Regija i svijet

Sjeverna Makedonija: Nacionalni koordinator za upravljanje granicama predlaže uvođenje poligrafskog testiranja jednom godišnje za carinike, policajce i inspektore, u cilju sprječavanja korupcije

Postaje li problem korupcije, za društvo, tako ozbiljan da u borbi protiv nje razmišljamo i o mjerama kojima se, zapravo, zadire u individualna ljudska prava i slobode. Hoćemo li iz presumpcije nevinosti evoluirati u presumpciju krivice. I zašto bi kontrola poligrafom počela og carinika. A ne od političara. Pa bar mi u BiH znamo da "riba smrdi od glave". (Antikorupcija)

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije