Građanski aktivizam

TI BiH organizuje konferenciju „EU INTEGRACIJSKI FORUM“

Transparency International u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Švedske, organizuje regionalnu konferenciju pod nazivom „EU Integracijski Forum“, koja će se održati 31. oktobra 2023. godine u Sarajevu u hotelu Novotel Bristol Sarajevo sa početkom u 09:00 sati.

Dvadeset godina nakon samita u Solunu i obećane perspektive punopravnog članstva u EU za zemlje Zapadnog Balkana, ostvarivanje tog cilja izgleda izrazito neizvjesno. Zemlje Balkana dijele izazove vezane uz hibridne režime i državnu zarobljenost, iako se nalaze u različitim fazama procesa pristupanja. S druge strane, EU se suočava s izazovima poput prioritizacije pojedinačnih interesa članica, geopolitičkih pitanja uslijed ruske agresije na Ukrajinu te principa meritornosti u procesu proširenja. Posebno zabrinjava situacija u Bosni i Hercegovini, gdje kontinuirana kriza i opstrukcije dovode do međunarodnog intervencionizma. „EU Integracijski Forum“ ima za cilj otvoriti debatu o pitanjima i izazovima ubrzanog procesa pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana, sa posebnim fokusom na pitanja vladavine prava i trenutnog stanja u BiH.

Forumu će prisustvovati relevantni stručnjaci iz oblasti vladavine prava i pristupanja Evropskoj uniji, kao i predstavnici institucija na svim nivoima vlasti u BiH, predstavnici međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija.

Konferencija će se održati u utorak, 31. oktobra 2023. godine, u Novotel Bristol u Sarajevu, sa početkom u 09:00 časova.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije