Radnički protesti

Štrajk upozorenja: Zaposleni u zdravstvu Brčko distrikta BiH ne odustaju od svojih zahtjeva

Polusatni štrajk upozorenja, koji je organizovao Nezavisni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Brčko distriktu BiH održan je 01.03. od 13.30 do 14 sati i svakodnevno će biti organizovan do 10. marta ove godine.

Kako je rečeno tokom protesta, ukoliko ne dođe do potpisivanja Kolektivnog ugovora, povećanje plata i boljih uslove rada za sve medicinske radnike zdravstveni radnici će stupiti u generalni štrajk.

Predsjednik Štrajkačkog odbora Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Brčko distrikta BiH Izet Kusturica kaže da su danas pokrenuti dijalozi štrajkača sa menadžmentom te da će se morati za daljnje rješavanje zahtjeva medicinara uključiti i najviši predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Brčko distrikta BiH.

Kusturica je potvrdio da plate radnika u zdravstvu nisu povećane dugi niz godina ali da menadžment nema načina da ispuni finansijske zahtjeve i da će se ta pitanja uputiti nosiocima vlasti.

Član Štrajkačkog odbora doktor Samir Mujkić kaže da su plate radnika u zdravstvu bile zasnovane na paušalnim odlukama Skupštine Brčko distrikta BiH od prije 15 godina. On smatra da bi potpisivanjem Kolektivnog ugovora sve pojedinosti bile precizirane.

Pored ovih zahtjeva, prema riječima Mujkića, štrajkači traže i povećanje plaćanja noćnog rada u zdravstvu i plata medicinskim tahničarima za 25 te ljekarima za 20 odsto, povećanje naknade za odvojeni život specijalizantima do 700 KM, povećanje naknade za dežurstvo vikendom i praznicima te uvođenje naknade za prijevoz u visini od 0,35 odsto od cijene jednog litra goriva.

Predstavnici Nezavisnog sindikata traže i plaćanje prekovremenog rada, revidiranje spiskova nadoknada zaposlenim tokom covid pandemije, naknadu za topli obrok tokom dežurstva kao i definisanje aktivnog i pasivnog odlaska medicinskih radnika i ljekara u transport.

Mujkić je rekao da će vrlo brzo doći do odliva kadrova te da medicinski radnici neće odustati od svojih zahtjeva do njihovog konačnog ispunjavanja.

Okupljenim štrajkačima obratio se i direktor JZU „Zdravstveni centar“ Brčko Emir Osmanović koji kaže „da menadžment ove ustanove u punom kapacitetu staje iza zahtjeva radnika“.

“Mi svoj finansijski plan dajemo osnivaču na usvajanje. Predviđena su okvirna sredstva za funkcionisanje ustanove i koja nisu dostatna za ispunjavanje zahtjeva radnika i po tom osnovu ćemo se obratiti osnivaču kako bi se iznašla potrebna sredstva i ispunili njihovi zahtjevi”, rekao je Osmanović.

Direktor brčanske Bolnice Đorđe Lazić rekao je novinarima „da današnji skup neshvata kako bunt radnika i da su do sada održali nekoliko sastanaka sa predstavnicima Štrajkačkog odbora na kojima su sve zahtjeve pojedinačno razmotrili te da će u skladu sa zakonskim okvirima oni rješavati“.

U toku štrajka, koji će biti nastavljen i sutra u isto vrijeme, svim pacijentima biće obezbijeđeni adekvatni uslovi za pružanje zdravstvene zaštite, a na svakom odjeljenju biće dežurni ljekar koji može pružiti neophodnu zaštitu.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije