Građanski aktivizam

Transparency International: Zaustaviti zastrašivanje i napade na aktiviste koji se bore za ljudska prava

Saopštenje za javnost, povodom napada na LGBTIQ aktiviste u Banjaluci.

Transparency International u BiH osuđuje napad na aktiviste koji se dogodio ispred kancelarije TI BiH 18.3.2023.g. za vrijeme održavanja internog sastanka aktivista. TI BiH smatra da je ovaj napad direktna posljedica poruka poslanih sa najvišeg nivoa vlasti koje idu u smjeru etiketiranja i zastrašivanja aktivista koji se bore za ljudska prava. Ovakve poruke su dale podsticaj za nasilje od strane organizovane grupe huligana koje je dovelo do povreda i ugrožavanja života pojedinaca.

TI BiH poziva da se ovi, a i svi drugi napadi koji su se dogodili u prethodnom periodu, što prije istraže i oštro sankcionišu, te obezbijedi zaštita građanima. Takođe, pozivamo vlasti u Republici Srpskoj da prestanu sa targetiranjem i huškanjem javnosti na aktiviste, novinare i civilno društvo, kako bi se spriječili novi napadi i dalja eskalacija nasilja.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije