Građanski aktivizam

Studenti žele i znanje i priznate diplome

„Želimo da se situacija sa akreditacijama u potpunosti ispita i da se praksa izdavanja diploma sa kojima se kasnije nije moguće ni dalje školovati ravnopravno na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a ni zaposliti se na svim radnim mjestima ravnopravno i u državnom i u realnom sektoru riješi!", kažu, između ostalog, iz neformalne grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, u svom saopštenju za javnost, koje prenosimo u cjelosti.

Studenti, aktivisti neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ danas, 28.03.2022. godine, organizovali su u Banjaluci akciju dijenja informativnih letaka o visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, koja ima za cilj da informišu građane, studente i buduće studente o statusima visokoškolskih ustanova koje građani mogu pohađati.

Kako je situacija sa visokim obrazovanjem u Republici Srpskoj dovela do nedoumica o statusima svršenih studenata koji su pohađali i završili prve cikluse studiranja na visokoškolskim ustanovama koje se ne nalaze na listi Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine, grupa studenata i aktivista je putem svojih akcija dijeljenja letaka i putem svoje Facebook stranice tokom 2021. godine pokrenula kampanju informisanja javnosti o podacima koji su dostupni, a tiču se visokog obrazovanja.

Studenti, koji po diplomiranju žele nastaviti studiranje na drugom ciklusu studiranja, ili žele da svoj nastavak karijere usmjere ka radu u državnom sektoru, suočavali su se sa situacijom da to nije moguće, jer se pojedini fakulteti koji nesmetano izvode nastavu, nemaju državnu akreditaciju. To znači da bez akreditacije, status tih svršenih studenata nije ravnopravan onima koji su svoje obrazovanje sproveli uz državnu akreditaciju. Zato su aktivisti grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ jasni u svojim zahtjevima.

„Želimo da se situacija sa akreditacijama u potpunosti ispita i da se praksa izdavanja diploma sa kojima se kasnije nije moguće ni dalje školovati ravnopravno na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a ni zaposliti se na svim radnim mjestima ravnopravno i u državnom i u realnom sektoru riješi! Organi inspekcije moraju da se uključe i zaustave negativne prakse poput otvaranja i zatvaranja privatnih visokoškolskih ustanova preko noći!“ – aktivisti jednoglasno traže.

Studenti iz Banjaluke pozivaju svoje fakultetske kolege, kao i sve one koji razmišljaju o upisu fakulteta da se dobro infomišu prije izbora visokoškolske ustanove. Navode da su prilikom informisanja građana na ulicama dobijali najčešće pitanja „Šta znači akreditacija?“ i „Da li ja kada završim prvi ciklus studiranja na visokoškolskoj ustanovi koja nema akreditaciju mogu upisati „master“?“

„Od Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske očekujemo da oblast visokog obrazovanja bude regulisana, bez nedoumica, korupcije i nejasnih odrednica za postupke dobijanja akreditacija. A od Republičke prosvjetne inspekcije očekujemo da se što prije pozabavi kvalitetom nastave i radom svih visokoškolskih ustanova koje posluju na teritoriji Republike Srpske, jer smo svjedoci da pojedini fakulteti samo nestanu iz svih registara preko noći!“ – jasna je poruka studenata neformalne grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije