Građanski aktivizam

Šljunkari i mještani Poloma kod Bratunca u pat poziciji – Inspekcija još nenadležna

“Preko naših imanja nećemo dozvoliti pristup i uništavanje plaže na obali rijeke Drine, što bi se u konačnici dogodilo, znajući kako se ponašaju šljunkari kada dobiju ugovore za radove tobožnjeg uređenja korita rijeke radi sprječavanja eventualnih budućih poplava, a zapravo njih interesuje isključivo eksploatacija šljunka”, navode mještani.

Situacija u Polomu kod Bratunca, u kojem je početkom ovog mjeseca bilo burno zbog onemogućavanja pristupa rijeci Drini mehanizaciji vlaseničkog preduzeća “Bukom Prom” od strane mještana, je i dalje u pat poziciji.

Mještani ove mjesne zajednice, kao i početkom avgusta prošle godine, ni 03.04.2024. nisu dozvolili prolazak bageru i kamionima do obale rijeke Drine iz čijeg korita su planirali vršiti vađenje i dislokaciju riječnog materijala. Intervenisali su i službenici Policijske stanice Bratunac, ali na sreću nije došlo do sukoba mještana i zaposlenih u vlaseničkom preduzeću, i nakon ubjeđivanja i razmjene argumenata, vozači sa mehanizacijom preduzeća iz Vlasenice su vraćeni odakle su i došli.

Pozivajući se na ugovor sa JU “Vode Srpske” i datu saglasnost za vađenje i dislokaciju materijala iz vodotoka u ovoj mjesnoj zajednici, iz “Bukom Prom”-a su se, nakon toga, oglasili i u cijelu priču uključili interese lokalnih tajkuna, druge šljunkare, za koje kažu da vade veće količine šljunka bez problema, nasuprot njihovih 4220,13 metara kubnih, koliko su od “Voda Srpske” dobili saglasnost da izvade do 01.06.2024. godine.

“Neodgovorni pojedinici u 21-om vijeku, upotrebom fizičke sile i manipulisanjem činjenicama navodno štite javni interes. Međutim, radi se o jeftinim manipulacijama javnosti iza kojih stoji politička pozadina, lične koristi i vrlo izgledno nezakonite radnje, a pozivanje na učešće u borbi protiv “štetnika ekosistema” dovode javnost u zabludu i narušavaju ugled našeg preduzeća. To je isključivo predstava, smišljena da izazove mržnju među ljudima” – dio je iz saopštenja za javnost “Bukom Prom”-a, kao reakcija na dešavanja u Polomu koje je dostavljeno i portalu Antikorupcija.info.

Sumirajući situaciju u ovoj bratunačkoj opštini i sprječavanje da obave povjereni im posao na održavanju korita rijeke Drine na ovom lokalitetu, iz “Bukom Prom”-a iznose tvrdnje da ne postoje nikakvi razlozi imovinsko pravne prirode, koji bi spriječili realizaciju ugovora sa javnom ustanovom zaduženom za održavanje vodotoka u RS. Tvrde da imaju pravo nesmetanog pristupa rijeci Drini.

“Postoje samo i isključivo lični interesi mještana Poloma i Bratunca, lažno prikazani kao interesi šire društvene zajednice” – zaključuju iz šljunkarskog preduzeća u svom tumačenju problema u Polomu.

Tim stavovima listom se protive mještani Poloma i jedan od lično prozvanih mještana Rodoljub Milanović za portal Antikorupcija.info kaže da imaju sve argumente i dokumentaciju koja im daje za pravo da bez obezbjeđenih uslova šljunkar ne može realizovati ugovor i izvoditi radove u koritu rijeke Drine.

“Preko naših imanja nećemo dozvoliti pristup i uništavanje plaže na obali rijeke Drine, što bi se u konačnici dogodilo, znajući kako se ponašaju šljunkari kada dobiju ugovore za radove tobožnjeg uređenja korita rijeke radi sprječavanja eventualnih budućih poplava, a zapravo njih interesuje isključivo eksploatacija šljunka” – kaže Milanović, sa kojim se slažu i ostali mještani koje smo kontaktirali.

U cijelu priču sa dešavanjima u Polomu od početka su uključeni i aktivisti NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj”, koji se trude da svojim raspoloživim resursima pomognu mještanima Poloma da, ukoliko su u pravu oko imovinskih odnosa, to pravo i ostvare.

Iz NGG su se obratili Inspektoratu RS i JU “Vode Srpske” za postupanje, pozivajući se na prethodnu intervenciju u avgusta prošle godine, kada su inspekcije konstatovale da izvođač radova nije obezbijedio preduslove za početak radova.

“Problem koji navodite u vašoj predstavci, a tiče se rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (rješavanje pristupnog puta), nije u nadležnosti ove inspekcije. Kada pomenuti privredni subjekat bude uveden u eksploataciono polje, biće predmet inspekcijskog nadzora ove inspekcije” – odgovor je upućen NGG, na njihovu predstavku, iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije