Transparency International BiH

TI BiH apeluje na Dom naroda BiH da usvoji Zakon o sukobu interesa

Transparency International (TI) u Bosni i Hercegovini (BiH) pozvao je Dom naroda parlamentarne skupštine BiH da usvoji novi Zakon o sukobu interesa u institucijama BiH koji propisuje jasnije zabrane za obavljanje višestrukih funkcija, kao i za ostvarenje dobiti i finansijskog interesa od privatnih preduzeća koja posluju sa državom.

TI BiH pozdravio je jučerašnje usvajanje ovog zakona u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

„Ukoliko novi zakon u ovom obliku potvrdi i Dom naroda PS BiH brojni izabrani zvaničnici sa državnog nivoa moraće se odreći duplih funkcija, a iste standarde trebalo bi da uspostave i niži novoi vlasti,“ navodi se u saopštenju TI.

Podaci koje je nedavno objavio TI BIH pokazuju da čak 61 funkcioner na nivou BiH, entiteta i kantona obavlja više od jedne funkcije.

TI BiH je kazao da je od početka učestvovao u izradi ovog zakona i inicirao njegovo usvajanje, te iako je u parlamentarnoj proceduri pretrpio određene izmjene, i dalje zadovoljava osnovne međunarodne standarde i uslove koje je pred BiH postavila Evropska komisija.

„Ovakva verzija zakona predstavlja ogroman napredak i u odnosu na nedavnu verziju koju je predložilo Ministarstvo pravde BiH, a koja omogućava da funkcioneri budu vlasnici ili direktori privatnih preduzeća koja dobijaju tendere ili da budu na čelu udruženja koja se finansiraju iz budžeta ako novac i tenderi dolaze sa nižih nivoa vlasti,“ kazali su iz TI.

Naveli su i da ogroman napredak predstavlja i član zakona koji zabranjuje funkcionerima da koriste javne funkcije ili javne resurse za političku promociju.

TI je podsjetio da je tokom monitoringa izborne kampanje zabilježio preko 2.500 primjera zloupotrebe javnih resursa i funkcija za promociju političkih stranaka i kandidata, pa bi usvajanje ovakvog zakona bio ogroman napredak u omogućavanju fer i poštenih izbora.

„Svakako jedno od najznačajnijih unapređenja predstavlja uvođenje kontrole nad imovinskim kartonima nosilaca javnih funkcija, koja do sada nije postojala. Važno je istaći da bi ovaj zakon trebalo da provodi nezavisna komisija, umjesto dosadašnje komisije u kojoj su sjedili izabrani parlamentarci i sami odlučivali o vlastitoj odgovornosti i sukobu interesa svojih stranačkih kolega“.

Unapređenje zakona o sukobu interesa jedan je od 14 ključnih prioriteta koje je Evropska unija postavila pred BiH, ali se rješavanje ovog pitanja godinama blokira jer se brojni donosioci odluka i sami nalaze u sukobu interesa.

„Upravo zbog toga, TI BiH apeluje na Dom naroda PSBIH da takođe usvoji ovaj zakon i konačno pokaže spremnost za unapređenje antikorupcijskih zakona, a ključna će biti podrška delеgata HDZ i SNSD, koji nisu podržali ovaj zakon u Predstavničkom domu,“ pozvali su iz TI.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije