Građanski aktivizam

Svi dižu ruke od Slobomir P univerziteta – zabrinuti studenti traže pomoć

Studenti Slobomir P Univerziteta se žale nadležnima da praktično nemaju profesore, nešto asistenata koji još rade su angažovani na više predmeta. Asistenti su ih i ispitivali u januarsko-februarskom ispitnom roku, pa se boje da će morati tražiti od profesora koje nikada nisu ni vidjeli potpis u indeksima za verifikaciju ocjena. Tvrde da su primorani redovno plaćati školarinu, da su prevareni od rukovodstva Univerziteta tvrdnjama da će ih zbog organizacionih problema preuzeti neka druga visokoškolska ustanova. Takođe i da se u Upravi SPU ljute ako studenti plaćaju školarinu na zakonit način u banci, nego žele uplate na blagajni uz priznanicu.

Nastavlja se sunovrat kompanije “Slobomir”, započet preuzimanjem od strane Gordana Pavlovića, odnosno njegove kompanije “Pavgord” iz Foče, koji je od osnivača i vlasnika bijeljinske kompanije 2019. godine prvo preuzeo nekadašnju profitabilnu “Pavlović International bank”, do koje je došao tako što je prethodno otkupio potraživanja, takođe propale “Bobar banke”, koja je kreditirala kompaniju “Slobomir” u milionskim iznosima. Promijenivši ime preuzete banke u “Našu banku”, fočanski biznismen je godinu dana kasnije zatražio i stečaj jedne od četiri članice kompanije, “Slobomir P Univerziteta”, koja ga je izbjegla uplatom 1,5 miliona KM od strane Slobodana Pavlovića, pa je “Naša Banka” povukla zahtjev za stečaj u decembru 2020. godine.

Uz prethodne brojne finansijske probleme, još za života Slobodana Pavlovića, potpuni sunovrat kompanije postao je izvjestan njegovom iznenadnom smrću u saobraćajnoj nesreći u SAD u decembru 2021. godine.

Gordan Pavlović, odnosno, njegova kompanija “Pavgord” iz Foče u nastavku je, pretprošle godine, došla u posjed kompleksa odjeljenja “Slobomir P Univerziteta” u Doboju, a zatim prošle preuzela i sjedište tog Univerziteta u Bijeljini. Povjerioci nisu ni dalje mirovali i atakuju i na ostale članice kompanije – turistički kompleks u izgradnji “Akva siti”, “Slobomir nekretnine” i Radio-televiziju “Slobomir”.

Što se tiče Univerziteta, tu je, čini se, situacija najkomplikovanija po zaposlene koji još rade na ovoj prvoj privatnoj visokoškolskoj ustanovi u BiH, koja je pred sam kraj 2022. godine reakreditovana i nalazi se u registrima koje vode entitetska Agencija za visoko obrazovanje RS (AVORS)  i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH), odnosno u Državnom registru akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH. Međutim, izuzimajući te formalne, čini se da SPU ima sve druge moguće probleme sa radom i funkcionisanjem, a da su naroćito ugroženi studenti.

“Ukazali smo na problem, nadležnima za oblast visokog obrazovanja, da je SPU u Doboju izgubio zakonsku mogućnost nastavka rada, jer je kompleks u kojem se odvija nastava, četvorospratnicu u centru Doboja, “Pavgord” preprodao Gradu Doboju. Kako nema više vlastiti prostor ne može ni obavljati više djelatnost visokog obrazovanja, ali smo od Prosvjetne inspekcije dobili neko nesuvislo obrazloženje da po zemljišnjim knjigama imaju svoj prostor, a provjerom smo ustanovili da se radi o dijelu nekadašnje Privredne banke, koja je na poslednjoj sjednici Skupštine grada Doboj izmjenom regulacionog plana predviđena za rušenje. U međuvremenu, od našeg upita i odgovora Inspektorata, SPU je ostao i bez svog sjedišta u Bijeljini. A kako i dalje funkcioniše i na koji način su to uredili nije nam poznato” – informacije su iz neformalne grupe građana “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

A, da je problema sve više, potvrđuje  informacija studentskih aktivista da su juče (21.03.2024.) dobili pismo od studenata SPU koju studiraju u Doboju, sa gotovo alarmantnim sadržajem. Radi se, zapravo, o dopisu kojim su se grupno obratili Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, a u nastavku pisma su pomoć i podršku zatražili i od pomenute neformalne grupe građana.

Studenti Slobomir P Univerziteta se žale nadležnima da praktično nemaju profesore, nešto asistenata koji još rade su angažovani na više predmeta. Asistenti su ih i ispitivali u januarsko-februarskom ispitnom roku, pa se boje da će morati tražiti od profesora koje nikada nisu ni vidjeli potpis u indeksima za verifikaciju ocjena. Tvrde da su primorani redovno plaćati školarinu, da su prevareni od rukovodstva Univerziteta tvrdnjama da će zbog organizacionih problema preuzeti ih neka druga visokoškolska ustanova. Takođe i da se u Upravi SPU ljute ako studenti plaćaju školarinu na zakonit način u banci, nego da žele uplate na blagajni uz priznanicu.

Osjećajući da, kako kažu, svi dižu ruke od njih, ogorčeni studenti pitaju nadležne u ministarstvu i inspekcijama zašto stoje iza nezakonitog rada SPU i da li su i oni, i koliko, inolvirani u te nepravilnosti i nezakonitosti rada. Navode i da su roditelji studenata pokušali da kontaktiraju upravu Univerziteta u Bijeljini, ali da do rektora nikada nisu uspjeli doći. Kažu da su dobili informacije da rektora mijenja osoba po imenu Marko, koji im, kažu, svaki dan priča različite priče.

U namjeri da provjerimo navode studenata, portal Antikorupcija.info je kontaktirao Kabinet rektora u Bijeljini i dobio potvrdu da je rektor i dalje Vojislav Avramović, koji je bio odsutan. Pojašnjeno je da je osoba koju su studenti identifikovali po imenu Marko zapravo sekretar SPU, te su nas uputili da pitanja za odgovore koje želimo dobiti dostavimo na datu mejl adresu, ali odgovor još nije dobijen.

“Mi smo od rektora i uprave SPU odgovore tražili  za pojašnjenje statusa studenata i daljneg rada Univerziteta nakon gubljenja prostora u vlasništvu još 28.11.2023. godine, ali ga još uvijek nismo dobili. I na ranije pozive da nam pojasne status zabrinutih studenata u vrijeme kada je kasnio proces akreditacije, nikada nismo dobili odgovor iz te visokoškolske ustanove. Istina, po zakonu nisu bili dužni da odgovore na Zahtjev po ZOSPI, jer nisu javna, već privatna visokoškolska ustanova, ali su zbog zabrinutosti svojih studanata bili dužni da daju odgovore i pojašnjenja” – kažu aktivisti NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Inače u kampusima u Bijeljini i u Doboju SPU je organizovao upis na studije I ciklusa za tekuću akademsku 2023/2024. godinu na Fakultetu za ekonomiju i menadžment, Poresku akademiju, Pravni fakultet, Fakultet za informacione tehnologije, Filološki fakultet i Akademiju umjetnosti. Nastava je započela redovno, kada i na ostalim visokoškolskim ustanovama, 02. oktobra. U rekoratu Univerziteta su informisali da je odziv studenata brucoša na njihove fakultete bio solidan, ne precizirajući koliko je upisano studenata.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije