Građanski aktivizam

Teškoće i javnih visokoškolskih ustanova oko priznavanja diploma izvan BiH. A “Klaster” još “na vaganju” u Tužilaštvu.

„Ako su problematične diplome Univerziteta u Sarajevu, možemo samo pretpostaviti šta je sa onim koje izdaju privatne visokoškolske ustanove. Recimo, sa onim koje više od 17 godina izdaju visokoškolske ustanove u Banjaluci i Trebinju koje nikada nisu upisane u Držani registar visokoškolskih ustanova. A što se tiče afere „Klaster“ 16 mjeseci je predugo za čekanje odluke Tužilaštva za optužnicu i tu smo već iznijeli stav da sumnjamo da i među onima koji istražuju u ovoj aferi ima onih sa kupljenim diplomama“ – informacije su dobijene od NGG koja okuplja studentske aktiviste.

Da li zbog prozivanja od strane Neformalne grupe studenata, okupljenih u inicijativi “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, koji su upućenim otvorenim pismom tražili odgovore zbog čega se tako dugo čeka na konkretne rezultate u njenom rasvetljavanju i zamjerki Tužilaštvu BiH zbog odugovlačenja donošenja tužilačke odluke, ili što je i samo procjenilo da je predugo 16 mjeseci čekanja da se ona donese, iz ove institucije su se napokon oglasili da je Istraga u završnoj je fazi i da se u narednim danima može očekivati podizanje optužnice.

Portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić je pokušao biti određeniji, pa je, uz ogradu da se radi o Izuzetno obimnoj i kompleksnoj istrazi koju vode sa partnerskim policijskim agencijama, rekao da je ona u završnoj fazi i da se uskoro može očekivati tužilačka odluka, koja će, ukoliko se okolnosti značajno ne promijene, rezultirati optužnicom protiv više od 20 fizičkih i pravnih osoba.

Iz Tužilaštva su do sada stizale šture informacije o toku istrage. Neke od njih su bile da su se rukovodstva nekih od privatnih visokoškolskih ustanova obuhvaćenih istragom povezala sa osobama iz zemalja regiona u organizovanoj kupoprodaji falsifikovanih diploma, što je otežalo rad na rasvetljavanju afere. Zbog toga su ostvarili saradnju sa kolegama u susjednim zemljama, prikupljajući dokaze i kroz međunarodnu pomoć, kako bi pripremljene optužnice imale čvrstu podlogu sa dokazima.

Takođe, rečeno je da su istragom obuhvaćene uglavnom privatne visokoškolske ustanove, ali da istraga nije bila ograničena samo na njih, već su provjeravali i javne ustanove visokog obrazovanja.

A, kako sve ovo može uticati na studente, kako prošle, tj. one koji već imaju diplome, tako i one koji studiraju ili to tek namjeravaju, govore informacije sa Univerziteta u Sarajevu, u kojem su zadovoljni što je riješen dugogodišnji problem nepriznavanja diploma studenata UNSA u inostranstvu, posebno onih koji su diplomirali u periodu od 2007. do 2014. godine.

Prema informacijama, koje je objavilo Radio Sarajevo, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Adna Mesihović, zajedno s Vladom Kantona Sarajevo i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA), objavila je potpisivanje “Rješenja o privremenoj akreditaciji i akreditaciji studijskih programa Univerziteta u Sarajevu (UNSA)”.

Naime, Vlada Kantona Sarajevo je, na inicijativu ministrice Mesihović, donijela važan zaključak kojim je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS zaduženo da donese Rješenje o privremenoj akreditaciji UNSA za period od 15. augusta 2007. do 15. avgusta 2011. godine, kao i Rješenje o akreditaciji UNSA za period od 16. augusta 2011. do 18. septembra 2014. godine, odnosno do dana izdavanja prve institucionalne akreditacije UNSA.

Potpisivanjem ovih Rješenja okončava se dugogodišnji problem akreditacije studijskih programa UNSA, koji datira još od 2009. godine, kada je Univerzitet podnio zahtjev za samu akreditaciju. Propusti prethodnih vlasti i resornog ministarstva doveli su do odlaganja rješenja ovog važnog pitanja, javlja sarajevski radio.

Ministrica Mesihović je istakla da je od trenutka preuzimanja mandata imala mnogo upita studenata vezanih za ovaj izazov, te da je Vlada KS zajedno s Ministarstvom isti stavila kao prioritet za rješavanje.

“Iznimno sam ponosna što smo potpisali Rješenja o privremenoj akreditaciji i akreditaciji studijskih programa Univerziteta u Sarajevu. Ovaj čin predstavlja ne samo rješenje dugogodišnjeg problema nepriznavanja diploma studenata UNSA u inostranstvu, već je i pokazatelj naše predanosti zaštiti prava studenata i diplomaca. Svi studenti zaslužuju priznanje za svoj trud i zalaganje, te smo radili neumorno kako bismo osigurali da njihove diplome budu priznate širom svijeta. Ovo je samo početak našeg puta ka unapređenju visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo” naglasila je ministrica Mesihović.

Na ove informacije pozitivno su reagovali iz NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, istovremeno ukazavši i na činjenicu da je iz svega vidljivo da i sa priznavanjem diploma stečenih u BiH na javnim visokoškolskim ustanovama postoje problemi, a da se tek može zamisliti šta je sa onima koji su stečene na privatnim univerzitetima i visokim školama.

„Ako su problematične diplome Univerziteta u Sarajevu, možemo samo pretpostaviti šta je sa onim koje izdaju privatne visokoškolske ustanove. Recimo, sa onim koje više od 17 godina izdaju visokoškolske ustanove u Banjaluci i Trebinju koje nikada nisu upisane u Držani registar visokoškolskih ustanova. A što se tiče afere „Klaster“ – 16 mjeseci je predugo za čekanje odluke Tužilaštva za optužnicu i tu smo već iznijeli stav da sumnjamo da i među onima koji istražuju u ovoj aferi ima onih sa kupljenim diplomama“ – informacije su dobijene od NGG koja okuplja studentske aktiviste.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije