Vijesti

Služba za reviziju CIK utvrdila: Stranke sakrile ko je platio šatore i muziku u izbornoj kampanji

Na osnovu prijava TI BiH Služba za reviziju finansijskih izvještaja stranaka utvrdila da su Leksington, Marinko i Nikola Rokvić „besplatno“ nastupali Ujedinjenoj Srpskoj, Armin Muzaferija SDA, trubači DNS-u.

Služba za reviziju Centralne izborne komisije BIH utvrdila je da većina stranaka u BIH nije prikazala u finansijskim izvještajima ko je platio šatore, muziku, hranu, piće i druge troškove predizbornih skupova 2018. godine. Na osnovu informacija sa terena koje je CIK-u dostavio Transparency International u BIH (TIBIH), revizija je utvrdila da su brojne stranke u finansijskim izvještajima za 2018. godinu sakrile ove podatke, te su naknadno u izjašnjenjima CIK-u tvrdile da su nastupi brojnih poznatih izvođača bili besplatni i da su se pristalice same organizovale i obezbijedile šatore, hranu i piće. Prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka, i u tom slučaju je sve moralo biti prijavljeno kao donacija u činjenu, ali je veliki broj stranaka sakrio ove informacije.

Tako se prema izjašnjenjima stranaka ispostavlja da je Ujedinjena Srpska u Prijedoru primila nenovčanu donaciju od Marinka i Nikole Rokvića koji su, kako tvrdi stranka,  besplatno pjevali na predizbornom skupu. U izvještaju ove stranke nema informacija o tome ko je platio troškove brojnih predizbornih skupova, a u svom odgovoru  CIK-u US je navela „da su članovi i simpatizeri stranke sami donirali hranu i piće i obezbijedili šatore na predizbornim skupovima kod planinskog doma Šibovi, na Paprikovcu i Mjesnoj zajednici Kočićev vijenac u Banjaluci“. Na tim skupovima Etno grupe Iva, Vizantijsko plavo i Leksington bend su besplatno održali koncerte, a isto su uradili Dejana Ristić i „Brass band“ na skupovima u Gradišci i Bratuncu.

Na isti način Armin Muzaferija je nastupio na predizbornom skupu SDA, a ova stranka u evidenciji nema dokumentaciju o navedenom nastupu, tako da je ostvarila je prihod po osnovu nenovčane donacije. Na osnovu podataka  TIBIH-a  CIK je utvrdio i da je na predizbornom SDA u Ilijašu nastupio Hor „Preporod“, a stranka to nije prijavila kao nenovčanu donaciju čime je prekršila člana 5. Zakona о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа.

U revizorskom izvještaju HDZ  BIH takođe je navedeno da ova stranka nije prikazala donacije po osnovu besplatnog nastupa izvođača na predizbornim skupovima u Posušju i Vitezu u iznosu od 400,00 KM.  U izvještaju se ne navodi o kojem se izvođačima radi, ali je TI BiH kroz monitoring izborne kampanje 2018. godine zabilježio da su na pomenutom skupu u Posušju nastupali Mate Bulić i Zorana  Begić, a ova informacija je i dostavljena CIK-u.

U finansijama DNS  nema podataka ko je platio nastup trubača na predizbornom skupu u Banjaluci i muziku uživo na skupu u  Krupi na Vrbasu. Na zahtjev CIK-a da dostavi finansijsku dokumentaciju  stranka nije dostavila račune, niti neki drugi finansijski dokument, već objašnjenje da su navedeni učesnici nastupali besplatno.

Na iste tvrdnje svodi se i većina ostalih objašnjenja političkih stranaka koje u troškovima prošle  izborne kampanje nisu prikazale informacije o tome ko je platio održavanje brojnih predizbornih skupova. Na osnovu informacija koje je TIBIH dostavio CIK-u utvrđeno je da veliki dio njih nije evidentirao troškove zakupa sala, dvorana i ugostiteljskih objekata a nedostaju i informacije o plaćenim računima za konzumaciju hrane i pića.

Iako se u mnogim slučajevima radilo o skupovima sa nekoliko hiljada učesnika i nastupima izvođača koji po javno dostupnim informacijama naplaćuju ogromne honorare za svoje nastupe, u izvještajima stranaka ovih informacija nema. Objašnjenja da se radi besplatnim nastupima i samoorganizovanju naroda koji sam obezbjeđuje hranu, piće i šatore za potrebe predizbornih skupova ne mogu biti prihvatljiva, posebno što su i u ovom slučaju stranke obavezne prijaviti ovo kao donaciju u činjenju prema tržišnoj vrijednosti isporučene usluge ili robe.

TI BIH već dugo ukazuje da zbog manjkavosti Zakona o finansiranju političkih partija stranke uspijevaju sakriti svoje stvarne finansijere i iznose prihoda sa kojima raspolažu, a posebno rashoda koje ni sama CIK ne može utvrditi. Na ovaj način stranke prikrivaju finansiranje iz zabranjenih izvora, a koji su često vezani za pravna i fizička lica koja sklapaju ugovore sa državom, putem kojih stranke indirektno finansiraju kampanju budžetskim sredstvima.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije