Svi smo mi Nadin - Inicijativa za unaprjeđenje procedure izmještanja pacijenata na liječenje u inostranstvo, Sarajevo

Vijeće Stomatološkog fakulteta podržalo prof. Gavrankapetanovića: Ljekarska komora radi pod utjecajem “centara moći”

„Svaka šutnja je podrška aktivnostima Ljekarske komore Kantona Sarajevo i „centrima moći“ koji usmjeravaju rad već spomenute Komore. Pozivamo sve one koji se ne slažu sa  progonom uvaženog profesora da to i javno kažu“.

Vijeće Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu uvažavajući činjenicu postupanja Etičkog komiteta Ljekarske komore prema prof. dr. sci. Ismetu Gavrankapetanoviću, donijelo Odluku kojom daje apsolutnu podršku prof. dr. sci. Ismetu Gavrankapetanoviću, te poziva akademsku zajednicu i Univerzitet u Sarajevu da podrži i zaštiti svog uglednog člana u njegovom radu.

„Svjedoci smo da uvaženom profesoru već duže vrijeme poznati „centri moći“ uskraćuju osnovna ljudska prava, kao što je pravo na rad i pravo na izražavanje vlastitog mišljenja odnosno slobodu govora.

Pažljivim čitanjem Kodeksa medicinske etike i deontologije stiče se dojam da oni koji su podržali aktivnosti protiv uvaženog prof. dr. sci. Gavrankapetanovića su, zapravo, oni čija bi se odgovornost trebala ispitati.

Molimo nadležne institucije da se preispita zakonitost postupanja Ljekarske komore Kantona Sarajevo“, navodi se u saopćenju.

Ljekarska komora Kantona Sarajevo je u više navrata do sada pokazala da radi pod uticajem „centara moći“, dodaje se u saopćenju, te je svojim postupcima prekršila ljudska prava profesora Gavrankapetanovića.

„Svaka šutnja je podrška aktivnostima Ljekarske komore Kantona Sarajevo i „centrima moći“ koji usmjeravaju rad već spomenute Komore.

Pozivamo sve one koji se ne slažu sa  progonom uvaženog profesora da to i javno kažu“, saopćeno je Vijeće Stomatološkog fakulteta sa klinikama.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije