Svi smo mi Nadin - Inicijativa za unaprjeđenje procedure izmještanja pacijenata na liječenje u inostranstvo, Sarajevo

Sunovrat Ljekarske komore KS: Optužen ljekar jer je rekao da pacijent mora biti svetinja!?

Umjesto stida, izvinjenja djevojčici, njenim roditeljima i javnosti, i u konačnici ostavki i čekanja rezultata istrage tužilaštva, koje treba da utvrdi da li je ponašanje direktorice i zaposlenih u KCUS-u bilo samo nemoralno i u neskladu sa Hipokratovom zakletvom ili i protuzakonito, odgovorni za neviđen skandal u bh zdravstvu, koji je imao i planetarnog odjeka, nastavljaju sa bahatim, nemoralnim ponašanjem i sistemskim nasiljem, baziranim na partitokratiji, nepotizmu i klijentilizmu, kao rodnim mjestima korupcije. (Antikorupcija.info)

Tekst i fotografija: Raport.ba

Nakon što je skandalozna izjava generalne direktorice KCUS-a Prof.dr. Sebije Izetbegović da se „ovdje neće liječiti takvo dijete od ovakvih roditelja“ postala planetarno poznata kao nešto najgore što pacijent ili bilo ko može čuti od doktora, više nas ne može iznenaditi nikakva nova moralno-mentalna perverzija nastala u najužem krugu menadžmenta KCUS-a.

Naime, za srijedu je zakazana sjednica organa Ljekarske komore KS koja bi trebala raspravljati o navodnoj odgovornosti prof.dr. Ismeta Gavrankapetanovića, v.d. direktora sarajevske Opće bolnice jer je u programu televizije N1 izjavio da su „liječenje i pravo na život djeteta ljekarima svetinja!“. Druga tačka „optužnice“ koju priprema Ljekarska komora KS pod potpunom kontrolom Sebije Izetbegović „tereti“ prof.dr. Gavrankapetanovića da je „na društvenim mrežama lajkao i dijelio tekstove“ koji podržavaju borbu porodice Smajlović za pravo njihove Nadin S. na liječenje!

Skretanje pažnje sa 10 pedijatara

Ove dvije „optužbe“ sasvim razotkrivaju moralnu i profesionalnu devijaciju članova Komore. Dakle, zar pravo na liječenje i djece i svih ostalih nije svetinja svakog ljekara? Vidjeli smo da na KCUS-u nije.

Što se tiče Profesorove javne podrške porodici Smajlovići i djevojčici Nadin (kao i opće podrške javnosti) i to je sasvim normalno, osim iz vizure Sebije Izetbegović i njenog uskog kruga saradnika koji su kreirali predstojeće inkvizicijsko zasjedanje Ljekarske komore KS, tj. njenog Odbora za medicinsku etiku i deontologiju. Šta je ustvari cilj?

„Ljekarska komora ima mnogo važniju obavezu – da raspravlja o „slučaju Nadin“ i uskraćivanju liječenja i izmještanja ovoj djevojčici. To su nedavno od Ljekarske komore pismeno zatražili zastupnici Skupštine KS“, kaže za Raport prof. Gavrankapetanović.

„E sad, da ne bi raspravljali o tome tj. o Edi Hasanbegoviću i 10 pedijatara koji su potpisali da neće liječiti dijete, Hasanbegović je smislio da pažnju javnosti i teret prebaci na mene. Ali ovo što me oni optužuju je besmisleno. Potpuno su izgubljeni.“

Prof. Gavrankapetanović procjenjuje da ga menadžment KCUS-a nastoji poremetiti u procesu uspostavljanja sistema kvalitetne zdravstvene usluge u Općoj bolnici i skrenuti pažnju sa vlastite odgovornosti za pacijente. Također, oni sa KCUS-a prigovaraju da je stalnom podrškom djevojčici Nadin i ukazivanjem na sraman potez koševskih pedijatara Gavrankapetanović ugrozio njihov profesionalni dignitet! Oni ne uviđaju da su dignitet i etiku ljekarske profesije zapravo narušili upravo oni. Najprije uskraćivanjem prava Nadin, ali i mnogoj drugoj djeci i ostalim pacijentima, a zatim pokušajem zataškavanja slučaja. Gavrankapetanović na to nije pristao.

„Uvijek ću svim sredstvima pozivati kao liječnik da se ovakve stvari ne smiju dešavati u našem društvu. Neću šutjeti nikada kada smatram da je šutnja grijeh prema bolesnima. To je moj život i nema tih privilegija na svijetu za koje ću nemoralno šutjeti. Da, mene se to tiče, jer sam ljekar pod Hipokratovom zakletvom za koju živim. Uvijek ću služiti bolesnom, poniženom i obespravljenom. Drugi život nemam“, kaže Profesor.

Komora izbjegava raspravu o Nadin S.

Nakon junske sjednice Skupštine KS, koja je zapamćena po kanonadi pitanja zastupnika upućenih Tužilaštvu KS, KCUS-u i Ljekarskoj komori KS o „slučaju Nadin“ (zašto se odgovorni ne procesuiraju?) na adresu Ljekarske komore KS stigla je „Inicijativa za pokretanje postupka utvrđivanja povreda dužnosti ljekarskog zvanja protiv generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović i drugih, zbog uskraćivanja liječenja i prava na izmještanje na liječenje izvan BiH“. Inicijativu je uputila zastupnica NiP-a Arijana Memić, ali je podržana od svih opozicionih partija.Intimno čak i od dijela zastupnika SDA!

Inicijativa sadrži niz dokaza o kršenju i zakona i etičkih principa te se njome zahtjeva „…da slučaj procesuiraju nadležna tijela Ljekarske komore KS prema odredbama Pravilnika. Smatramo da su imenovani počinili tešku povredu Kodeksa medicinske etike i deontologije te da ima osnova za izricanje najteže sankcije iz Člana 3 Pravilnika – oduzimanje odobrenja – licence za samostalan rad.“ Pedijatrima se konkretno stavlja na teret da su „…navedenim postupanjem prekršili: Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Članovi 3 i 26), Kodeks medicinske etike i deontologije (Član 4, alineja 2 i 4, Član 5), a time i Pravilnik o odgovornosti članova Komore (Član 2 – kršenje etičkih principa propisanih Kodeksom).“ Ovim dokumentom se konkretno odgovornima smatra generalnu direktoricu KCUS-a Sebiju Izetbegovići i 10 ljekara Pedijatrijske klinike KCUS-a i to: dir. discipline dr. Edo Hasanbegović, dr. Danka Pokrajac, dr. Zijo Begić, dr Sniježana Hasanbegović, dr. Melika Melunović, dr. Feriha Hadžagić-Ćatibušić, dr. Ismeta Kalkan, dr. Verica Mišanović, dr. Meliha Sakić i dr. Sajra Užičanin.

Ombudsmen presudio, Tužilaštvo KS vodi istragu

Dakle, ovo što sad radi dr. Ksenija Miladinović, predsjednica kantonalne Komore pokušaj je opstrukcije postupka protiv pedijatara pa se javnosti podastire izmišljena krivica Gavrankapetanovića. Javnost treba znati da je dr. Miladinović nakon prve dostave Inicijative u maju istu vratila kantonalnoj Skupštini zbog „nepotpunosti i nečitljivosti priloga“.

Raport saznaje da je dopunjena Inicijativa sa svim prilozima nakon druge dostave namjerno uništena i da se u Komori i ne namjerava raspravljati o tome!? Nesumnjivo je da Komora koju je instalirala Sebija Izetbegović ima prevashodni cilj da zaštiti nju i krug njenih izvršilaca, ali oni moraju znati da ovaj slučaj neće moći zataškati i da će odgovorni morati snositi posljedice. Pravne posljedice su već došle na red.

Poznatoje da je Agencija za zaštitu ličnih podataka presudila u korist Amine i Denisa Smajlovića koji su prigovorili zbog objavljivanja podataka o djetetu i bolesti na zvaničnoj web-stranici KCUS-a. Po naredbi Agencije podaci su obrisani i utvrđena je odgovornost menadžmenta.

Nadalje, Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH rješavajući po žalbi Smajlovića također je utvrdila da je u slučaju Nadin došlo do povrede ljudskih prava i prava djeteta (po međunarodnim konvencijama i zakonima BiH) u četiri oblasti: prava na dostupnost zdravstvene zaštite, prava na informaciju, prava na tajnost podataka o pacijentu i privatnost te prava na prigovor. Po svim aspektima pronađeni su sporni, nezakoniti postupci menadžmenta KCUS-a i ljekara.

Tužilaštvo KS sada vodi istragu po tužbi Smajlovića protiv menadžmenta KCUS-a za počinjene krivičnih djela (iz Čl. 232 i 187 (1) KZ FBiH), a koja se odnose na Nepružanje medicinske pomoći i zloupotrebu ličnih podataka.

Raport saznaje da je u okviru istrage postupajuća tužiteljica u ovom slučaju već saslušala neke od navedenih pedijatara. Također, bez namjere da išta sugeriramo Tužilaštvu, otkrićemo da konsultirani pravni stručnjaci i advokati koji su proanalizirali dokazni materijal što ga je Amina Smajlović predala Tužilaštvu KS, tvrde da je „s pravne tačke gledišta slučaj sasvim jednostavan i jasan, a odgovornost ljekara nesporna.“ Štaviše, ključne dokaze protiv sebe sačinili su upravo imenovani pedijatri navodeći u otpusnim pismima da „nemaju iskustvo u liječenju oboljenja pacijentice N.S.“ da „KCUS ne može obezbjediti potrebne lijekove“ i da je „najbolji benefit za pacijenticu izmještanje i nastavak izvan BiH.“

Privatno misle drugačije!?

Pa ipak, odmah zatim su, što je nashvatljivo, obustavili već započeti proces izmještanja nikad ne odgovorivši Smajlovićima zašto je tako urađeno. Time je pacijentica dovedena u životnu opasnost što je i suština inkriminiranosti i neetičnosti njihovog postupka. Kada je KC u Tuzli početkom ove godine odobrio izmještanje Nadin S. u Tursku, po istim propisima koji važe i za KCUS, potvrdilo se da je dijete od početka imalo pravo na izmještanje o trošku države, a da joj je to pravo na Koševu uskraćeno.

Posebno otežavajući dokaz je dokument Pedijatrijske klinike 1 i 2 iz novembra 2019. na kojem 10 pedijatara potpisuje izjavu da neće liječiti dijete.

U istraživanju fenomena i uzroka ovakvog ponašanja ljekara sve se svodilo na to da su uposlenici KCUS-a već godinama izloženi sistematskom mobingu od generalne direktorice Izetbegović – raznim prijetnjama i ucjenama koje se tiču njihovih karijera, radnog statusa, specijalizacija i prolaznosti njihove djece – studenata na Medicinskom fakultetu… Evidentno je ignoriranje zakona od direktorice Izetbegović i njena politička moć kojom prijeti pa se u stanju pravne nesigurnosti mnogi povijaju pred njenim (i nezakonitim) zahtjevima.

U neformalnim razgovorima neki od pedijatara se ograđuju od ovog slučaja i vlastitog potpisa na spornom dokumentu, tvrde da „misle sasvim suprotno od Sebije“. Međutim, njihova će rehabilitacija moći ići jedino formalnim putem. Pa ako ne žele rizikovati tri godine zatvora po Članu 282 KZ FBiH i oduzimanje licence, a kako bi zaštitili ključnog krivca, onda će iskaz pred postupajućom tužiteljicom Sanelom Škaljić biti prava prilika za pravnu i moralnu rehabilitaciju.

Ljekarska komora KS će u srijedu možda ponovo zabiti glavu u pijesak i ignorirati problem, ali problem neće nestati niti će se zaboraviti, dok ne bude riješen. Ovdje se više ne radi o pogaženim pravima i ugrožavanju života jednog djeteta. Ovo je borba protiv nakaradnog zdravstvenog sistema koji je već postao velika i ozbiljna prijetnja po živote građana.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije