"Neretvica - Pusti me da tečem" - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Neretvici, Konjic
BIRN BiH - projekat "Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu"
Građanska inicijativa Kuti
Građanski aktivizam u susjedstvu
Hastahana park - Inicijativa za zaustavljanje izmještanja parka Hastahana
Hrabre žene Kruščice - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Kruščici
Inicijativa protiv izgradnje MHE Buna 1 i 2
Inicijativa za namjensko i transparentno trošenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH
Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar
Neformalna grupa građana "Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju"
Neformalna grupa građana Drvara i Bosanskog Grahova protiv odlaganja otpada iz Italije u njihovoj opštini
NGG "Sačuvajmo rijeke Foče" i UG "Bjelava" - Inicijativa protiv izgradnje MHE u opštini Foča
NGG „Da se ne ponovi maj 2014.“ - kampanja borbe protiv koruptivnih radnji i interesa koji dovode do ugroženosti Doboja od poplava
NGG „Spasimo Drinu“ Goražde
OC Vermont - projekat "Transparentno do jakog poljoprivrednika"
Odbranimo rijeke Višegrada - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE u opštini Višegrad
Pravda za Davida - grupa građana koji se bore za funkcionisanje pravne države
Pravda za Dženana - grupa građana koji se bore za funkcionisanje pravne države
Radnički protesti
Restart Srpska - kampanja borbe protiv korupcije prilikom zapošljavanja u javnim preduzećima u RS
STOP izgradnji MHE na Kasindolskoj rijeci
STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS
STOP nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu - neformalna grupa gradjana Mostara
STOP nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama
Svi smo mi Nadin - Inicijativa za unaprjeđenje procedure izmještanja pacijenata na liječenje u inostranstvo, Sarajevo
Transparency International BiH
Trebamo da znamo - Inicijativa za zakonito trošenja sredstava za održavanje zgrada u Vitezu
Udruženje "Misli dobro"
Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica
Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne
Za sportsko-rekreacionu zonu a ne odlagalište šljake - Inicijativa protiv odlagališta šljake i pepela iz Termoelektrane u MZ Šićki Brod, Tuzla
Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD
Za Željeznicu bez MHE - Ekološko-humanirana udruga "Gotuša", Fojnica
Partneri u borbi protiv korupcije