Regija i svijet

Sjeverna Makedonija: LGBTI sigurna kuća, utočište od društva koje ne oprašta različitost

Nakon više od sedam godina od otvorenja i tri lokacije, LGBTI Sigurna kuća u Sjevernoj Makedoniji, osim svojim korisnicima, prvi je put otvorila vrata i novinarskoj ekipi među žrtve porodičnog i svih drugih oblika nasilja. Lokacija je tajna iz sigurnosnih razloga.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije