Građanski aktivizam

SLUČAJ RUŠENJA KINA KOZARA: Najavljeno formiranje stručnog tima od strane stanara!

Sastanak stanara...

Stručni tim koji će činiti pravnik, arhitekta i građevinac biće formiran od strane mještana Sime Šolaje tokom narednih nekoliko danas.

Danas je u Banjaluci održan sastanak predstavnika stanara ulica Sime Šolaje i gradonačelnika Banjaluke o rušenju zgrade Kina Kozara ali i regulacionom planu ovog dijela grada. Predstavnici mještana koji su danas bili kod Gradonačelnika okupljenim su iznijeli detalje sa sastanka.

Gradonačelnik Banjaluke rekao je da su opravdane primjedbe građana iz ulica sv. Save i Sime Šolaje. Praktičan dogovor na sastanku je donesen, a on glasi: nema spajanja saobraćajnice na Aleju sv. Save, objedinjen inspekcijski nadzor nad svim radovima preduzetim na prostoru bivšeg kina “Kozara”, kao stručna procjena svih elemenata regulacionog plana, uslova za gradjenje, uslova za komšije, pristupa i parkinga, ekoloških uslova, stepena zaštite, statike okolnih objekata.

Okupljeni građani kategorično su protiv izgradnje dvosmjerne saobraćajnice, a istaknuto je da okolne grade ne bi mogle podnijeti veći promet na tom dijelu. Jedna višespratnica već ima napuknuća, a problematični su i temelji činovničke zgrade pored koje bi ta saobraćajnica trebala prolaziti.

Rečeno da se rušenje objekta mora nastaviti, ali nadaju se da će stručni tim moći da sa Gradskom upravom usaglasi bolje rješenje za objekat koji bi trebao biti izgrađen na mjestu nekadašnjeg kina Kozara.

Na samom mjestu primjećuje se težak vazduh gradilišta pored kojeg se direktno nalazi vrtić u kojem sbvakodnevno borave mališani, a u blizini je još jedan vrtić.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije