Regija i svijet

SRBIJA: Zahtjev Biroa za društvena istraživanja Agenciji za borbu protiv korupcije

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) uputio je zahtev Agenciji za borbu protiv korupcije “da javnost upozna sa svojim predlogom regulisanja sukoba interesa koji je nastao konstituisanjem najnovijeg saziva Narodne skupštine Republike Srbije”.

Taj sukob interesa je “nastao tako što je predsednik Srbije u svojstvu predsednika Srpske napredne stranke (SNS), izradom kriterijuma i predlaganjem kandidata za izbornu listu ‘Aleksandar Vučić Za našu decu’, i pozajmljivanjem svog imena izbornoj listi stranke čiji je predsednik, stavio u zavisan odnos prema sebi novoizabrane poslanike sa te izborne liste“, piše u saopštenju.

Zavisan odnos novoizabranih poslanika prema predsedniku Srbije proizlazi i iz činjenice da predsednik Srbije ima prava da na obrazložen predlog Vlade Srbije raspusti saziv Narodne skupštine Srbije (član 109 Ustav Srbije), u slučaju da poslanici glasaju suprotno  očekivanjima i interesima predsednika Srbije“, navodi se u saopštenju.

BIRODI smatra da, “u kombinaciji sa činjenicom da je trenutni rejting predsednika Srbije znatno viši od rejtinga SNS i njenih poslanika, poslanici sa liste ‘Aleksandar Vučić Za našu decu’ svoje postupanje, pre svega glasanje, mogu staviti u funkciju ostvarivanja interesa predsednika Srbije, jer su svesni da predsednik Republike može da iskoristi svoj rejting i raspusti aktuelni saziv Narodne skupštine ukoliko poslanici ne glasaju u skladu sa njegovim interesima“.

Opstankom ovakvog stanja, Narodna skupština Srbije bi postala podređena volji onoga koga bi poslanici trebalo da kontrolišu pre svega u slučaju člana 55. Zakona o Narodnoj skupštini, koji daje pravo poslanicima da postavljaju pitanje predsedniku koja su od značaja za rad i nadzornu ulogu Narodne skupštine“, navodi se u saopštenju.

BIRODI podseća i na Član 118. Ustava Srbije koji daje pravo jednoj trećini poslanika da pokrenu inicijativu o i/ili da glasa o tome da li je predsednik Srbije prekršio Ustav Srbije, odnosno dvotrećinskoj većini da to izglasa.

Tražimo od Agencije za borbu protiv korupcije da što pre predloži rešenje za regulisanje potencijalnog sukoba interesa narodnih poslanika iz aktuelnog saziva Narodne skupštine izabranih na listi ‘Aleksandar Vučić Za našu decu’ i predsednika Srbije, te time obezbedi ustavno i zakonito funkcionisanje Narodne skupštine“, piše BIRODI u saopštenju.

BIRODI podseća da Član 27, Stav 3. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije glasi: “Funkcioner je dužan da izbegava stvaranje odnosa zavisnosti prema licu koje bi moglo da utiče na njegovu nepristrasnost u vršenju javne funkcije, a u slučaju da ne može da izbegne takav odnos ili takav odnos već postoji, da učini sve što je potrebno radi zaštite javnog interesa“.

BIRODI navodi da se u vezi s tim tokom izbornog procesa već obratio Ustavnom sudu, RIK-u, Predsedništvu, odnosno predsedniku Repubike, Agenciji za borbu protiv korupcije, Evropskom parlamentu i ODIHR-u.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije