Građanski aktivizam

Skupština grada Zvornika razmatrala zahtjev Zajednice etažnih vlasnika „Park 2“, za rješavanje njihovog dugogodišnjeg problema

Predstavnik Zajednice etažnih vlasnika „Park 2“, Slavoljub Avramović, obratio se odbornicima Skupštine grada Zvornika, na 15. redovnoj sjednici, održanoj 23.11.2022. (Foto: E.K.)
Iz Zajednice etažnih vlasnika su djelomično zadovoljni donesenom odlukom Skupštine, ali su još jedom ponovili: „Nećemo odustati, istjeraćemo pravdu, koliko god se činilo da je nemoguća borba sa birokratijom i očiglednom korupcijom u cijelom ovom slučaju. Imamo dokaze da je, pored toga što nam je uskraćeno zakonsko pravo na korištenje prostora ispod stanova za redovnu upotrebu i parking, te, nesmetan pristup našim stanovima, na djelu niz drugih nezakonitosti.“

Jučer, 23.11.2022. godine, na 15. redovnoj sjednici Skupštine grada Zvornika jedna od tačaka dnevnog reda bila je i razmatranje Inicijative za rješavanje problema legalizacije imovine ZEV „Park 2“ i pristupa izgrađenom objektu. Radi se o slučaju gdje su vlasnici stambenih jedinica i poslovnih prostora u objektu koji je izgrađen na mjestu nekadašnjeg hotela Drina u Zvorniku ostali bez pristupa svojoj imovini i mogućnosti da legalizuju kupljenje stanove. Ovom problemu je prethodilo „cijepanje zemljišta“ koje je omogućilo Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Zvornik a poslije i prodaja dijela parcele trećem licu koje je na mjestu koje je bilo predviđeno za ulaz i prostor za redovnu upotrebu napravilo komercijalni parking sa rampom na ulazu, o čemu je portal Antikorupcija ranije pisao.

Predlagač ove tačke dnevnog reda je bila Zajednica etažnih vlasnika „Park 2“, koja se Skupštini Grada obratila sa zahtjevom da se organizuje posebna tematska sjednica na kojoj će se raspravljati o ovom problemu ili da se ova inicijativa uvrsti na redovnu sjednicu Skupštine.

Ispred ZEV „Park 2“ odbornicima se obratio Slavoljub Avramović koji je detaljno objasnio hronologiju problema, šta su etažni vlasnici do sada uradili po pitanju ostvarenja svojih prava, te, zatražio od odbornika da donesu odluku kojom će se zadužiti Odjeljenje za prostorno uređenje da iznađe način kako da se građanima vrati zemljište za redovnu upotrebu, koje im po zakonu pripada, te, da se iznađe način za legalizaciju dijela stanova koji još uvijek nisu legalizovani.

Nakon obraćanja ZEV-a, odbornicima se obratio i načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Boško Kojić. Napominjemo, Kojić je rukovodio ovim Odjeljenjem i 2013. godine kada je izvršena parcelacija, odnosno kada je nekada jedinstvena parcela „pocijepana“, čime je novoizgrađeni objekat ostao bez prilaza i zemljišta za redovnu upotrebu. U svom obraćanju, ali i materijalima koji su neposredno prije sjednice dostavljeni zainteresovanim stranama, načelnik Odjeljenja je objasnio da je Saglasnost za „cijepanje“ parcele data u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, a na osnovu sporovedbenog dokumenta prostornog uređenja – Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornik, odnosno prema Planu parcelacije koji je je sastavni dio istog. Kojić je dodao da je problem koji imaju vlasnici vrlo ozbiljan i da su i oni svjesni toga ali prema njegovim riječima Odjeljenje za prostorno uređenje nije uradilo ništa suprotno zakonu i da je jedini krivac zbog kojeg su stanari ostali bez pristupa zgradi i mogućnosti da legalizuju stanove akcionarsko društvo „Stari Grad“, koje je nasavjesno prodalo dio parcele trećem licu, društvu sa ograničenom odgovornošću „Profilico“ Tabanci bb.

Međutim, Kojić ili pokušava da se amnestira od odgovornosti ili je zaboravio nekoliko bitnih činjenica. U nalazu sudskog vještaka iz oblasti arhitekture i građevinarstva, Mirsada Izića, jasno je navedeno da je „cijepanjem“ jedinstvene parcele 1389/1 izvršena prenamjena uslova određenih u urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima. Drugim riječima, da je „cijepanje“ parcele izvršeno ranije, ne bi bilo uslova za izdavanje „Lokacijskih uslova“. Napominjemo, tu je dozvolu izdalo Odjeljenje za prostorno uređenje, isto ono koje je samo nekoliko mjeseci kasnije dalo Saglasnost da se parcela „pocijepa“. Dalje, dokumentacija priložena uz zahtjev za izdavanje Rješenja o odobrenju za građanje, u vrijeme izdavanja građevinske dozvole, nije odgovarala stanju na terenu. Prema datumima na dokumentaciji faktički se može zaključiti da je do „cijepanja“ predmetne parcele došlo u toku pribavljanja odobrenja za građenje za nadogradnju objekta, izgradnju stanova i poslovnih prostora za prodaju. „Cijepanjem“ i otuđenjem dijela građevinske parcele uskraćeno je zakonsko pravo vlasnika stanova i poslovnih prostora za nesmetan pristup objektu.

Akcionarsko društvo „Stari Grad“ možda jeste nesavjesno prodalo dio parcele koje je bilo predviđeno za pristup zgradi, kako to navodi načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Kojić, ali je tu prodaju omogućilo upravo Odjeljenje za prostorno uređenje koje je dalo saglasnost da se parcela „pocijepa“, iako su bili svjesni da je to u suprotnosti sa ranije izdatim UT uslovima i lokacijskim uslovima.

Podsjećamo da je Okružni privredni sud u Bijeljini 2017. godine donio presudu u korist vlasnika stambenih jedinica i poslovnih prostora koja je prevashodno temeljena na nalazima i mišljenju sudskog vještaka. Međutim, krajem 2021. godine Viši privredni sud u Banjaluci je preinačio presudu Okružnog privrednog u Bijeljini i odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev ZEV-a o proglašavanju ništavnim ugovora o prodaji zemljišta. Trenutno se slučaj nalazi na Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Iako se Odjeljenje za prostorno uređenje pravda da nije uradilo ništa suprotno zakonu i da oni nemaju odgovornost za problem koji imaju vlasnici stambene zgrada „Park 2“, ipak je prihvatilo da sačini izvještaj o mogućnim rješenjima ovog problema. Pa je na sjednici Skupštine, većinom glasova, donosen Zaključak prema kome se zadužuje Odjeljenje za prostorno uređenje da ispita sve mogućnost za rješavanje ovog problema vlasnika stambenih jedinica i poslovnih prostora te da koordiniše zajednički sastanak svih zainteresovanih strana koje mogu doprinijeti rješavanju ovog problema u što skorijem periodu.

Iz Zajednice etažnih vlasnika „Park 2“ su djelomično zadovoljni ovom odlukom Skupštine, jer se stvari polako pomiču sa mrtve tačke, ali su još jedom ponovili: „Nećemo odustati, istjeraćemo pravdu, koliko god se činilo da je nemoguća borba sa birokratijom i očiglednom korupcijom u cijelom ovom slučaju. Imamo dokaze da je, pored toga što nam je uskraćeno zakonsko pravo na korištenje prostora ispod stanova za redovnu upotrebu i parking, te, nesmetan pristup našim stanovima, na djelu niz drugih nezakonitosti.“

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije