Građanski aktivizam

Šljunkari pregrađuju rijeku Bosnu i vade šljunak u Dugom Polju kod Modriče (VIDEO)

„Voda za mir". A šljunak za pare.

Odazivajući se na apel Ujedinjenih nacija da se povodom Svjetskog dana voda 22. marta 2024. godine, koji se ove godine obilježava pod sloganom „Voda za mir“, preduzmu aktivnosti, među kojima su i posjete vodotocima, aktivisti koji se zalažu za uređene vodotoke i bore protiv nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka u RS, posjetili su lokalitet Dugo Polje kod Modriče.

Na njemu radove izvodi banjalučka podružnica sarajevskog preduzeća “HD Razvoj” d.o.o., koje je saglasnost za radove dobilo na još dva modrička lokaliteta, “Modriča mostovi” i “Vranjak 2”. U posao na području Modriče uvedeni su od 31.03.2023. godine, rok za završetak poslova im je 30.06.2024., a predviđeno je da ukupno iz korita rijeke Bosne izvade 306.506,63 metara kubnih riječnog materijala.

“Prema dojavama sa terena, naša “građanska patrola”, koju predvode ribari, su nam dojavili da se bagerima pravi put do sredine korita rijeke i odatle se vadi šljunak, pa je u nekim momentima korito rijeke Bosne na ovoj lokaciji bilo gotovo u potpunosti pregrađeno, kao što smo to viđali i kod gradskog mosta u Doboju i Rudanci, takođe kod Doboja. U sve ono na što nam je ukazano i sami smo se uvjerili – u vrijeme našeg boravka mašine su radile punom parom, kamioni su intenzivno tovareni i odvozili šljunak. Malo niže prema gradu Modriča uočili smo sprudišta, koja još uvijek nisu uklonjena, a što su, logično, zasigurno tražili iz “Voda” prilikom uvođenja firme u posao prije godinu dana” – informacije su od NGG „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj“.

A, kako to izgleda šljunčarenje u Dukom Polju kod Modriče i na suprotnoj trebavskoj strani rijeke Bosne pogledajte u snimljenom videu sa terena.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije