnosi na sindikate i poslodavce) a da je nadležno ministarstvo uputilo prijedlog bez usaglašenih stavova sa Sindikatom-SSSBiH i Udruženjem poslodavaca odnosno socijalnim partnerima u ESV FBiH, smatramo da će pojedinci imenom i prezimenom biti odgovorni za sve posljedice koje prouzrokuje ovakav Zakon. Parlamentarci bi trebalo da krenu od osnovnog načela demokratije da većina upravlja svim društvenim procesima i da se zato izlazi na izbore a ne kako nadležno ministarstvo predlaže da manjina upravlja procesima iz radnih odnosa i zlonamjernim zakonskim rješenjima omogući blokade odvijanja procesa rada u javnom, realnom i privatnom sektoru u FBiH.

Predlažemo Parlamentu u koliko se predmetni Zakon nađe u parlamentarnoj proceduri isti ne razmatra te ponovo vrati na usaglašavanje socijalnim partnerima u ESV FBiH.

Moramo naglasiti da je sindikalni pokret tekovina radničke klase a nikako elitističkih pokreta, jer se u suprotnom pretvara u svoju suprotnost a Federacija i BiH postaje zemlja paradoksa”, stoji u saopštenju Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Oznake
Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije