U fokusu

SKANDAL: Sjećate li se video snimka o kupovini diplome? Tužilaštvo BiH smatra da nije počinjeno krivično djelo i odustaje od istrage???

Još jedna sramna odluka Tužilaštva BiH! Donijeli su Naredbu o neprovođenju istrage na osnovu istraživačke priče Žurnala o kupovini diploma u BiH. Državni tužilac Oleg Čavka kaže da je „očigledno da ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno prijavljeno krivično djelo".

Žurnal je početkom 2019. godine objavio priču o kupovini diploma u BiH. Podsjetimo, tada je novinarka Žurnala za samo 17 dana dobila diplomu srednje medicinske škole. Predaju diplome uspjeli smo zabilježiti i na video snimku. Neposredno prije objave priče, dostavili smo Tužilaštvu BiH sve informacije do kojih su došli novinari, kao i video snimak kupovine. Stečenu diplomu novinarka Žurnala predala je tužiocima.

Od tada su prošla 22 mjeseca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 30. septembra ove godine donijelo je Naredbu o nesprovođenju istrage u ovom predmetu!

„Obavještavamo Vas da je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine povodom Vaše krivične prijave dostavljene ovom Tužilaštvu, dana 30.9.2020. godine donijelo Naredbu o nesprovođenju istrage jer je u smislu odredbi člana 216. stav 3. i 4. ZKP BiH iz prijave i pratećih spisa, odnosno rezultata provedenih istražnih radnji očigledno da ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo.“, naveo je u dopisu kažnjavani falsifikator i državni tužilac Oleg Čavka.

Snimak Žurnala, na kojem je pokazano na koji način je moguće steći diplomu u BiH, skrenuo je pažnju javnosti na ovaj unosni i široko rasprostranjeni kriminal. Priču su prenijeli mnogi mediji u Evropi i regionu, a reagirale su i neke evropske zemlje koje su počele pažljivije ispitivati porijeklo ovdašnjih diploma. Ipak, taj snimak pa ni sva dokumentacija koju su prikupili naši novinari, nisu bili dovoljni Tužilaštvu BiH. Utvrdili su da “ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo.“

Što se tiče prodavača diploma iz Žurnalove priče, Tužilaštvo BiH krivično gonjenje je prepustilo Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sankog kantona, naveo je Čavka.

U ŠIROKOM BRIJEGU NE PRODAJU DIPLOME

Također, Čavka nas sa zadovoljstvom obavještava da neće pokrenuti ni istragu oko Centra za obrazovanje odraslih u Širokom Brijegu. Širokobriješke škole u vlasništvu HDZ-ovog poduzetnika Ivana Ševe ili njegove porodice pominjane su i u dokumentima SIPA-e koje je u novembru 2018. godine Tužilaštvo BiH odbacilo.

„Što se tiče prijavljenog Š.V. protiv kojeg je neposredno na zapisnik podnijela vaša novinarka Omerović Azra, izvršili smo više istražnih radnji iz kojih je proizašlo da je tvrdnja vaše novinarke netačna“, naveo je državni tužilac Oleg Čavka u obavještenju redakciji Žurnala o neprovođenju istrage u predmetu diploma.

Radi se o vatrogascu iz Hrvatske, rođenom u Sisku. Posljednjeg dana avgusta 2018. godine u Širokom Brijegu mu je izdata svjedodžba da je uspješno završo Srednju strukovnu školu u Širokom Brijegu, smjer vatrogasac.

„Učenik je završni ispit polagao od 28. 8. 2018. godine, do 31. 8. 2018. godine“, piše u Svjedodžbi.

No, učenik tih dana uopće nije bio na teritoriji BiH. Kao redovni putnik u BiH je ušao tek 1. septembra u zoru, u 4 sata i 20 minuta, i to na sjeveru, na graničnim prelazu Kostajnica. Tek tada se uputio u Hercegovinu, odakle je, u 12 sati i 16 minuta izašao iz BiH preko Graničnog prelaza Osoje.

Bez obzira na sve, tužilac Čavka i dalje smatra da u tome nema ništa neobično i tvrdi da je ovaj učenik svakodnevno vrijedno putovao u školu iz Siska u Široki Brijeg.

„Naime, u periodu školovanja za zanimanje vatrogasca, Š.V. je više stotina puta evidentiran prilikom prelaska državne granice od strane Granične policije BiH, obzirom da je utvrđeno da je u navedeno vrijeme gotovo svakodnevno putovao na relaciji iz Siska u Bosnu i Hercegovinu“, nastavio je tužilac Čavka.

Zbog toga, zaključuje Oleg Čavka, „što se tiče istražnih radnji u Srednjoj školi Centar za obrazovanje odraslih Široki Brijeg , te istražne radnje nisu ukazale na bilo kakve nezakonitosti.“

Na kraju svog dopisa, tužilac Čavka nas obavještava da je ipak otvorena jedna istraga – o diplomi Osmana Mehemdagića.

„Vaša istraživačka priča, nakon formiranja predmeta je ovom Tužilaštvu značajno pomogla u smislu iniciranja istraživanja na evidentno brojne propuste u procesu školovanja na privatnim visokoškolskim ustanovama-više njih na području BiH, te je tim povodom istražna aktivnost dovela do sveobuhvatnih provjera validnosti diploma visokopozicioniranih službenika sigurnosnog sektora BiH, što je u konačnici dovelo zahvaljujući i Vašem istraživanju do donošenja Naredbe o provođenju istrage protiv Mehmedagić Osmana zbog krivotvorenja diploma“, naveo je državni tužilac Oleg Čavka.

Redakciji Žurnala je drago ukoliko smo zaista pomogli tužiocu Čavki da otvori neku istragu. Naši novinari svakodnevnim radom dokazuju da rade isključivo u interesu javnosti, da smo nezavisni i profesionalni i da na nas ne mogu uticati nikakve političke niti interesne grupacije.

Ali, i dalje ostaje otvoreno pitanje za čije interese radi Tužilaštvo BiH? I ova posljednja sramna odluka, pored niza drugih, pokazuje da postoji “osnov sumnje” u nezavisnost i profesionalnost Tužilaštva BiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije