Regija i svijet

Srbija: Umesto da štiti reke, Vlada uvećala naknade i za MHE

Vlada Srbije ignorisala je apele javnosti da se zaštite planinske reke Srbije od prekomerne gradnje mini hidroelektrana , ali je zato usvojila uredbu o povećanju naknade za obnovljive izvore energije. To znači da će se još više finansirati i rad MHE.

Vlada Republike Srbije na poslednjoj sednici usvojila je uredbu kojom se od januara 2021. godine petostruko povećava iznos naknade za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. I dok privatni investitori u njima vide priliku za zaradu, organizacije za zaštitu životne sredine i inicijative širom regiona upozoravaju na njihovu štetnost i besmislenost.

“Pre skoro godinu dana, nekoliko organizacija civilnog društva je premijerki Ani Brnabić poslalo otvoreno pismo u kom su je pozvale na izmene postojećih propisa i isključivanje malih hidroelektrana iz sistema podsticaja. Tada je predloženo i formiranje radne grupe u koju bi bili uključeni i predstavnici civilnog društva, a koja bi učestvovala u pripremi izmena Zakona o energetici i podzakonskih akata. Odgovor je izostao, a u međuvremenu je istekla i Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Do danas, ne samo da nije započeo proces izmene Zakona o energetici, već su podsticaji uvećani petostruko”, kaže Nataša Milivojević iz WWF Adria.

Srbija prvenstveno zavisi od energije dobijene iz uglja i neophodno je što pre smanjiti emisije iz termoelektrana i okrenuti se obnovljivim izvorima, ali to nikako ne sme biti na štetu reka. Predviđena sredstva koja se izdvajaju za projekte MHE, a koja pri tom ni na koji način ne doprinose ekonomskoj niti energetskoj stabilnosti zemlje, trebalo bi usmeriti ka povećanju proizvodnje energije iz ostalih obnovljivih izvora energije koja imaju manje štetan uticaj na prirodu.

Foto: Nova.rs

“S obzirom na to da se jedan deo predviđenih naknada za proizvodnju iz obnovljivih izvora izdvaja i za male hidroelektrane, potrebno je što pre napraviti reviziju propisa povlašćenih proizvođača, kao i ukinuti mere podsticaja za sve MHE koje nisu izgrađene ili ne rade u skladu sa zakonom. Potrebno je što pre pristupiti izmenama Zakona o energetici koje su prilika za Srbiju da trajno ukine sistem feed-in tarifa, i što pre pređe na sistem aukcija, i na taj način zaustavi dalju izgradnju malih hidroelektrana, kao i da se konačno okrene drugim, održivijim obnovljivim izvorima energije”, dodaje Milivojević.

Za razliku od naše države, BiH i Crna Gora su najavile konkretne mere po pitanju zaustavljanja podsticaja i izgradnje malih hidroelektrana.

Federacija BiH je najavila zaustavljanje svih mera podsticaja za MHE početkom 2021. godine, a nova crnogorska Vlada je najavila što skoriju zabranu njihove izgradnje.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije