Vijesti

Slobomir P Univerzitet u zadnji čas izbjegao stečaj, no kadrovski i problem neakreditovanosti ove ustanove i dalje ostaju

Na pisanje našeg portala o nezakonitostima koje je Vanredna inspekcijska kontrola Prosvjetne inspekcije RS utvrdila na Slobomir P Univerzitetu, ponovo su reagovali nezadovoljni profesori, tvrdnjom da Inspekcija nije konstatovala sve nepravilnosti i nezakonitosti na ovom Univerzitetu.

Teška ekonomska situacija izazvana ili produbljena pandemijom korona virusa nije zaobišla ni visokoškolske ustanove u BiH. “Slobomir P Univerzitet” je, tako, za dlaku izbjegao da ode u stečaj, čime je potvrđeno pisanje našeg portala da na ovoj visokoškolskoj ustanovi u RS postoje brojni organizacioni i ekonomski problemi.

Prema informacijama portala Capital.ba, Naša banka je na juče (3.12.) održanom ročitu, u Okružnom sudu Bijeljina, povukla prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad „Slobomir P Univerzitetom“, koji, kao privatna visokoškolska ustanova, radi od novembra 2003. i u svom sastavu, u dva kampusa, u Slobomiru i Doboju, ima šest fakulteta.

Advokat Naše banke Miloš Stevanović rekao je da je banka povukla prijedlog za izvršenje, odnosno naplatu duga u visini od 1,5 miliona KM, od Univerziteta, jer je Slobodan Pavlović u međuvremenu, izmirio dug koji je ta obrazovna ustanova imala prema banci

„Naša banka je sve vrijeme vodila računa o tome i imala u vidu činjenicu da je nekoliko stotina mladih ljudi vezano za ovaj Univerzitet, da na njemu radi i veliki broj profesora.“, rekao je Stevanović.

A, na pisanje našeg portala da je Vanredna inspekcijska kontrola Prosvjetne inspekcije RS na Slobomir P Univerzitetu utvrdila nezakonitosti na ovoj nekada prestižnoj visokoškolskoj ustanovi, ponovo su reagovali nezadovoljni profesori, tvrdnjom da Inspekcija nije konstatovala sve nepravilnosti i nezakonitosti na Univerzitetu.

“Osim utvrđenog stanja da je nezakonito angažovanje profesora Sime Bozala sa 69 godina života za redovnog profesora i imenovanje za prorektora za međunarodnu saradnju, da Budimir Stakić sa 76 godina takođe ne može više imati angažman na fakultetu niti biti imenovan za prorektora, prećutano je od strane inspekcije da on ne može više biti ni profesor emeritus. Još je i penzionisan u Srbiji, pa se takvi profesori na državnim fakultetima bez izuzetka otpuštaju. Takođe, ne slažemo se da vd rektor Saša Perišić, koji je zaposlen kao pravnik u Kliničkom centru Srbije, može obavljati tu funkciju kao vanredni profesor, to nije dozvoljeno ni na državnim ni privatnim ustanovama u RS”, iznijeli su nam profesori svoj stav.

Iz Slobomir P Univerziteta i dalje nema odgovora na pitanja koja smo im postavili da komentarišu navode profesora o lošem stanju u ovoj ustanovi visokog obrazovanja.

Niti ima napretka u procesu ponovnog sticanja akreditacije, ove ustanove, s obzirom da je prethodna istekla u januaru ove godine.

Kao kuriozitet, navedimo da je upravo u danu kada je u bijeljinskom Sudu održano ročište o Prijedlogu za stečaj Slobomir P Univerziteta, na internet stranici ove visokoškolske ustanove postavljeno obavještenje za studente i zaposlene da Univerzitet u Slobomiru neće raditi do ponedeljka, 07.12.2020. godine: zbog, kako je navedeno, kvara na grijanju i – pogoršane epidemiološke situacije na Univerzitetu.

Valjda će se za 4 dana epidemiološka situacija popraviti???

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije