Komentari i analize

Trgovci mrakom

Ekološka katastrofa koja će ubiti život u Neretvi.

Hidroelektrana Ulog daleko od očiju javnosti, ali dovoljan ulog za tal. Još jedan koncesioni poklon vlasti RS-a berzovnom energetskom igraču Vuku Hamoviću. Nakon rudnog bogatsva, narednih 50 godina Hamović će raspolagati i hidropotencijalom gornjeg toka rijeke Neretve.

Njemu novci, a šteta Federaciji BiH koja je radove institucionalno prespavala a probudile je kineske mašine koje završavaju gradnju ove hidroelektrane.

Ekološka katastrofa koja će ubiti život u Neretvi znači i gubitak države u tržišnoj utrci sa privatnim trgovcima električnom energijom. Od Uloga do talova, trusno je sve oko brane.

Kako Dodik branom brani svoju zamišljenu entitetsku  granicu?

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije