U fokusu

Šta se dešava sa zakonom o pranju novca? Parlament mora djelovati brzo, BiH može završiti na sivoj listi

Dakle, nije ostalo mnogo vremena, a ukoliko ne bude usvojen postoji velika mogućnost da BiH završi na sivoj listi Moneyvala.

Nakon što je Prijedlog zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti skinut sa dnevnog reda prethodne sjednice Doma naroda Parlamenta BiH, pitali smo šta se trenutno dešava s tim zakonom i može li se očekivati da će uskoro biti usvojen.

Usvajanje ovog zakona izuzetno je važno prije dolaska delegacije Komiteta eksperata Vijeća Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Moneyval).

A ako naša zemlja završi na sivoj listi bit će ugrožen veliki broj investicija, što će se neminovno ugroziti na ekonomiju države.

Zakonski i podzakonski akti koji u trenutku njihove posjete (od 12. do 28. februara) budu na snazi ući će u izvještaj za BiH. Zato je izuzetno važno da se do kraja njihove posjete u Domu naroda usvoji pomenuti zakon i objavi u Službenom listu, a osam dana od tog trenutka stupit će na snagu.

Dakle, nije ostalo mnogo vremena, a ukoliko ne bude usvojen postoji velika mogućnost da BiH završi na sivoj listi Moneyvala.

Predlegač zakona je državni ministar sigurnosti Nenad Nešić koji nam je kazao kako očekuje da članovi Kolegijja Doma naroda usaglase stav da ovaj zakon bude usvojen po hitnoj proceduri na sljedećoj sjednici. Kako je dodao, njemu kao predlagaču niko nije dostavio prijedloge ili primjedbe vezane za tehničke izmjene zakona.

Na sjednici Doma naroda od 31. januara 10 delegata je podržalo da se o Zakonu raspravlja po hitnoj proceduri, ali četiri delegata iz entiteta RS su bila protiv te je zahtjev odbijen jer nije imao entitetsku većinu.

Ranije je na sjednici Predstavničkog doma 21. decembra 2023. godine, zakon usvojen po hitnoj proceduri.

Ako Kolegiji Doma naroda uspije usaglasiti da ovaj zakon bude usvojen po hitnoj proceduri, to će se desiti na sljedećoj sjednici, ali ako ne usaglasi onda će zakon ponovo morati “proći” oba doma Parlamenta gdje će se odlučivati o redovnoj proceduri, a zatim i o samom zakonu.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije