Komentari i analize

Slaviša Marković: Sve govori da se radi o jednoj organizovanoj, sistemskoj pljačci Šuma Srpske

„Ako su direktori imenovani nezakonito od strane Nadzornog odbora, sasvim je logično da je onda sve dalje lančano išlo protivzakonito.“, naveo je u svojoj disusiji o negativnom revizorskom izvještaju za JU „Šume Srpske“, na 8. redovnoj sjednici NSRS, poslanik PDP-a Slaviša Marković. Njegovu kompletnu diskusiju prenosimo u nastavku.

Mirjana Orašanin (predsjednica Odbora za reviziju NSRS, član SDS-a – op.ur.) je dosta toga rekla vezano za ovaj izvještaj i nedostatke koji su trenutno prisutni i bili prisutni u ovom periodu kada je rađena revizija poslovanja u Šumama Srpske. Ali ono što je evidentno je da je taj problem višegodišnji.

Neki podaci koje sam pokušao prikupiti govore da su u posljednjih 10 godina u Šumama Srpske akumulirani gubici negdje oko 80 miliona. Što je zaista više nego alarmantno za sve  nas. I postavlja se pitanje: Ko je rukovodio u tim preduzećima?

A reću samo podatak da, prema onom što sam dobio iz Poreske uprave, Šume Republike Srpske na nivou čitave države duguju negde oko 20 miliona konvertibilnih maraka za porezni doprinos.

I sad se postavlja jedno sasvim logično pitanje: Kako je moguće da jedno javno preduzeće akumulira tolke gubitke prema državi a da s druge strane smo izmijenili Krivični zakon gdje smo rekli da oni privredni subjekti koji ne plaćaju porezne doprinose, nakon 60 dana ulaze u krivičnu odgovornost? Kako su ovi direktori uspjeli da nagomilaju toliko dugova da ne plate porezne doprinose? Trenutno, prema evidenciji iz Poreske uprave, kao što sam rekao – ukupan dug je negdje oko 20 miliona.

Ima li tu odgovornosti tih direktora, krivične? Ima li odgovornosti članova nadzornih odbora? Ima li odgovornosti ministara u tom periodu koji su postavljali te ljude? Je li to neki lanac bio? I kako je moguće danas u ovom vremenu kada privredni subjekti i male prodavnice koji ne plate po 2-3 mjeseca porezne doprinose na plate, Poreska uprava ih blokira? Ko je to omogućio ovim ljudima, ako nije bila u pitanju sistemska korupcija, ako nisu imali podršku od ljudi iz vrha Republike Srpske?

Kada pogledate sve ovo što je se dešavalo u navednom periodu u Šumama Srpske, ama baš ništa nije valjalo.

Kao što sam rekao, oko 20 miliona je dug za poreze i doprinose i ja ću sada pročitati koji su to iznosi i koja to šumska gazdinstva duguju. Tako da su svi ovi direktori po ovom novom Zakonu bili u prekršaju i, na kraju krajeva, krivično su odgovorni.

Šumsko gazdinstvo Ribnik 961 hiljadu. Šumsko gazdinstvo Doboj 880 hiljada. Šumsko gazdinstvo Vrbanja – Kotor Varoš duguje za plate radnicima i doprinose 867 hiljada. Šumsko gazdinstvo Romanija 827 hiljada. Šumsko gazdinstvo Borja – Teslić 770 hiljada. Zelengora- Kalinovik 702 hiljde. Visočnik – Han Pijesak duguje 681 hiljadu. Više od pola miliona konvertibilnih maraka na plate duguje i Gradiška – 596 hiljada. Šumsko gazdinstvo Banja Luka duguje negdje oko 579 hiljada. Čemernica – Kneževo 553 hiljade. Drina – Srebrenica 523. Gorica – Šipovo 514.

Kad je riječ o obavezama za poreze i doprinose, najviše duguje Visočnik – Han Pijesak, čak 786 hiljada, Gradiška 544 pa da ne nabrajam dalje, Drinić 504. Sve ovo ukazuje da je ovo bila sistemska korupcija jer ovi ljudi nisu mogli puštati plate a da ne plaćaju doprinose državi što ukazuje na, znači, da su ovdje bili u sprezi sa ljudima iz Poreske uprave. Zašto ih nisu blokirali? Zašto su dozvolili da sve ove obaveze prolongiraju, da se akumuliraju do ovog iznosa?

Sada ću se malo osvrnuti na ovaj konkretan izvještaj, kada su u pitanju kontrole koje je imala Glavna služba za reviziju. I kada pogledate sve ovo što je se dešavalo u navednom periodu u Šumama Srpske, ama baš ništa nije valjalo.

I nemoguće je da direktori koji su tada bili imenovani, pa čak njihovo imenovanje kao što je i revizija konstatovala, bilo je sporno….

„Nadzorni odbor javnog preduzeća je 15.4.2019. godine imenovao vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća suprotno odredbama zakona o Vladi i ministarskim imenovanjima.“

Pa se onda postavlja pitanje – ako su direktori imenovani nezakonito od strane Nadzornog odbora, sasvim je logično da je onda sve dalje lančano išlo protivzakonito.

Ako su direktori imenovani nezakonito od strane Nadzornog odbora, sasvim je logično da je onda sve dalje lančano išlo protivzakonito.

Pa kada govorimo o postupcima javnih nabavki, kao što je ovde evidentirano, niz javnih nabavki koje nisu u skladu sa zakonom, čak šta više, direktni sporazumi nisu slati na više od tri adrese, odnosno ni tri adrese, što sve ukazuje na jednu sistemsku korupciju i organizovani kriminal koji je bio svih ovih godina u Šumama Srpske.

Kada govorimo o zalihama, naravno i one su bile suprotno evidencijama i računovodstvenim standardima. Po popisu takođe koji je godinama rađen mimo zakona. Pa je, između ostalog, i Glavna služba za reviziju konstatovala, uvidom u dokumentaciju obavljenog redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza, stanje na dan 31.12.2020. godine, da popis nije organizovan i obavljen u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i rokom izvršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stanjem imovine i obaveza – Službeni glasnik RS br 46/16.

Sve to ukazuje da je sve ono što se radilo u Šumama Srpske svih ovih godina bilo da ne kažem protivzakonito, ali nije bilo u skladu sa zakonom.

Pa između ostalog kaže: „Dio imovine, osim u zbirnoj rekapitulaciji od strane komisije nije popisan u šumskom gazdinstvu Vučevica – evidencija transportnih sredstava, mehanizacije, nematerijalne imovine.“

Znači do toga smo došli da se ne može ni ova krupna, osnovna sredstva popisati u skladu sa zakonom nego je i tu došlo do evidencije neslaganja popisne komisije sa osnovnim sredstvima koja su u Glavnoj knjizi.

Između ostalog kaže: „I dio imovine, zemljište, zgrade i objekti, poslovni prostori, putna infrastruktura nije dokumentovana tako da je izvršena u skladu sa popisnom evidencijom, koja se takođe ne nalazi u Glavnoj knjizi, nego se vodi u nekim pomoćnim evidencijama.

Zamislite to da objekte, zgrade nemate upisano nego da ih vodite u pomoćnim evidencijama.  Do koje to mjere neznanje, a ja mislim da ovdje nije u pitnaju neznanje, nego da je sistemski rađeno da se što više ovo preduzeće uvuče u dubiozu i da je sve rađeno kao što je rekla i koleginica Mirjana naopako kako ne bi imali pravu evidenciju.

Samo ovaj (revizorski) izvještaj MUP i Tužilaštvo da preuzmu i po njemu da idu, morat će naći odgovorne ljude koji su napravili ove  enormne gubitke

Dio potraživanja, kada govorimo o tome, potiču iz perioda 2014. godine. Sumnjiva i sporna potraživanja, prema izvještaju Glavne službe za reviziju su negdje oko 17 miliona. U vremenu kada drvo možete prodati kome god hoćete! Kada za drvo možete dobiti svaku i avansnu uplatu, ovdje u Republici Srpskoj kod nas su sumnjiva i sporna potraživanja po osnovu drvnih asortimenata, prema evidenciji Glavne službe za reviziju – 17 miliona!

Da li je to dovoljno da Tužilaštvo preuzme ovaj izvještaj i da konačno počne da radi po njemu? Mislim da je ovaj izvještaj korektno urađen. Između ostalog, nevedeno je sve ono što nije bilo u skladu sa zakonom  i samo ovaj izvještaj MUP i Tužilaštvo da preuzmu i po njemu da idu, morat će naći odgovorne ljude koji su napravili ove, da kažem, enormne gubitke.

Ali s druge strane, da je bilo para za neke stvari koje možda i nisu bile prioritet kada je u pitanju preduzeće Šume Srpske govori to da su u tom navedenom periodu odvojili u tim silnim gubicima negdje oko 17 miliona KM za nabavku softvera i naravno od koga će to nabaviti nego od PROINTERA tako da su se sredstva izdvajala i odlijevala možda i tamo gdje nisu bila prioritet.

Za mene bi prioritet bio, da sam bio direktor, da platim poreze i doprinose radnicima prije nego što bi nabavio jedan softver od PROINTERA koji je kao što vidimo iz ove evidencije, plaćen negdje oko 17 miliona.

I naravno, kada je to sve evidentirano, s obzirom da Šume Srpske u tom momentu nisu imale navedena sredstva, onda su između ostalog, dio sredstava planirali iz Vlade ali onda je Vlada između ostalog konstatovala da kompletnu proceduru javne nabavke sprovede Šume Srpske, te da za dalju nabavku i plaćanje navedenog softvera nisu potrebne nikakve više saglasnosti iz Vlade Republike Srpske.

Kako je to lijepo odrađeno u Vladi.

Znači, sa sebe su skinuli odgovornost i prebacili kompletnu odgovornost na ljude u Šumama a vjerovatno su njima rekli da to nabave i da to kupe.

Ja mogu da shvatim 50, 100, 150, 200 hiljda ali da neko povuče robe od Šuma Srpske milion i 200 i da ne naplati se, to zaista ne mogu da shvatim. Osim ako nije bila organizovana kriminalna ekipa koja se bavila ovim.

Između ostalog, čitao sam ovdje i koji su najveći dužnici prema Šumama Srpske, pa između ostalog spomenut ću neke. A to su: Staklorina doo Čajniče milion i 128 hiljada, Drvolik, a imali smo ga maloprije koji je otišao u stečaj iz Rogatice 740 hiljda, Orah Stahorina Čajniče 300 hiljada, Nova Forma doo Šamac 250 hiljada, Danprom građa Prijedor 220 hiljada, Alfa Lajf Sokolac 200 hiljada.

E sad se postavlja pitanje: Kako je moguće da neko od državnog preduzeća koristi šume, drvne sortimente i da dođe do iznosa od milion i 200 hiljada KM nenaplaćenih sredstava? U vremenu kada drvo možete prodati svakome za avansnu uplatu, vi imate situaciju da je neko namjerno pravio gubitke, odnosno izdavao drvne sortimente preduzećima koja su bila očigledno nelikvidna i da dođe, ja mogu da shvatim 50, 100, 150, 200 hiljda ali da neko povuče robe od Šuma Srpske milion i 200 i da ne naplati se, to zaista ne mogu da shvatim osim ako nije bila organizovana kriminalna ekipa koja se bavila ovim.

Puno toga ukazuje, kao što sam rekao, na probleme koji su godinama u Šumama Srpske ali je neshvatljivo i to da, prema ovim evidencijama o sumnjivim i spornim potraživanjima, imate negdje oko 10 miliona sredstava koja su sumnjiva i sporna, gdje, između ostalog i koleginica Orašanin je rekla, da tih firmi nema u sudskom registru.

Ja mislim da je to krajnje neozbiljno. I to je konstatovala Glavna služba za reviziju u ovom izvještaju. Što zaista govori da se radi o jednoj organizovanoj, sistemskoj pljačci Šuma Srpske.

I ono što je dobro, kada smo danas dobili informaciju da je direktor sam dao ostavku – vjerovatno da ne bi došao danas ovdje da s nama raspravlja o ovom izvještaju. Znači, direktor Šuma Srpske, vidimo iz medija, juče je podnio i kovertirao ostavku, što je znak da ide se u dobrom smjeru.

Takođe, ono što je dobro je da je ministar Minić nagovijestio da će smijeniti sve one direktore šumskih gazdinstava koji budu negativno poslovali, pa je do sada stigao do broja 9, koliko vidim iz njegovih izjava u medijima. Znači, 9 direktora je smijenjeno.

Sve govori da se radi o jednoj organizovanoj, sistemskoj pljačci Šuma Srpske

Ali ono što nije dobro je da je gubitak u Šumama Srpske u prvih 6 mjeseci 2023. godine bio negdje oko 5 miliona. I taj gubitak je veliki, s obzirom da se moramo svi složiti da, bez obzira na sve, Šume Srpske moraju poslovati pozitivno.

E sad ću vam pročitati koliki su to gubici za prvih 6 mjeseci prošle godine. Znači, uspjeli su i u prethodnoj godini da naprave gubitke u sledećim iznosima: Šumsko gazdinstvo Banjaluka 960 hiljada, ŠG Doboj 888 hiljada, ŠG Vrbanja Kotor Varoš 802 hiljade, ŠG Drina Srebrenica 682 hiljade, ŠG Vučevica Čajniče 580 hiljada, ŠG Botin Nevesinje 584 hiljade, ŠG Marulić Foča 480 hiljada, ŠG Prijedor 360 hiljada. ŠG Zelengora Kalinovik 300 hiljada, ŠG Birač Vlasenica 250 hiljada, ŠG Drinić 206 hiljada, ŠG Panos Višegrad 180 hiljada, ŠG Gradiška 176 hiljada, ŠG Čemernica Kneževo 128 hiljada, ŠG Majevica Lopare 130 hiljada, ŠG Visočani Han Pijesak 120 hiljada, ŠG Visina Mrkonjić Grad 95 hiljada, ŠG Rudo 95 hiljada.

20 šumskih gazdinstava za prvih 6 mjeseci 2023. su iskazali gubitke.

Ja očekujem da ministar, i u tom dijelu mu dajem punu podršku, nastavi s ovim smjenama ali da se to samo ne završi na smjenama ljudi nego da se zaista sistemski istraži ko je napravio ove enormne gubitke i da oni ljudi koji su upravljali šumama  svih ovih godina budu tamo gdje im i pripada mjesto. A to je da se dokaže da su pronevjerena ovolika sredstva i na kraju krajeva da odgovorni budu sankcionisani. To očekujem i od ministra policje i od istrage koja, nadam se, će se povesti nakon novog izvještaja koji će se naći u skorije vrijeme u Tužilaštvu. Ja očekujem da ga proslijedite nakon ove sjenice NS i da se odgovorni za ove gubitke sankcionišu.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije