Svi smo mi Nadin - Inicijativa za unaprjeđenje procedure izmještanja pacijenata na liječenje u inostranstvo, Sarajevo

Postupak protiv Gavrankapetanovića, porodica Nadine Smajlović najavljuje protest

Još nema odluke Etičkog komiteta Ljekarske komore Kantona Sarajevo u postupku protiv prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića zbog navodnog kršenja etičkog kodeksa. Pet članova prisustvovalo je sinoćnoj sjednici od kojih su četiri bila za nastavak postupka, koji se vodi ka oduzimanju licence, što je izazvalo burne reakcije u javnosti. Za sutra je najavljena I zvanična press konferencija Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

Profesor dr. Ismet Gavrankapetanović se u nezavidnoj situaciji našao jer je iznio svoj stav nakon što su ljekari Kliničkog centra u Sarajevu odbili liječiti Nadin Smajlović i dati potpis za njeno izmještanje u inostranstvo. Za pojedine njegove kolege to je bio razlog pokretanja prijave, a za roditelje Nadin prelazak crvene linije.

“Čovjeka tužiti koji je rekao da je pacijent svetinja, da ljekari koji su uradili ono što su uradili – znači oni su javno priznali I rekli da ne žele liječiti, potvrdili na štrajku, potpisali se, dali deset potpisa… I sad oni smatraju da su ugroženi”, navodi Amina Smajlović, majka Nadin.

“Postavlja se pitanje da li iznošenje javnog mišljenja, suprotnog od nekog drugog stava uvodi nas u neki verbalni delikt, da ne smijemo reći svoj stav kao struka”, dodaje Elma Vukotić, članica Etičkog komiteta.

Iako je objavljena informacija da je Etički komitet pokrenuo postupak oduzimanja licence, zvaničnog saopćenja nema. Pojašnjenje nam je dala predsjedavajuća Komiteta doktorica Enra Suljić…

“Ni u jednom momentu tokom održavanja sjednice Etičkog komiteta nije spomenuta riječ licenca. Etički komitet je raspravljao o pet predmeta koje je rješavao, među njima i prijava ljekara Pedijatrijske klinike na istupanje u javnosti prof.dr. Ismeta Gavrankapetanovića i nanošenje štete i ugleda kolegama u slučaju liječenja N.S.”.

Riječ licenca nije spomenuta, ali je to put ka kojem vodi ovaj postupak, ističe za N1 članica Komiteta Elma Vukotić koja je tokom glasanja jedina bila protiv.

“Znači sad ta odluka četiri naprema jedan ide na dalje procesuiranje, da tako kažem na dalje organe Komore, odnosno tužiocu Komore, pa braniocu Komore pa Sud časti”, pojašnjava Vukotić.

Istovremeno, u javnost je plasirana presuda Općinskog suda od 6. septembra prošle godine, kojom je poništen izbor rukovodstva Komore. Presuda je prvostepena i nema pravosnažnu moć, poručuje doktorica Suljić . Iz Ljekarske komore Federacije ističu da će sigurno stati uz svakog časnog kolegu koji časno i pošteno radi svoj posao i ne krši Kodeks medicinske etike i deontologije.

“Zato i postoji Sud časti II nivoa (sud na nivou Federalne komore) koji će na žalbu svakog onog kolege koji smatra da je oštećen mišljenjem svoje matične Kantone/Županijske komore donijeti konačnu presudu. U ovom Sudu neće sjediti predstavnik bilo koje strane koja je povezana sa konkretnim slučajem. Predsjednik Suda časti je profesionalni sudija. Ostali su ljekari”.

Mnoge nevladine i neformalne organizacije, ali i političke stranke pružili su podršku prof.dr. Gavrankapetanoviću. U saopćenju Vijeća Stomatološkog fakulteta poručuju da je “Ljekarska komora Kantona Sarajevo u više navrata pokazala da radi pod uticajem ‘centara moći’, te je svojim postupcima prekršila ljudska prava”.

“Pozivam kolege iz akademske zajednice da poduzmu sve mjere i aktivnosti kako bi se spriječilo ovakvo ponašanje i ugrožavanje sloboda svakog pojedinca uključujući i profesora Ismeta Gavrankapetanovića. Cijenim da je šutnja ujedno i podrška silama mraka i zla koje pokušavaju gospodariti tuđim umovima”, tvrdi Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Porodica djevojčice Nadin, koja je u međuvremenu izliječena u Turskoj, a zbog čijeg slučaja je pokrenuta cijela priča, poručuje da će, poštujući sve epidemiološke mjere, organizovati proteste i peticiju protiv diktature nad ljekarima koji imaju samo jednu ideju vodilju – svetost ljudskog života prije svega.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije