Građanski aktivizam

TI BiH i ACT organizuju stručnu diskusiju „Koncesioni ugovori u BiH – problemi i mogućnosti zakonskog unapređenja“

Sarajevo, Rektorat Univerziteta. 25.6.2024., sa početkom u 10:00

Transparency International u BiH (TI BiH) i Fondacija Atelje za društvene promjene  – ACT u utorak, 25.6.2024. godine organizuju stručnu diskusiju pod nazivom “Koncesije u BiH – problemi i mogućnosti zakonskog unapređenja”.

Cilj ove stručne diskusije je unapređenje zakonskog okvira u oblasti koncesija u skladu sa EU direktivama i preuzetim međunarodnim obavezama, s posebnim fokusom na pristup pravdi u slučajevima zaštite prava na zdravu i očuvanu životnu sredinu. Glavni fokus stručne diskusije biće da se omogući razmjena mišljenja, iskustava i praksi između organa javne vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, pravnika i advokata u primjeni važećeg zakonskog okvira u oblasti koncesija.

U toku diskusije će se razgovarati o potrebi usklađivanja pravnog okvira i međuinstitucionalne koordinacije unutar BiH, izazovima i iskustvima ekoloških aktivista u pokretanju sudskih postupaka u slučaju netransparentnih i štetnih koncesionih ugovora te će biti prezentovan Registar koncesija za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini koji je razvio TI BiH.

Stručna diskusija će se održati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II), 25.6.2024. godine.sa početkom u 10:00.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije