Građanski aktivizam

Tri visokoškolske ustanove iz RS se žalile na obustavu postupka akreditacije a jedna za odbijanje akreditacije – Nadležni tajnoviti

Iz Agencije javnost još nisu upoznali sa detaljima predmeta koje su razmatrali, niti o kojim je ustanovama riječ???

Upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS) je 10.05.2023. godine na 42. redovnoj sjednici razmatrao i donio odluke po pitanju žalbi koje su izjavljene od strane tri visokoškolske ustanove na zaključke o prekidu postupaka akreditacije, te odluku po pitanju žalbe jedne visokoškolske ustanove na rješenja o odbijanju akreditacije visokoškolske ustanove i studijskog programa.

Žalbe nezadovoljnih visokoškolskih ustanova zbog obustavljanja postupka akreditacije razmatrane su i na prethodno 41. Sjednici, 06.04, a svoj stav po pitanju žalbi zauzeo je i Komitet za žalbe i prigovore Agencije 30.03.2023. godine.

Iz Agencije javnost još nisu upoznali sa detaljima predmeta koje su razmatrali, niti o kojim je ustanovama riječ, odnosno za koje je donesen Zaključak o obustavi postupka akreditovanja i kakve su odluke donese po pitanju njihovih žalbi.

Uopšteno, na ovu temu u poslednje vrijeme se oglašavaju i odgovorni iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, suhoparnim i deklarativnim obećanjima da će nastaviti borbu sa svim negativnim pojavama u visokom obrazovanju, pa tako i protiv zloupotreba i falsifikovanja diploma, te da će protiv visokoškolskih ustanova na kojima se ustanovi nepravilan i nezakonit rad, biti preduzete mjere.

„Najrigoroznija mjera je da se toj ustanovi zabrani rad i da se ona izbriše iz registra visokoškolskih ustanova. Pokušavamo i kroz vanjsko vrednovanje, odnosno akreditaciju, da stalno kontrolišemo kvalitet na visokoškolskim ustanovama. Nažalost, često na određenim privatnim visokoškolskim ustanovama zadovoljena je samo forma, dok sadržaj i njegov kvalitet nisu na potrebnim nivoima” – izjava je ministra Željka Budimira.

Iz neformalne grupe građana “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, koji su doprinjeli da se u visokom obrazovanju Republike Srpske pokrene pitanje rada neakreditovanih visokoškolskih ustanova, ukazivanjem na posljedice i štetu koja se nanosi ne samo studentima, već i cijelom društvu, kažu da će istrajati da upoznaju javnost o svemu što je od njenog interesa.

Precizirali su da su im se obraćali iz Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor sa svojim stavovima o odbijanju akreditacije ustanove i studijskog programa, te da je poznato da se jedna od žalbi, koju je razmatrao Upravni odbor AVORS odnosi upravo na ovu ustanovu.

“Nama su se obrati i iz Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor, koji su takođe uložili žalbu na Zaključak o obustavi akreditacije, a njoj je 18.04.2023. istekao produženi, krajnji rok do kada se smatra akreditovanim, nakon što u određenom roku važenja petogodišnje akreditacije nije obezbijeđena njena reakreditacija. U postupku akreditacija su i Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Visoka poslovno-tehnička škola Doboj, ustanove koje su imale prethodnu akreditaciju, a dopunskim rješenjima su produženi rokovi za njihovo reakreditovanje. Među te tri treba tražiti preostale dvije VŠU kojima je obustavljen postupak i da su uputile žalbu” – informacije su dobijene iz pomenute neformalne grupe građana.

Iz ove grupe su se, inače, 18. aprila, povodom aktuelnih dešavanja u visokom obrazovanju RS, obratili Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS otvorenim pismom, sa više pitanja, tražeći odgovore, između ostalih i za to koje su konkretne mjere nadležni preduzeli u vezi sa istragom o kupovini lažnih diploma u okviru akcije Tužilaštva BiH i SIPE, odnosno u aferi “Klaster”, jer je više VŠU iz ovog entiteta dovođeno u taj kontekst.

“Pored tih pitanja, tražili smo i očekujemo još uvijek odgovor za trenutni status Visoke škole za turizam i hotelijerstvo Trebinje i Visoke škole “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka, koje još uvijek nisu upisane u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH, a kod entitetske Agencije se još vode da su u postupku akreditacije, odnosno postupku prve akreditacije. Podsjetili smo nadležne da po članu 40 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju RS samo akreditovane visokoškolske ustanove mogu izdavati diplome, a ove dvije rade više od 15 godina i izdaju diplome” – navode iz NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije